WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke 160. výročí narození T.G.M. - Čejkovice, březen 2010

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou silou a celou svou myslí a miluj bližního svého jako sám sebe.“ Mt 22,37-39

Stvořiteli a Pane celého světa, vládce nad všemi národy, tobě buď vzdávána čest a chvála. Přinášíme ti své díkůvzdání a předkládáme prosby za svůj národ a vlast. Děkujeme ti, že jsi utvářel a vedl náš národ v minulosti a osvěcoval jej jasným světlem svého věčného evangelia. Děkujeme ti, že toto evangelium – Ježíšovo učení lásky, oslovilo i našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Děkujeme ti za jeho dílo pro náš novodobý stát i pro naši církev. Prosíme tě, dej, aby náš národ i dnes hledal tebe, jediného a pravého Boha, po příkladu Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského a mnohých tobě odevzdaných svědků a služebníků. Prosíme tě, chraň nás od malicherných hádek, nečestnosti, neupřímnosti, nespravedlnosti a nesvobody vnější i vnitřní.

 

Ať dokážeme nést obtíže, které naše doba přináší, naplňujeme Ježíšovo přikázání lásky v každodenním životě a hledáme hodnoty Ducha, které nepomíjejí. Bože, dárce pokoje věčného i časného, zůstávej s námi. Veď nás k plnosti života v Kristu a provázej nás svým požehnáním. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 18.03.2010 01:37 zobrazeno: 2822x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus