WebArchiv - archiv českého webu

Konference "Duchovní život ve svobodné společnosti"

Praha 10.03.2010 Religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádají konferenci Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás ve dnech 10. a 11. března 2010 v budově Husitské teologické fakulty UK, Pacovská 4, Praha 4 (blízko stanice metra "Budějovická“).

program konference

Aktuální informace sledujte na http://www.htf.cuni.cz v oddíle „Aktuality“ nebo na http://www.dingir.cz.

Referáty jsou připravovány na délku 15 minut, 5 minut je pak věnováno otázce posluchačů.

 

středa 10. března 2010

     9:30 děkan Jan Blahoslav Lášek, Zahájení konference

první blok: referáty představitelů a příslušníků českých duchovních společenství

     9:40 Miloslav kardinál Vlk, Pronásledovaní a útlak katolické církve v letech nesvobody

   10:00 rabín Karol Efraim Sidon, Dvacet let náboženského života v židovských obcích v ČR

   10:40 Pavel Černý, Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus
a postmoderna jako překážka či výzva k misii?

   11:00 Zuzana Ondomišiová, Český buddhismus v posledních dvaceti letech

přestávka

   11:40 Jiří R. Stránský, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku v posledních dvaceti letech: pohled do minulosti a výzvy do budoucna

   12:00 Vladimír Sáňka, Vývoj muslimské komunity v ČR v posledních dvaceti letech

   12:20 Milan Nakonečný, Akademické a esoterní pojetí hermetismu

   12:40 Antonín Valer, Důležité momenty v rozvoji vědomí Krišny v České republice

přestávka na oběd

   14:00 Joel Ruml, Svoboda pro Českobratrskou církev evangelickou – k čemu ji potřebujeme?
Čím nás zaskočila?

   14:20 Tomáš Butta, Církev československá husitská v období po roce 1989

   14:40            Vlastimil Marek, Český zen. Metody a vývoj praktické duchovnosti po česku

druhý blok: rozhovory v sedmi moderovaných pracovních skupinách

každý návštěvník konference se může účastnit dvou pracovních skupin:
od 15:00 do 16:15 a od 16:30 do 17:45. Skupiny: (1) „islámská“ (moderuje Martin Klapetek),
(2) „katolická a pravoslavná“ (moderuje Jan B. Lášek), (3) „protestantská“ (moderuje Jiří Beneš),
(4) „židovská“ (moderuje Pavel Hošek), (5) „hinduistická“ (moderuje Zdeněk Štipl),
(6) „buddhistická“ (moderuje Zdeněk Vojtíšek), (7) „esoterická a New Age“  (moderuje Ivan O. Štampach).

panelová diskuse

   18:00 Miloslav kardinál Vlk, rabín Karol Efraim Sidon, Vladimír Sáňka, Jan Lajka
          
(moderuje Pavel Hošek)

koncert jidiš písní

   19:30 Kamila Ševčíková a Tomáš Novotný

 

čtvrtek 11. března 2010

     9:00 Zdeněk Vojtíšek, Zahájení druhého dne konference

třetí blok: akademické referáty

     9:10 Tomáš Bubík, Česká religionistika v posledních dvaceti letech

     9:30 Vladimír Šiler, Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti

     9:50 Dušan Lužný, Důsledky náboženské svobody

   10:10 Ivan Štampach, Převládající ideologie před Listopadem a po něm ve vztahu k náboženství

přestávka

   10:50            Zdeněk R. Nešpor, Tradiční a alternativní religiozita po roce 1989 ve světle sociologických
výzkumů

   11:10 Pavel Hošek, Evangelikální hnutí v posledních 20 letech v České republice

   11:30 Karel Skalický, Dvacet let teologie v živlu volného trhu bez státně-ideologického rdoušení

   11:50 Martin Fárek, Indické tradice v postkomunistické České republice:
několik výrazných trendů v jejich proměnách

přestávka na oběd   

   13:20 Ján Juran, Lucia Grešková, Radovan Čikeš, Michaela Moravčíková, Dvadsať rokov
náboženskej slobody na Slovensku

   14:00 Martin Dojčár, Renesancia záujmu o spiritualitu ako znamenie času

   14:20 Vít Machálek, Mezináboženský dialog v českých zemích

   14:40 Jan Samohýl, Reflexe současné situace židovsko-křesťanského dialogu

přestávka

   15:10            Stanislav Přibyl, Katolický pohled na svátostné interkomunio podle norem ČBK

   15:30 Martin Staněk, Mariánská spiritualita na přelomu milénia

   15:50 Martin Klapetek, Islámská pohřební kultura v ČR: komparace se současným stavem
v Německu, Rakousku a Švýcarsku

   16:10 Maroš Šíp, Religiózna scéna na Slovensku

závěr konference

doprovodný program

prezentace hnutí Fa-lun-kung
prezentace občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog
prezentace Karmelitánského nakladatelství
prezentace nakladatelství DharmaGaia

 

Výběr z referátů bude k dispozici v časopise Dingir 2/2010.Převzato z informačního letáku konference.

Kateřina Děkanovská publikováno: 10.02.2010 10:14 zobrazeno: 3504x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus