WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 160. výročí narození T. G. M. v Parlamentu ČR

„Bůh dal lidem do srdcí touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Kaz 3,11

Bože, jenž jsi věčný, slyš naše modlitby, když ti přinášíme své díky a prosby za svou pozemskou vlast. Děkujeme ti za všechny osobnosti, které v minulosti usilovaly o povznesení našeho národa a vytvářely jeho dědictví – za umělce, vědce, duchovní i politiky.

 

S vděčností myslíme na prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, v čase, kdy si připomínáme 160. výročí jeho narození.

 

Děkujeme ti za to, že jeho památka a živý odkaz nebyly odstraněny nenávistí a zvůlí mocných ani zapomenuty mlčením lhostejných.

 

Děkujeme ti za jeho širokou vzdělanost, za politickou rozhodnost, za lidskou přímost i příklad jeho víry prožívané v každodenním životě.

 

Ty jsi, Bože, dal lidem touhu po věčnosti. Děkujeme ti, že náš první prezident měl zbožnost a úctu vůči tobě, že usiloval o trvalé hodnoty nového lidství. Prožíval svůj život před tebou. Děj, abychom dokázali i my žít svůj život pod „zorným úhlem věčnosti“ – v odpovědnosti vůči tobě za své myšlení i konání. K tomu nám pomáhej a dávej svou milost skrze Ježíše Krista. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 18.03.2010 01:35 zobrazeno: 3019x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus