WebArchiv - archiv českého webu

Zpravodajství ze světové ekumeny

Zpravodajství zpracované sestrou Z. Dvořákovou od 7. do 10. týdnu roku 2010.

 

           16. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Imrich Gazda

Pápež Benedikt XVI. navštívil evanjelický kostol v Ríme

V nedeľu popoludní navštívil pápež Benedikt XVI. rímsky evanjelický kostol na pozvanie miestneho pastora. Napodobnil tak svojho predchodcu Jána Pavla II., ktorý tu zavítal v roku 1983.

Počas spoločnej bohoslužby slova Benedikt XVI. predniesol homíliu na úryvok z Jánovho evanjelia a miestny pastor Jens-Martin Kruse na úryvok z Listu apoštola Pavla Korinťanom.

„Nesmieme byť uspokojení ekumenickými úspechmi posledných rokov, pretože nemôžeme piť z jedného kalicha a byť spolu zhromaždení okolo oltára,“ povedal pápež vo svojom príhovore. Sprevádzal ho prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál William Levada a predseda Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper.

Po čítaní Božieho slova a homíliách všetci prítomní predniesli Nicejsko-carihradské vyznanie viery a Modlitbu Pána. Liturgické zhromaždenie vypĺňali skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha a Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

Chrám rímskych protestantov pápež prvýkrát navštívil ešte v roku 1998 ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, aby sa zúčastnil ekumenickej diskusie s evanjelickým berlínskym biskupom Wolfgangom Huberom. Pozvánku k opätovnej návšteve obdržal ešte v roku 2008. Miestna evanjelická komunita, ktorú tvorí asi 350 veriacich, si tak chcela pripomenúť 25 rokov od návštevy Jána Pavla II., ktorý kostol navštívil pri príležitosti 500. výročia narodenia Martina Luthera. Bolo to prvýkrát, čo sa hlava Katolíckej cirkvi modlila na pôde protestantského chrámu.

Korene rímskej evanjelickej komunity siahajú do roku 1817, kedy nemeckí umelci stretávajúci sa v známej kaviarni Greco vytvorili malé náboženské spoločenstvo. V roku 1922 posvätili chrám Christuskirche na Via Sicilia, v ktorom sa stretávajú dodnes. Kostol má tri zvonice, pričom v najvyššej z nich sa nachádzajú tri tzv. Lutherove zvony, ktoré verne reprodukujú zvuk zvonov Wittenbergského kláštora, v ktorom pôsobil Martin Luther.

 

           18. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: KP SR

Prezident SR sa stretol s generálnym tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu

Zľava generálny tajomník SLZ Ismael Noko a prezident SR Ivan Gašparovič na stretnutí v Bratislave.

(KP SR)

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v stredu 17. marca 2010 generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) Ishmaela Noka pri príležitosti rokovania Predvalného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu pre Európu. Na stretnutí bol prítomný aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik.

Partneri v rozhovore zdôraznili význam a symboliku stretnutia v súčasnej etape globalizácie, ktorá okrem pozitív predstavuje aj isté hodnotové ohrozenia. Prezident Ivan Gašparovič zdôraznil významnú úlohu cirkví, ktorá spočíva v šírení posolstva európskej kresťanskej tradície a ochrane kultúrneho dedičstva, na ktorom je vybudovaná duchovná báza Európy.

Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve združuje 140 národných evanjelicko-luteránskych cirkví – to je asi 68,9 milióna evanjelických veriacich. Zastrešuje cirkvi, ktoré nadväzujú na učenie reformátora Martina Luthera. Spravidla každých šesť rokov sa koná valné zhromaždenie SLZ (posledné bolo vo Winnipegu v roku 2003) spolu s rozličnými sprievodnými akciami, na ktorých sa zúčastňujú delegáti zo všetkých luteránskych cirkví na čele so svojimi najvyššími cirkevnými predstaviteľmi.

Na Slovensku sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania hlási približne 7 percent obyvateľov. Predvalné zhromaždenie SLZ pre Európu sa prvý raz v histórii koná v dňoch 13. -17. marca 2010 v Bratislave. Ishmael Noko je prvým generálnym tajomníkom (SLZ), ktorý pochádza z Afriky. Narodil sa 29. októbra 1943 v Zimbabwe.

 

           19. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Klára Máziková

V jižní Kalifornii proběhla narodní konference o teologii v éře ,po Google´

Skupina křesťanů nabádá, aby věřící uchopily dnešní technologie a sociální média a tím přispěly k teologickým diskusím.

Podle nich již teologické diskuse nejsou omezené na držitele doktorátů, presidenty seminářů a hlavy církví, ale jsou otevřené všem křesťanům.

Naneštěstí pokrokáři jsou pozadu za evangelikálními bratry co se týče efektivního využívání technologií a společenských sítí k tomu, aby jejich hlas byl slyšet, lamentují.

Tony Jones, Tripp Fuller a Philips Clayton patří k těm, kdo to chtějí změnit skrze „revoluční projekt, který dostane teologii z poslucháren a pastorálních studí do ulic, obýváků hospod a tak“.

Nedávno shromáždili 150 lidí na Claremontské teologické škole v jižní Kalifornii na trojdenní konferenci s názvem „Teologie po Googlu“.

„Odteď vy všichni… jste presidenti a děkany seminářů a ředitelé fakult. Takhle to funguje. Budoucnost křesťanské víry a toho, jak ji budeme vyjadřovat, bude v rukou všech,“ řekl Jones na začátku této události, která se konala ve dnech od 10. do 12. března.

„Doktoři z Oxfordu a Cambridge, kteří psali encyklopedie, byli sesazeni z trůnu,“ dodal. „Nyní každý ve světě může přispět k největší encyklopedii, která kdy byla dána dohromady.“

Během trojdenní konference účastníci psali na Twitter a Facebook krátké zprávy z toho, co poslouchaly o Církvi 2.0, teologii 2.0, technologiích a avatarech.

„Přicházíme ze světa, který již postavil své základy teologie… a každý před vámi k tomu přispěl, kdo přichází po vás, je hrozba,“ řekl Spenser Burke z TheOoze – organizace, která akci pořádala ve spolupráci s Transforming Theology. „Proč bychom nemohli říci, že všichni budou přispěvateli k tomu, co ještě není?“

Jon Irvine, webdesigner a člen TheOoze, vytvořil souběžný web pro sbor. Navrhl jeho název „Církev 2.0“ jako místo, kde křesťané již nejsou pasivní.

„Ve webu 1.0 to bylo tak, že všechno je na vás tlačeno,“ poznamenal. „Ve webu 2.0 jste taženi… váš názor je důležitý.“

Stejně tak církev 1.0 je o vedení shora dolů, o zástupech, doktrínách a literárních záměrech církve. Církev 2.0 na druhou stranu je stavěná odspodu vzhůru, má wiki teologii, subjektivní a stále se rozvíjející kulturu.

„Co se týče technologie, podívejte se za hardware a software a najdete obraz Boha v kreativitě člověka,“ řekl Irvine.

Křesťané, kteří vedli tuto konferenci, patří k novému církevnímu hnutí, ke kterému jsou konzervativci velmi kritičtí. Konference byla označena nejméně jedním křesťanem jako „kacířský festival“.

Ken Silva, konzervativní vedoucí, který pravidelně píše komentáře na svůj blog Apprising Ministries o tom, co vnímá jako odpadlictví, varoval, že „pokrokoví křesťané známí jako liberální teologové, se budou objevovat stále více v kruzích hříšně ekumenických nových sborech nazývaných vynořující se sbory“.

Akce Teologie po Googlu je toho důkazem, argumentoval.

Organizátoři této akce pocházejí hlavně z Transforming Theology, což je celonárodní hnutí lidí v USA, kteří tvrdí, že pracují na transformaci a obnově křesťanské církve v a pro 21. století.

Clayton, vedoucí hnutí, říká, že zatímco teologie byla čtena, kázána a učena několika málo lidmi v době Gutenberga, dnes, „v době Google, je teologie to, co děláte, když odpovídáte na blogy, přispíváte k rozšiřování wiki dokumentů nebo Google dokumentů, vytváříte textové soubory na svém počítači, účastníte se uctívání, vymýšlíte nové formy služby nebo mluvíte o Bohu se svými přáteli v hospodě“.

Odteď vy všichni… jste presidenti a děkany seminářů a ředitelé fakult. Takhle to funguje. Budoucnost křesťanské víry a toho, jak ji budeme vyjadřovat, bude v rukou všech

Tony Jones

Nejsou žádná přísná kritéria pro zhodnocení, co je a co není přijatelné pro teologii, dodal Clayton, profesor teologie na Claremontské škole teologie.

Pastor Bob Cornwall z křesťanského sboru Central Wiidward z Troy v Michiganu, se konference účastnil a řekl, že je na palubě tohoto hnutí. Má však nějaké otázky.

„Otevíráme v našem přijímání demokratizace spíše možnost nedisciplinované diskuse? Tedy, měli bychom se více zajímat o to, co reformovaná tradice nazývá ´dělání věcí decentně a podle pořádku´? Nebo, jinými slovy, bychom se měli zajímat o ´vhodnost´ naší konverzace?“ ptal se.

"Jak demokratické by to mělo být, měli bychom upustit od všech expertíz? Nemyslím, že by tohle byl záměr, ale nemůže být tohle v našem nadšení odkaz, který bude zachycen?"

 

Zprávy ČTK:

           Moskevský patriarchát lobbuje za levný plyn pro Ukrajinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         16. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Katolická církev proti rasismu

         17. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

Setkání křesťanských médií

         17. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Aleš Pištora

Skončila nevšední konference o duchovním životě u nás

         19. března 2010, www.christnet.cz

Počet českobratrských evangelíků poprvé klesl pod sto tísíc

         19. března 2010, www.christnet.cz, Autor: Radio Vaticana

Australští anglikáni míří k plnému společenství s katolíky

         21. března 2010, www.christnet.cz

Praha čte Bibli

Zprávy ČTK:

 

         http://cs.christiantoday.com/article/do-noci-kostelu-se-letos-zapoji-na-140-modliteben-po-celem-cesku/16560.htm

         http://cs.christiantoday.com/article/pripravy-na-predani-uradu-prazskeho-arcibiskupa-vrcholi/16575.htm

 

 

ze světa

 

                16. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Imrich Gazda

Pápež Benedikt XVI. navštívil evanjelický kostol v Ríme

         18. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: KP SR

Prezident SR sa stretol s generálnym tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu

         19. března 2010, www.krestandnes.cz,  Autor: Klára Máziková

V jižní Kalifornii proběhla narodní konference o teologii v éře ,po Google´

Zprávy ČTK:

         Moskevský patriarchát lobbuje za levný plyn pro Ukrajinu

 

 

 

     15. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: ECAV

ECAV na Slovensku pripravuje oficiálnu internetovú televíziu cirkvi

List všetkým cirkevným zborom ECAV na Slovensku

Vážení bratia a milé sestry,

ako sme sa dopočuli, mnohých z Vás koncom roka 2009 oslovil prostredníctvom e-mailov pán Miroslav Bitarovský, ktorý Vám ponúkal služby svojej internetovej televízie, pričom sa odvolával na súhlas predstaviteľov ECAV na Slovensku a spoluprácu s nimi. V tomto zmysle p. Bitarovský formuloval aj informáciu do Evanjelického posla spod Tatier a žiadal o jej uverejnenie. O príprave podobného projektu, ale zo strany našej cirkvi, ste sa mohli dozvedieť už v správe zo zasadnutia GP 5. 12. 2009 a v správe zo stretnutia prípravnej skupiny 8. 1. 2010, ktoré boli uverejnené v EPST aj na www.ecav.sk.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v decembri 2009 schválilo zámer a odsúhlasilo zloženie pracovnej skupiny, ktorú poverilo spracovaním projektu EMP – Internetová televízia ECAV na Slovensku. Na zasadnutí 4. februára 2010 sa generálne presbyterstvo zaoberalo ďalším rozpracovaním projektu, najmä jeho technicko-ekonomickým zabezpečením. Generálne presbyterstvo sa zaoberalo aj faktom, že p. Bitarovský vystupuje v mene ECAV na Slovensku bez toho, aby mal od predsedníctva ECAV či generálneho presbyterstva súhlas na takého vystupovanie. Generálne presbyterstvo preto poverilo predsedníctvo ECAV riešiť tento problém a informovať naše cirkevné zbory o tom, že internetová televízia, ktorú ponúka p. Bitarovský, nie je oficiálnou internetovou televíziou ECAV na Slovensku.

Oficiálna internetová televízia ECAV pod pracovným názvom EMP – Internetová televízia ECAV na Slovensku bude fungovať na oficiálnej webovej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk. Nebránime sa spolupráci s p. Bitarovským, ktorému sme participáciu na projekte GBÚ ponúkli už v decembri 2009, nakoľko plánujeme vytvoriť sieť spolupracovníkov našej internetovej televízie po celom Slovensku. Naším cieľom je i takouto formou sprostredkúvať veriacim ECAV na Slovensku Božie slovo, ako aj informácie zo života našej cirkvi, a to bez akýchkoľvek poplatkov, čo sa bez nášho vedomia stalo v prípade p. Bitarovského.

Bezplatne budeme na pripravovanom portále zverejňovať videonahrávky aj audionahrávky z Vašich cirkevných zborov, a tak povzbudzovať veriacich našej cirkvi vo viere v Trojjediného Pána Boha. Plánujeme vstúpiť do rokovania aj so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom, aby sme na našej internetovej televízii mohli pre Vás reprízovať evanjelické služby Božie, ktoré tieto verejnoprávne médiá vysielajú v rámci kresťanských nedieľ. Máme v pláne uskutočňovať aj vlastné priame televízne vysielania z najvýznamnejších podujatí v našej cirkvi.

Veríme, že Internetová televízia ECAV na Slovensku umiestnená na portáli www.ecav.sk sa už čoskoro stane skutočnosťou a bude slúžiť na slávu Božiu i pre našu Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku, všetkým jej členom i ostatným záujemcom.

S bratským pozdravom

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ

 

           16. února 2010, http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/, Autor: Veronika Malá, Lukáš Vincourek

Papež vyzval irské biskupy k napravení autority církve po skandálu se zneužíváním dětí

Irští biskupové se zavázali spolupracovat s justicí ve své zemi, kde kněží po desetiletí zneužívali stovky dětí. Fakt, že irská církev proti tomu nedokázala účinně zasáhnout, pranýřoval papež, který si irské duchovní kvůli tomu pozval do Vatikánu. 

Český velvyslanec v Dublinu Tomáš Kafka pro Český rozhlas připomněl, že katolická církev je v podstatě hlavním hybatelem irského základního školství.

"Je zapotřebí, aby se šok, kterým irská společnost a církev prochází, odrazil v nové praxi. Lze tu také vnímat rozzlobenost médií, která volají po sekularizaci irského školství. Běžní Irové by ale takto rychlou reformu příliš nevítali. Je to spíše na dlouhodobější debatu mezi státem, církví a rodiči," řekl Radiožurnálu Kafka. Samotná jednání s irskými církevními představiteli probíhají za zavřenými dveřmi. Vatikán jim ale přikládá mimořádnou důležitost. Důvodem je naléhavost situace. Vrchním představitelům církve prý došlo, že pokud by se podobné případy odehrávaly v dalších katolických školách, s počtem 250 tisíc škol dojdou k alarmujícím číslům.

Vatikán chce vydat pro irské katolíky zvláštní pastorační list. Podle spolupracovníka Českého rozhlasu v Itálii, Josefa Kašpara, řekne Vatikán zcela otevřeně: "Celou věc by měly řešit nejen vnitřní orgány katolické církve, ale vzhledem k tomu, že se jedná o trestné činy, Vatikán tentokrát nebude klást překážky soudnictví jednotlivých zemí."

Oběti dlouholetého zneužívání a týrání žádají odškodnění ve výši jedné miliardy eur. Případné vyplacení by pro Vatikán mohlo znamenat velkou ránu. Katolická církev už, podle Josefa Kašpara, podobné případy zná. V nedávné minulosti se s vyplácením odškodného potýkala například kalifornská katolická církev.

 

           16. února 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Jiří Gračka

Papež se setkal s irskými biskupy

Ve Vatikánu se ve dnech 15.-16.2.2010 papež Benedikt XVI. setkal s irskými biskupy a s představiteli Římské kurie. Na dvoudenním jednání se společně věnovali problematické situaci v irské církvi, kde byly odhaleny případy zneužívání dětí kněžími.

 

Vatikán: Podle dnešního prohlášení Tiskového střediska Svatého stolce všichni účastníci dvoudenního setkání, které proběhlo v "duchu modlitby a bratrské kolegiality", "uznali pochybení představitelů irské církve" a tím způsobenou "ztrátu důvěry v církevní vedení a újmu při vydávání svědectví evangeliu i při hlásání morální nauky".

Po úvodním slově Svatého otce v pondělí 15.2. dopoledne promluvil každý z biskupů a přednesl své poznámky a návrhy k situaci. Popisovali projevy bolesti a hněvu na straně obětí i pomoc, kterou v současnosti tisíce dobrovolníků poskytují při pořádání aktivit pro děti a mládež. Aby se podobná situace už nemohla opakovat, byla podle biskupů přijata důležitá opatření chránící bezpečí dětí. Zároveň vyjádřili svou ochotu spolupracovat při řešení situace se státními orgány.

Papež Benedikt XVI. ve své promluvě upozornil na to, že sexuální zneužívání dětí je nejen "odporným zločinem", ale též těžkým hříchem porušujícím důstojnost lidské osoby. Vyzval biskupy, aby se "rozhodně a odhodlaně" věnovali problémům minulosti a z nich vyplývající současné krizi "poctivě a odvážně čelili". Vyjádřil též naději, že toto setkání biskupy sjednotí při stanovení "konkrétních kroků, které přinesou uzdravení obětem zneužívání, obnoví víru v Krista a také duchovní a morální kredit církve." Svatý otec dále upozornil na krizi víry a nedostatek úcty k lidské osobě, které jsou podle něj hlavními příčinami sexuálního zneužívání, a vyzval k hlubší teologické reflexi celé záležitosti a zlepšení lidské, duchovní, akademické i pastorační přípravě kandidátů kněžství i řeholního života.

Během setkání účastníci diskutovali nad návrhem Pastýřského listu Svatého otce irským katolíkům, který bude zveřejněn v průběhu postní doby. Papež Benedikt XVI. v prohlášení tiskového střediska žádá, aby se tato doba stala "časem proseb o vylití Božího milosrdenství a o to, aby Duch Svatý dal irské církvi dary svatosti a síly."

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce

 

           17. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Britská Evangelikální aliance uvedla, že mladí křesťané plánují jít volit

Evangelikální aliance ve Velké Británii uvedla, že věří, že mladí křesťané půjdou v nadcházejících volbách volit.

Tento optimismus je založen na výsledcích průzkumu mezi mladými lidmi ve věku 18 – 24 let, který prováděla služba Soul Survivor na své letní akci Momentum, kde 81 procent dotázaných uvedlo, že plánuje jít k volbám. Je to více než dvojnásobné procento lidí stejného věku, kteří volili v posledních volbách.

Pracovník Evangelikální aliance, Daniel Webster, řekl: „Mladí evangelikálové jdou zvrátit tento trend a budou se účastnit nadcházejících voleb. Spíše, než aby se odvrátili od politiky, tyto výzkumy ukazují, že mladí dospělí se zajímají o širší okruh témat a své pohledy přenesou do volebních uren.“

Evangelikální aliance spustila internetovou stránku, která informuje křesťany o přístupech základních politických stran a o tom, jak obecné volby fungují. Také nabízí církvím rady, jak pořádat pódiové akce.

Poslanec za Liberální demokraty, Steve Webb, povzbudil křesťany, aby se zapojili do voleb, které se mají konat 6. května, tedy v tentýž den jako místní volby.

„Některé z nejživějších debat, jichž jsem se v předvolebním období účastnil, byly organizované místními sbory. Je důležité, aby křesťané byli informovaní a zapojili se do voleb, a je to také skvělý způsob pro církve oslovit současně i lidi ve své oblasti. Chtěl bych povzbudit místní církve, aby se spojily a zajistili, že tyto diskuse se konají napříč jejich volebním obvodem.“

Spuštění internetové stránky následovalo po varování ze strany církví, včetně Anglikánské a Spojené reformované církve, že je třeba zabránit extrémistickým politickým stranám využít církevní prostory jako jejich řečnická pódia.

Spíše, než aby se odvrátili od politiky, tyto výzkumy ukazují, že mladí dospělí se zajímají o širší okruh témat a své pohledy přenesou do volebních uren

Anglikánská církev revidovala směrnice říkající sborům, že nemusí zvát krajně pravicové politiky na diskusní setkání konaná v jejich prostorách, a odrazovala je od setkání s takovými politiky, protože taková setkání by se mohla vykládat jako podpora.

Rev. Dr. Malcolm Brown, ředitel pro misijní a veřejné záležitosti, řekl minulý měsíc při vydání této směrnice, že církevní představitelé a vedoucí musí rozlišit „přiměřený směr jednání v oblastech, kde jsou vztahy komunity často křehké a roztříštěné“ a „uchovat naději a vizi, že věci mohou být jiné“.

Nově spuštěná internetová stránka Evangelikální aliance k volbám: www.eauk.org

           17. února 2010, www.christnet.cz, Autor: Stephan Baier -Die Tagespost 

Vídeň se chystá na misijní ofenzivu

Ve Vídni se bude moci s církví i posvačit

Skutky apoštolů v roce 2010

 

Ve vídeňských novinách „Die Tagespost“ vyšel 4. února 2010 článek o prezentaci souboru plánovaných opatření a akcí v procesu církevní obnovy, jež nese název „Apostelgeschichte 2010“ (Skutky apoštolů v roce 2010). Autor Stephan Baier informuje snahách, které se od října loňského roku projevují ve vídeňském arcipiskupství. V říjnu 2009 se konalo 1. diecézní shromáždění, které tento proces obnovy církve započalo. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn již tehdy zdůraznil, že v žádném případě nemůže jít pouze o záchranu těch, kteří ještě v církvi zůstali, ale o misijní ofenzivu. Proto se letos plánují ještě dvě další diecézní shromáždění, v březnu a v říjnu. Při těchto shromážděních se ale církev nemá zabývat vnitrocírkevními záležitostmi, nýbrž otevřít dokořán své brány. „Dokořán otevřené dveře kostelů a kaplí jsou nejlepším předpokladem pro to, aby lidé z ulice našli cestu do kostela a do církve,“ praví se v souboru misijních akcí vydaném před několika dny. Jedná se o „misijní příručku“ a všechny akce a všechna opatření dávají najevo, že otevřené dveře kostelů se myslí nejen v přeneseném slova smyslu, ale i doslova.

A skutečně. Příručka dělá reklamu na přátelské vyzývání kolemjdoucích, aby vstoupili do jejich kostela. Ten ale má být příslušně upraven. Popud vídeňského arcibiskupa zní: „Úprava a výzdoba kostela má vyjádřit pozvání k ovzduší modlitby, má umožnit přístup k modlitbě a k osobnímu setkání s Kristem. Tomu musí sloužit nejenom atmosféra, ale i hudební rámec a předčítání z Písma.“

Zažít církev i mimo zdi kostelů

Misijní příručka doporučuje farnostem návštěvy v domácnostech, při kterých návštěvníci s respektem naslouchají a navštevované povzbuzují. Doporučuje také další jako na příklad: domácí kroužky s nenuceným hovorem o otázkách víry; stánky zvoucí k návštěvě a postavené na frekventovaných místech města; pouliční slavnosti s hudbou a zpěvem. Cíl toho všeho: „Církev bude tak možno zažít mimo zdi kostelů jako otevřené společenství, které je na cestě k lidem a poskytuje místo pro jejich přání a pro jejich zájmy.“ Církev se chce s lidmi setkat mimo sakrální prostory a musí to dělat. Na náměstích a ulicích v každodenních situacích. Jako příklad je uvedena akce „svačina s církví“, kdy před obchody a bankami se nabídne loupáček a káva spolu s biblickým CD.

Tyto výzvy k akcím mimo kostelní zdi – jako třeba návštěvy v domácnostech – nejsou pro mnohé farnosti nic samozřejmého. To ví Otto Neubauer, vedoucí vídeňské „Akadiemie für Evangelisation“ a směrodatný dodavatel nápadů pro diecézní proces „Apostelgeschichte 2010“ a pro misijní příručku. Všechny v příručce popsané možnosti setkávání mají být „mostové momenty“, příležitosti k rychlému postavení nosného přemostění mezi věřícími křesťany a jinými, aby se těmto jiným umožnilo se na víře podílet. Neubauer udělal zkušenost, že angažovaní křesťané (katolíci) se ve víře utuží a posílí, když zpozorují, že oni sami mohou o tom vydat svědectví. To prý vede často k „vystoupení farní obce ze sebe sama“ („Aufbruch der Gemeinde nach aussen“), domácí kroužky prý probouzejí „touhu, chtít vědět víc“, tvrdí Neubauer v rozhovoru s „Die Tagespost“. A dokládá: „Udělali jsme zkušenost, že osobní svědectví o zpovědi probudilo zájem takovým způsobem, že poptávka po zpovědi vzrostla.“ Dříve se prý konaly katechetické misie tak, že bylo mnoho kázání a pobožností, dnes ale převládá setkávání a svědectví víry. „Víra musí být viditelná.“

Misie se musí zásadně zaměřovat na všechny, „na celý můj svět, který mně obklopuje,“ jak to formuluje Otto Neubauer. A při tom nejsou vyloučeni ani muslimové, ve Vídni již dost početní. Dokonce je prý možno pozorovat, že je snadnější s nimi mluvit o Bohu a o zkušenostech s ním, „protože muslimové mají silnou náboženskou tradici a tím nám pomáhají“.

Církev se stáhla do obrany

Celý misijní proces „Apostelgeschichte 2010“ je zaměřený na vnější působení. Neubauer při rozhovoru s novináři použil srovnání s fotbalem: Rakouská církev se chovala v minulých letech jako takové fotbalové mužstvo, které se stáhlo za vlastní obrannou linii a úplně se vzdalo možnosti dát branku. Zrovna tak jako je úkolem fotbalisty dávat branky, je úkolem církve působit misionářsky navenek. Misijním procesem „Apostelgeschichte 2010“ chce vedoucí akademie pro novou evangelizaci křesťanům opět ukázat, „že prostřednictvím našeho svědectví se lidé mohou seznámit s Kristem“.

Arcibiskup kardinál Christoph Schönborn povzbuzuje v předmluvě misijní příručky ke svědectví víry: „Na začátku misijní činnosti se nenachází věroučné znalosti, nejsou tam vědomosti teologické vědy, nýbrž teologie, bohosloví v nejvlastnější slova smyslu – slovo o Bohu, mluvení o něm tak, jak jsem ho zažil já, jak mě oslovil, jak zkřížil moji dráhu, jak mi věnoval svou pozornost.“ Každý, kdo s Bohem udělal nějakou takovou zkušenost a mluví o tom, je teolog, píše vídeňský arcibiskup. „Proto není třeba mít žádné obavy, že by bylo něco nesprávně, když člověk mluví o svých zkušenostech.“ Toto povzbuzení kardinála Schönborna je zaměřeno hlavně na misijní týden, který se má konat v celé vídeňské arcidiecézi počínaje svatodušními svátky. Každá farnost a každé jiné církevní společenství má při tom uskutečnit alespoň jeden misijní projekt. Vysoký nárok napovídá společné heslo těchto farních projektů: „Ježíš přijde do naší farnosti: co by udělal?“ Při 2. diecézním shromáždění v březnu půjde především o odpověď na otázku „Jak to uděláme?“, říká Otto Neubauer. Při 3. diecézním shromáždění v říjnu se bude hledat odpověď na otázku: „Co se událo?“ Že misijní úspěch je obtížné nějak měřit, to vědí ale i zúčastnění. „Nejde o úspěšnost, ale o plodnost,“ říká Neubauer. A že by jeden rok mosionářské ofenzívy podstatně změnil celou situaci, na to také nevěří. Je nutno přemýšlet „ve větších časových rozměrech“ a to, co všeobecně vnímáme jako krizi církve, je nutno chápat jako „velké období rozsévání“.

(Podle článku „Es geht nicht um Effizienz, sondern um Fruchtbarkeit“, autor Stephan Baier, v Die Tagespost 63 (2010) 14, 6. – 4. Februar 2010 přeložil a upravil Jiří G. Kohl)

           18. února 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Vražda pouličních kazatelů na Floridě je ,velmi alarmující´, řekl představitel International Christian Concern

Vražda dvou mladých pouličních kazatelů na Floridě mladíkem, se kterým sdíleli evangelium, je „alarmující“, řekl mluvčí skupiny, která jako "hlídací pes" dohlíží na náboženskou svobodu.

Osmnáctiletý Jerich Woody, jehož pouliční přezdívka je „Plug“, obdržel dvě obvinění z vraždy prvního stupně. Woody podle svědka zastřelil Titeho Sufru (24 let) a Stephena Ocena (23 let) 30. ledna poté, co s ním během 15-minutového rozhovoru sdíleli evangelium.

Woodyho telefon jak uvádí zpráva The Christian Post zazvonil a on se otočil a odcházel, aby hovor přijal. Pak se ale otočil zpět a šel směrem k pouličním kazatelům. Sufra k němu přistoupil a Woody ho údajně střelil do hlavy. Ocean se snažil utéct, ale podle policie jej Woody střelil do zad, pak k němu přišel a z blízka jej střelil do hlavy.

Policejní zpráva je založena na svědectví třetího pouličního kazatele, který byl na místě spolu s Sufrem a Oceanem, když mluvili s Woodym. Neidentifikovaný třetí služebník utekl, jelikož běžel na opačnou stranu.

Woody se sám udal 3. února a zůstává ve vazbě.

„Znepokojuje nás, že zločiny nenávisti vůči křesťanům mohou narůstat ve Spojených Státech,“ řekl Jonathan Racho, oblastní manažer pro Afriku a Jižní Asii organizace International Christian Concern v pondělí deníku Christian Post. „Je to velmi alarmující.“

Dále dodal: „Slýcháme, že se takovéhle věci dějí v jiných zemích, jako je Indie, Nigérie, Čína, Severní Korea, kde jsou křesťané zabíjeni, vězněni a tak. Ale aby byli křesťané zabíjeni za kázání evangelia zde, v USA, to je velmi, velmi znepokojující.“

Několik křesťanských organizací se nahlas podivilo, že se tímto incidentem média zabývala jen málo, ačkoli se to stalo před více než dvěma týdny.

„Pokud by to byli dva muslimové sdílející Korán a hovořící lidem o Mohamedovi a byli by zastřeleni, následovaly by pochody, protesty a média by se tím zabývala 24 hodin denně,“ řekl Todd Nettleton, mluvčí Hlasu mučedníků v rozhovoru pro Mission Network News. „Jakožto křesťana mne frustruje, že média zjevně nevěnují pozornost incidentům, jejichž cílem jsou křesťané.“

Policie zatím nezjistila motiv, který měl Woody pro vraždu pouličních kazatelů.

 

           18. února 2010, www.christnet.cz

Delegace americké luteránské církve se setkala s vedoucími světových ekumenických organizací

Dvanáctičlenná delegace duchovních i laických představitelů Evangelické luteránské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA) se ve dnech 15. a 16. února 2010 setkala s generálními představiteli tří světových ekumenických organizací. Cílem delegace bylo zjistit, jaké styčné body má ekumenická vize ELCA a aktivity těchto organizací, informují internetové stránky ELCA.

Delegace, kterou vedl předsedající biskup ELCA a prezident Světové luteránské federace (Lutheran World Federation, LWF) Rev. Mark S. Hanson, se setkala představiteli anglikánské, pravoslavné a římskokatolické církve. Generální sekretář WCC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit v uvítací řeči k členům delegace ELCA řekl: „Ježíšova modlitba, aby učedníci zůstali jedno a svět tak mohl uvěřit vnáší novou naléhavost do výzev, kterým lidé a církve dnes čelí.“ Tato slova podle jeho slov nejsou jen slovy informačními, ale slovy transformačními.

Mezi hlavní výzvami, se kterými se ekumenické hnutí musí vyrovnat, reverend Tveit zmínil následky současné finanční krize, maximální zapojení mladé generace, vztahy s evangelikálními, letničními a charismatickými církvemi, mezináboženský dialog a spolupráce, a krize životního prostředí. Další, s kým se delegace ELCA setkala, byl Rev. Dr. Ishmael Noko, generální sekretář LWF, s nímž její členové hovořili o přípravách na 11. shromáždění LWF, které proběhne ve dnech 20. až 27. července v německém Stuttgartu. Reverend Noko charakterizoval toto shromáždění jako „milník“ a „bod obratu“ vzhledem k plánovaným ekumenickým akcím a k uvažované obnovovací zprávě LWF. Mimo jiné by mělo dojít k usmíření s církvemi anabaptistický větve, jejichž pronásledování v minulosti luteránští teologové podporovali.

Třetím ekumenickým představitelem, s nímž luteránská delegace měla možnost hovořit, byl Rev. Dr. Setri Nyomi, generální sekretář Světové aliance reformovaných církví (World Alliance of Reformed Churches, WARC). Tato organizace by se měla po plánovaném sloučení s Reformovanou ekumenickou radou (Reformed Ecumenical Council) v červnu změnit na Světové společenství reformovaných církví (World Communion of Reformed Churches), zastupující více než 80 milionů reformovaných křesťanů na celém světě.

Reverend Nyomi řekl členům delegace, že členské církve WARC jim blízcí a dodal, že 500. výročí reformace v roce 2017 si připomenou reformované církve na celém světě, stejně jako luteráni. „Toto výročí nese Luterovo jméno, ale je to naše společná identita", informují Ekumenické Noviny.  (ath)

           19. února 2010, http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Ekumenický patriarcha prohlásil, že křesťané nesmí být lhostejní k otázkám jednoty

V encyklice k Neděli ortodoxie se Bartoloměj I. postavil proti odpůrcům ekumenismu z řad ortodoxní církve.

Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. vydal u příležitosti Neděle ortodoxie encykliku, v níž prohlásil, že křesťané nesmí zůstat lhostejní k otázkám ekumenické jednoty. Informují o tom internetové stránky Světové rady církví (World Council of Churches, WCC).

„Pro Boha není možné trápit se kvůli jednotě Jeho učedníků, pro nás je nemožné zůstat lhostejnými vůči jednotě všech křesťanů,“ píše patriarcha Bartoloměj v encyklice. Dále se v ní postavil proti „fanatickým“ výzvám „určitých kruhů, které sami sebe exkluzivně označují za horlivce a ochránce ortodoxie“, a kteří odmítají teologický dialog s jinými pravoslavnými církvemi a ekumenické kontakty s ostatními křesťany.

„Blahosklonně označují jakýkoliv pokus o znovusjednocení rozdělených křesťanů a o obnovení jejich jednoty jako údajnou „panherezi ekumenismu“, aniž by podali sebemenší důkaz toho, že by pravoslavná církev kontaktem s jinými církvemi opustila nebo popřela doktríny ekumenických koncilů nebo Církevních otců,“ stojí v listě. „Pravda se nebojí dialogu, protože dialog pravdu neohrožuje. Jestliže se dnes všichni snaží odstranit rozdíly prostřednictvím dialogu, ortodoxní církev nemůže prosazovat intoleranci a extremismus.“

Na encykliku patriarchy Bartoloměje reagoval generální sekretář WCC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. Ocenil ji „závazek k dialogu a jednotě církví, daný i přes silný tlak fundamentalistických kruhů ortodoxních věřících.“ Prohlásil také, že mu toto prohlášení připomíná encykliku, jíž roku 1920 ekumenický patriarcha vyzval k vytvoření společenství církví, což byl rozhodující impuls ke vzniku WCC.

Neděle ortodoxie se slaví vždy v první neděli Velkého postu, letos připadá na 21. únor. Původně připomínala vítězství ortodoxní ikonodulie, tedy směru prosazujícího uctívání ikon, nad ikonoklasmem, který jakékoliv uctívání obrazů odmítal. Postupně se stala oslavou ortodoxní víry obecně.

           20. února 2010, http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Papež Benedikt XVI. navštíví luteránský sbor v Římě.

Během své první návštěvy luteránského sboru bude papež společně s pastorem Krusem celebrovat slavnostní bohoslužbu.

Papež Benedikt XVI. navštíví v neděli 14. března 2010 sbor Evangelické luteránské církve v Římě, aby se zde zúčastnil bohoslužby. S odvoláním na agenturu Servizio Informazione Religiosa (SIR) to uvedly internetové stránky Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska.

Jak uvádí na svých internetových stránkách agentura SIR, oznámil papežovu návštěvu luteránského sboru na ulici via Sicilia již v říjnu na tiskové konferenci kardinál Walter Kasper, prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů. Nyní Rada potvrdila datum návštěvy na 14. březen. Podle zpráv agentury Rome Reports je toto setkání součástí snah římskokatolické církve o ekumenický dialog a o hledání základů víry společných všem křesťanům. Papež Benedikt XVI. přitom navštíví luteránský sbor poprvé během svého pontifikátu.

Návštěva papeže Benedikta XVI. navazuje na několik předchozích setkání papeže se zástupci luteránské církve. V listopadu 2009 papež oslavil desáté výročí podepsání Společné deklarace o ospravedlnění, kterou římskokatolická i luteránská církev společně uznaly víru a skutky víry jako nezbytné pro osobní spásu, čímž ukončili jeden z teologických sporů, který obě církve rozděloval již od dob reformace. 18. ledna 2010 se pak Benedikt XVI. již po dvacáté páté sešel s ekumenickou delegací Finské luteránské církve.

„To, že budeme mít mezi sebou římského biskupa, je dobrým znamením pro ekumenismus v našem městě,“ řekl pastor sboru na via Sicilia Jens-Martin Kruse. Tento sbor navštívil již papež Jan Pavel II. 11. prosince 1983 při příležitosti pětistého výročí narození Martina Luthera. „Christuskirche“ na via Sicilia pozvala Benedikta XVI. roku 1998 jako připomínku dvacátého pátého výročí této návštěvy.

Jak uvádí agentura SIR s odvoláním na agenturu NEV, bohoslužba by měla začít v 17:30 hod. Homilie papeže Benedikta XVI. bude zaměřena na verše Janova evangelia 12:20-26, pastor Kruse bude kázat z první kapitoly listu apoštola Pavla Korinťanům. Bohoslužba, jíž se zúčastní i kardinál Kasper, bude vedena v němčině.

           21. února 2010, http://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

V iráckém Mosúlu došlo v uplynulém týdnu k vraždám čtyř křesťanů

Čelní představitelé iráckých církví vytvořili společnou radu, v jejím čele stanul arcibiskup Asadourian.

V severoiráckém Mosúlu došlo v uplynulém týdnu k vraždám čtyř křesťanů. Zatím poslední obětí se ve středu 17. února stal dvacetiletý učitel Wissam George, zastřelený na ulici. Jak uvádím internetové noviny Ecumenical Press, vyvolaly tyto útoky mezi věřícími v Iráku paniku.

Arcibiskup Mosúlu církve Emil Shimoun Nona ve čtvrtek 18. února prohlásil: „Jestli se bude situace dále vyvíjet tak, jak se vyvíjela v posledních několika dnech, všichni [věřící] lidé opustí Irák. Je velmi obtížné žít v takovéto situaci.“ Podle slov arcibiskupa Nony může pokračování násilí vést až k zániku irácké křesťanské komunity. Několik rodin již zemi opustilo. „Je to panika- pořád. Křesťané nevědí, co se jim stane. Je to pořád totéž: v práci, ve škole nebo dokonce doma. Nikdo neví, jestli ho někdo nechce zabít.“

Arcibiskup Nona dále řekl, že neví, kdo může být iniciátorem těchto útoků a vyjádřil podezření, že motiv může být politický. „Domníváme se, že [útoky] mají politický motiv. Nějaká skupina může získat, jestliže všichni křesťané odejdou,“ řekl arcibiskup. „Zoufale potřebujeme, abyste se za nás modlili.“

 Podle internetových stránek Hlas mučedníků se spekuluje o souvislosti s parlamentními volbami, které jsou naplánovány na 7. březen. Na týchž stránkách lze také najít podrobnosti k jednotlivým útokům.

útoky a násilí ale současně podle arcibiskupa Nony vedli k pevnějšímu semknutí iráckých křesťanů. 9. února 2010 byla v bagdádském klášteře Arménské ortodoxní církve sv. Garabeda ustanovena Rada čelních představitelů křesťanských církví v Iráku, kterou tvoří 14 patriarchů, arcibiskupů, biskupů a dalších lídrů všech církví, které jsou v Iráku registrovány od roku 1982. Tyto církve náleží ke katolické, východní a orientální ortodoxní a k protestantské tradici.

Podle internetových stránek Světové rady církví (World Council od Churches, WCC) je hlavním cílem nové rady „sjednotit názory, postoje a rozhodnutí iráckých církví“ v záležitostech, které se týkají církví a státu. Zakladatelé rady také v tiskové zprávě zdůraznili význam křesťanského vzdělávání a také dialogu s muslimskou většinou, jehož cílem je dosažení vzájemného respektu.

Do čela Rady iráckých církví byl jednomyslně zvolen arcibiskup Arménské ortodoxní církve Dr. Avak Asadourian. Zastupujícím generálním sekretářem se stal arcibiskup syrské katolické církve Basilius Guirgis al-Qass. Generální sekretář WCC Dr. Olav Fykse Tveit přivítal vznik této rady a vyjádřil solidaritu pronásledovaným iráckým křesťanům. Celý text jeho dopisu lze nalézt zde.

 

Zprávy ze Světové rady církví:

18.02.10

 

"Truth does not fear dialogue," says Ecumenical Patriarch

Indifference in regard to Christian unity is not an option for the disciples of Jesus, the Ecumenical Patriarch Bartholomew has stated in an encyclical issued on the occasion of the Sunday of Orthodoxy.

 "It is not possible for the Lord to agonize over the unity of His disciples and for us to remain indifferent about the unity of all Christians," Bartholomew wrote in the encyclical. The Sunday of Orthodoxy is commemorated this year on 21 February.  

 The encyclical refutes "fanatical" challenges brought against theological dialogues among different Orthodox churches and against ecumenical contacts with the wider community of Christians by "certain circles that exclusively claim for themselves the title of zealot and defender of Orthodoxy."

 "They speak condescendingly of every effort for reconciliation among divided Christians and restoration of their unity as purportedly being 'the pan-heresy of ecumenism' without providing the slightest evidence that, in its contacts with non-Orthodox, the Orthodox Church has abandoned or denied the doctrines of the Ecumenical Councils and of the Church Fathers," Bartholomew criticizes.

 "The truth does not fear dialogue, because truth has never been endangered by dialogue," the encyclical letter states. "When in our day all people strive to resolve their differences through dialogue, Orthodoxy cannot proceed with intolerance and extremism."

 "I am very grateful to the Ecumenical Patriarch for his strong commitment to dialogue and the unity of the church, as His All Holiness reaffirms it in this significant encyclical" said the Rev. Dr Olav Fykse Tveit, general secretary of the World Council of Churches (WCC) in response to the encyclical on 18 February.

 "This encyclical," Tveit said, "reminds me of another famous text: the 1920 encyclical letter in which the Ecumenical Patriarch proposed the foundation of a fellowship of churches, providing a major impulse for the formation of the WCC."

 The Feast of Orthodoxy is celebrated on the first Sunday of Lent in the Eastern Orthodox tradition. Originally commemorating the defeat of iconoclasm in the 9th century, the Sunday of Orthodoxy has gradually come to be understood in a more general sense as a feast in honour of the true faith.

Překlad:

"Pravda se nebojí dialogu, neboť pravda nikdy dialogem nikdy ohrožena"  říká ekumenický patriarcha Bartoloměj

Není možné, aby Ježíšovi učedníci byli lhostejní ke křesťanské jednotě, uvedl ekumenický patriarcha Bartoloměj v encyklice vydané u příležitosti nedělního svátku Oslavy pravoslaví.

 

"Není možné, aby Bůh zápasil za jednotu jeho učedníků a my, abychom byli lhostejní vůči jednotě všech křesťanů", napsal patriarcha Bartoloměj ve své encyklice. Tento rok si svátek Oslavy pravoslaví připomínáme 21. února.

 

Encyklika odmítá "fanatické" námitky proti teologickým dialogům, které vznášejí některé pravoslavné církve a námitky proti ekumenickým kontaktům s širším společenstvím křesťanů, které vycházejí "z určitých kruhů, které se označují za horlivé obránce ortodoxie."

 

"Hovoří povýšeně o každé snaze o smíření mezi rozdělenými křesťany a snaze o obnovení jednoty jako o údajné "ekumenické pan-herezi", aniž by měli sebemenší důkaz o tom, že pravoslavná církev kontaktem s jinými církvemi popírá nebo odmítá doktríny stanovené ekumenickými koncily a Církevními otci".

 

"Pravda se nebojí dialogu, neboť pravda nikdy dialogem nikdy ohrožena" říká Bartoloměj. "Když v dnešní době lidé usilují o řešení vzájemné rozdílnosti pomocí dialogu, nemůže pravoslavná církev prosazovat netoleranci a extremismus."

 

Generální sekretář Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit na encykliku reagoval: "Jsem velmi vděčný ekumenickému patriarchovi za jeho silný závazek k dialogu a jednotě církve."

 

"Tato encyklika mi připomíná jiný významný text: encykliku z roku 1920 v které ekumenický patriarcha navrhuje založení společenství církví, což byl hlavní impuls ke vzniku Světové rady církví."

 

Neděle ortodoxie se slaví 1. neděli Velkého postu ve východní pravoslavné tradici. Původně připomínala zrušení ikonoklasmu v 9. století, později začala být chápána v obecnějším smyslu jako slavnost pravé víry.

 

 

           22. února 2010, cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

V Kapském Městě proběhne třetí Lausannský kongres

Uživatelé z celého světa mohou participovat prostřednictvím internetových stránek.

Ve dnech 16. až 25. listopadu 2010 se v Kapském Městě v Jihoafrické republice třetí Lausannský kongres o světové evangelizaci. Na místě se setká 4 500 evangelikálních čelních představitelů a myslitelů z dvou set národů světa, informují internetové stránky Světové evangelikální aliance (World Evangelical Alliance, WEA).

Internetové stránky Lausannského hnutí uvádí, že kongres se zaměří na „kritické otázky současnosti“, které se týkají budoucnosti církve a světové evangelizace. Mezi jiným jde o problematiku ostatních světových náboženství, chudoby, šíření viru HIV a nemoci AIDS, persekuce a další otázky.

Na kongresu je možné se spolupodílet prostřednictvím stránek GlobaLink Cape Town 2010, které si dosud zaregistrovalo přibližně 200 seminářů, univerzit, církví a misií z více než padesáti zemí světa. Lausannské hnutí bude na tyto zaregistrované stránky dodávat textové zdroje, video a audio nahrávky a nové informace z Kapského Města, takže jejich uživatelé budou podle Christian Today Australia moci aktivně s kongresem spolupracovat ještě před jeho začátkem, po dobu jeho konání a v případě zájmu i po jeho zakončení.

Uživatelé stránek GlobaLink budou moci sledovat referáty, které na kongresu zazní. „[Uživatelé] nebudou jen sledovat,“ řekl Larry Russel, ředitel Cape Town GlobaLink. „Chceme, aby se skutečně zúčastnili. Tohle je celosvětový kongres a my pracujeme na tom, aby se mohly zapojit všechny evangelikální církve v tolika národech, v kolika to jen bude možné.“

Jak řekl Dr. Victor Nakah, ředitel Teologické akademie Zimbabwe a předseda Cape Town GlobaLinks, každá stránka umožní připojení 8 až 2 000 uživatelů. „Bude to skvělý zážitek spojení v jediné tělo Kristovo za cílem zvážení klíčových otázek.“ Na GlobaLink Cape Town je možno se zaregistrovat do konce května 2010

           23. února 2010, cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Arcibiskup z Canterbury se setkal s jordánským králem Abdullahem II.

Tématem rozhovoru byl klesající počet křesťanů na blízkém východě, Abdullah II. také ocenil význam církví pro mírový dialog ve Svaté zemi.

V neděli 21. února 2010 se setkali Rowan Williams, arcibiskup z Canterbury a čelní představitel anglikánské církve, a jordánský král Abdullah II. Vládce Jordánska při této příležitosti prohlásil, že západní církve mohou sehrát velmi důležitou roli při budování míru na Blízkém východě, informují internetové noviny Ecumenical Press.

Nedělní setkání je součástí čtyřdenní cesty arcibiskupa Williamse po Svaté zemi a jeho hlavním tématem byl postupný úbytek křesťanů v tomto regionu. Abdullah II. v této souvislosti zmínil úsilí izraelské vlády o vytlačení nežidovského obyvatelstva z východního Jeruzaléma. Arcibiskup Williams již dříve vyjádřil své znepokojení nad tímto faktem.

Podle internetových novin Christian Today je právě úbytek křesťanů na Blízkém východě předmětem zájmu a znepokojení arcibiskupa z Canterbury. Podle jeho slov opustilo za posledních 60 let Jeruzalém na 12 000 křesťanů.

Král Abdullah II. Williamsovi přislíbil, že Jordánsko bude dále chránit křesťanská i muslimská svatá místa v Izraelem okupovaných oblastech Palestiny, arcibiskup Williams následně vyzdvihl Abdullahův přínos k mezináboženskému dialogu. Král Abdullah II. mimo jiné daroval anglikánské církvi místo nedaleko místa na břehu Jordánu, kde byl Ježíš Kristus podle tradice pokřtěn. Na tomto místě vyroste nový kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen k budově byl položen v sobotu 20. února a ceremonii byl účasten sám arcibiskup Williams.

Na místě se sešlo na 600 jordánských anglikánů. Arcibiskup je povzbudil a vyzval je, aby ani v současné situaci neztráceli naději. „Je to stále tentýž svět, na který přišel Ježíš- v mnoha případech místo, které nás snadno dožene k zoufalství nebo k hněvu, a přece stále a tentýž svět, kde Bůh je skutečný, takže ani zoufalství, ani hněv nemohou být naší jedinou nebo konečnou možností,“ prohlásil arcibiskup Williams. „Kéž nás Bůh, který nás nazval svými milovanými syny a dcerami ve křtu, posílí, abychom měli víru v tento dar přítomnosti- odvahu začít zas a znovu, den za dnem, být křesťany.“

Návštěva arcibiskupa Williamse ve Svaté zemi skončí v úterý 23. února.

           23. února 2010, www.krestandnes.cz, Napsal(a): Hnutí Pro life

Evropský parlament schválil rezoluci požadující snadný přístup k potratům

10. února 2010 schválil Evropský parlament usnesení o rovnosti mezi ženami a muži v Evropské unii, které připravil belgický poslanec Marc Tarabella. Pro bylo 381 poslanců, 253 jich bylo proti a 31 se hlasování zdrželo. Plný rezoluce je v angličtině k disposici na www.europarl.europa.eu.

Poslanci vyzvali k zahájení prací na návrhu souhrnné směrnice o opatřeních pro prevenci a potírání všech forem násilí na ženách. Rovněž by měl být stanoven evropský rok, jenž by byl této otázce zasvěcen (body 33 a 35). Poslanci podporují také návrhy španělského předsednictví zřídit Evropské středisko pro sledování násilí páchaného na základě pohlaví a celoevropskou telefonní linku pomoci pro jeho oběti (bod 34).

Rezoluce zdůrazňuje, že ženy musí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy, zejména prostřednictvím snadného přístupu k antikoncepci a potratům a bezplatným konsultacím ohledně potratu (bod 36).

Poslanci poukazují na skutečnost, že na úrovni Evropské unie sice existuje směrnice upravující mateřskou dovolenou a také dovolenou rodičovskou, žádný právní předpis však dosud nebyl vypracován o dovolené otcovské. Evropskou komisi tedy vyzývají, aby "podpořila každé opatření směřující k zavedení otcovské dovolené na celoevropské úrovni" (bod 23). Ta totiž musí být "propojená" s mateřskou dovolenou, aby bylo možno lépe chránit ženy na trhu práce.

Rezoluce žádá členské státy, aby podporovaly "vyváženější zastoupení" žen a mužů na "odpovědných pracovních pozicích" v podnicích a ve správních a politických orgánech (body 24 a 25). V této souvislosti je chváleno rozhodnutí norské vlády zvýšit počet žen ve správních radách soukromých společností a veřejných podniků tak, aby představovaly nejméně 40 % členů.

Rezoluce vyzývá členské státy, aby spustily kampaně zaměřené na žákyně středních škol, které propagují strojírenství jako volbu povolání, aby tak byl zvýšen podíl žen v tradičně mužských technických profesích (bod 26).

Vzhledem k tomu že "gender mainstreaming" prakticky chybí ve stávající Lisabonské strategii, vyzývají poslanci k začlenění kapitoly "gender mainstreaming"do post-lisabonské "EU 2020 strategie" (bod 8).

Informace o tom, jak hlasovali jednotliví poslanci, lze nalézti na www.votewatch.eu. Prakticky všichni čeští poslanci za KSČM a ČSSD hlasovali pro rozšíření potratů a naopak poslanci za ODS a KDU-ČSL hlasovali proti.

           24. února 2010, cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Kardinál Walter Kasper blahopřál ekumenickému patriarchovi k 70. narozeninám

270. arcibiskup Konstantinopole a ekumenický patriarcha Bartoloměj I. oslaví životní jubileum 29. února.

Kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, blahopřál v dopise ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. k jeho sedmdesátým narozeninám, informují internetové stránky Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska.

 

Jak uvádí internetové stránky Konstantinopolského ekumenického patriarchátu, ekumenický patriarcha Bartoloměj I. se narodil jako Dimitros Arhondonis dne 29. února 1940 na ostrově Imvros (jinak zvaném Gökçeada) v Turecku. Teologii vystudoval ve městě Chalki na stejnojmenném ostrově, přičemž studia ukončil roku 1961. 22. října 1990 byl po smrti patriarchy Demetria zvolen 270 arcibiskupem konstantinopolským a ekumenickým patriarchou, slavnostní inaugurace proběhla 2. listopadu 1991.

Podle zpráv agentury Servizio Informazione Religiosa (SIR) vyjádřil kardinál Kasper ve svém dopise „srdečné“ díky za patriarchovu „apoštolskou práci“. „S vděčností vzpomínám na řadu našich bratrských setkání za posledních deset let ve Fanaru i zde v Římě a doufám, že mi Pán dá znovu potěšení se s Vámi znovu setkat,“ píše kardinál Kasper. „Přátelství, oboustranná důvěra a čestnost, které byly příznačné pro naše rozhovory, jsou pro mě velkým darem a znakem pokroku ve vztazích mezi našimi církvemi. Věřím, že Vaše Svatost bude s neúnavným odhodláním dále přispívat k stále hlubšímu a hlubšímu poznání a plodné spolupráci mezi římskokatolickou a ortodoxní církví, aby mohly nadále vydávat světu společné svědectví o naší víře v našeho jediného Pána Ježíše Krista.“

           25. února 2010, cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Kříž je prověřením opravdovosti ekumenických snah, řekl generální sekretář WCC

Olav Fykse Tveit byl v Ženevě formálně inaugurován do pozice generálního sekretáře WCC, v kázání promluvil o významu kříže pro církev a ekumenismus.

Reverend Dr. Olav Fykse Tveit byl 23. února 2010 v Ženevě oficiálně inaugurován na pozici generální sekretáře Světové rady církví (World Council of Churches, WCC), ekumenické organizace sdružující 560 milionů křesťanů z 349 církví, denominací a církevních společenství ve více než 110 zemích světa. Informují o tom internetové stránky WCC.

 Devětačtyřicetiletý norský teolog a pastor byl zvolen sedmým generálním sekretářem WCC v srpnu 2009, úřadu se ujal 1. ledna 2010. Během bohoslužby, v jejímž rámci byl formálně ve své funkci potvrzen a kterou vedl moderátor ústřední komise WCC Rev. Dr. Walter Altmann, kázal reverend Tveit o významu kříže, který, jak pravil, není jen znakem náboženské identity, ale také „prověřením opravdovosti“ církevních i ekumenických hnutí.

„Církve se musí vrátit ke svému společnému základu, chtějí-li se sjednotit. A tímto základem nesmí být nic než Kristus a Jeho kříž,“ řekl reverend Tveit ve svém kázání. „Z pohledu zmrtvýchvstání je kříž symbolem Božího vítězství nad hříchem a zlem,“ a „Boží bezpodmínečné lásky ke všem lidem.“ Kříž je také podle generálního sekretáře WCC základem jakékoliv jednoty křesťanstva, protože skrze kříž dal Bůh všem křesťanům tentýž dar své přítomnosti a pomoci.

Když Kristus rozepjal své ruce na kříži, rozepjal je nad celým světem a objal všechny lidi,“ řekl dále Olav Fykse Tveit. Kříž označil za základ a směrování dalšího vývoje ekumenismu a za jedinečnost kříže označil „právě jeho inkluzivnost“. „Ať už nás poslouchají nebo ne, naším posláním je nést kříž společně.“ To může podle reverendových slov znamenat chudobu a utlačování, smutek a zklamání, přesto je podle něj kříž „naším hledáním jednoty“. „A měli bychom ho nést společně, nikdy osamoceně.“

Po skončení bohoslužby přijal generální sekretář WCC gratulace od řady zástupců církví, církevních společenství, ekumenických a mezinárodních organizací a dalších. Celý text jeho kázání lze najít v angličtině, v němčině, francouzštině, španělštině a ruštině na stránkách WCC, stejně jako nahrávku kázání ve formátu mp3.

 

           25. února 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Irena Sargánková

Setkání předsedů biskupských konferencí jihovýchodní Evropy

Jubilejní desáté setkání předsedů biskupských konferencí zemí jihovýchodní Evropy se koná ve dnech 25.-28.2.2010 v Kišiněvě (Moldávie) v prostorách úřadu jediné diecéze této země na pozvání místního biskupa, Mons. Antona Cosy.

 

Kišiněv: Téma setkání je "Práva a povinnosti katolických menšin v zemích jihovýchodní Evropy". Setkání se účastní zástupci devíti biskupských konferencí: z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kypru, Řecka, Moldávie, Rumunska, Mezinárodní biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje a Turecka. Během setkání vystoupí se svým příspěvkem předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) kardinál Péter Erdö, arcibiskup z Ostřihomi a Budapešti, apoštolský nuncius v Rumunsku a Moldávii Mons. Francisco-Javier Lozano a stálý pozorovatel Svatého stolce při Radě Evropy Mons. Aldo Giordano.

Po svém posledním plenárním zasedání (Paříž, 1.-4.10.2009) se CCEE vrací k otázce vztahu církve a států ve specifických podmínkách zemí, kde je katolická církev v menšině, zvláště v jihovýchodní Evropě.

"Na tomto setkání chceme analyzovat zvláštní situaci katolické církve v zemích, v nichž jsme v menšině, nejen z hlediska lidských práv, na něž máme nárok jako jakákoli jiná místně uznávaná instituce, ale abychom potvrdili specifický příspěvek, který katolická církev může a musí poskytnout ve prospěch společného dobra našich společností," řekl kardinál Vinko Puljič, arcibiskup ze Sarajeva a předseda Biskupské konference Bosny a Hercegoviny. "Zvláště rychlé změny," dodává kardinál, "v naší společnosti, velmi zkoušené v minulosti válkami, bídou a různými formami totality, jsou dnes ohroženy procesem nekontrolovatelné sekularizace, který se stát od státu liší, ale přesto nese společné prvky. Dnes například rodiny v našich zemích čelí novým, dříve neznámým problémům, jako je nezaměstnanost, emigrace, alkoholismus, droga a potrat. Za těchto okolností je katolická církev povolaná podporovat tradiční hodnoty našich národů, znovu je předkládat a posílovat."

Dalším aspektem programu je návštěva různých církevních aktivit, které se snaží přispět ke společnému dobru moldavské společnosti: sociálně pastorační centrum s jídelnou pro potřebné, která vydává alespoň 100 jídel denně, mateřskou školou a internátem pro vysokoškoláky; farnost ve Stauceni nedaleko hlavního města Kišiněv, která zřídila mateřskou školu a azylový dům pro potřebné; večeřadlo Regina Pacis je zařízení pro děti z ulice, které začaly poznávat víru, věnuje se také zařazení do společnosti obětí obchodu s lidmi, materiální a právní podpoře chudých rodin.

Zdroj: CCEE

 

           22. února 2010, www.tisk.cirkev.cz,  Autor: Irena Sargánková

Lisabonská smlouva - katolická církev k Evropské občanské iniciativě

Pražský světící biskup Mons. Václav Malý, delegát České biskupské konference v Komisi biskupských konferencí členských zemí Evropské unie COMECE (Commission of the Bishops' Conferences of the European Union), se spolu se svými spolupracovníky z Rady Iustitia et Pax vyjádřil k Zelené knize o evropské občanské iniciativě.

 

Praha, Brusel (B): Lisabonská smlouva zavádí novou formu účasti veřejnosti na tvorbě politiky Evropské unie. Jedná se o tzv. evropskou občanskou iniciativu, na jejímž základě může nejméně jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států vyzvat Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU. Aby mohli občané toto své nové právo začít využívat, je třeba přijmout nařízení, kterým se stanoví příslušná základní pravidla a postupy.

Vzhledem k významu tohoto nového nástroje pro občanskou společnost a zájmové skupiny z celé EU zahájila Komise širokou konzultaci s veřejností, aby zjistila názory všech zainteresovaných subjektů na to, jak by občanská iniciativa měla fungovat v praxi.

Zelená kniha, která tuto konzultaci zahajuje, poskytuje přehled právních, správních a praktických otázek, jež bude muset nařízení řešit, a klade některé otázky, na něž by se zainteresované subjekty měly pokusit odpovědět.

COMECE prostřednictvím několika evropských biskupů získalo názory a odpovědi, které zapracovalo a sestavilo do materiálu předaného do Bruselu. Zástupci COMECE byli pozváni v této souvislosti na zasedání Evropské komise 22.2.2010. Katolická církev se jako jediná církev v Evropě vyjádřila k Zelené knize o evropské občanské iniciativě.

Zelená kniha o evropské občanské iniciativě

Seznam subjektů, které se k Zelené knize vyjádřili: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/contrib_cit_en.htm#noregorg

 

             26. února 2010, www.christnet.cz

V Ženevě spustili ekumenický výzkumný projekt o "jednotě a identitě" církví

V Ženevě se setkali čtyři teologové z různých křesťanských církví, aby společně rozběhli studijní projekt o jednotě a identitě církví, pod záštitou komise s názvem „Církve v dialogu“, která působí v rámci Konference evropských církví. Jak informovala agentura SIR, záměrem projektu teologů je „lépe pochopit koncept jednoty církve v souvislosti s konceptem identity“.

Skupinu teologů tvoří anglikán Paul M. Collins z anglické Univerzity v Chichestru, katolická teologička Myriam Wijlensová z německé Univerzity v Erfurtu, Minna Hietamakiová z Evangelické luteránské církve Finska a Viorel Ionita z Rumunské pravoslavné církve a zároveň člen uvedené komise "Církve v dialogu ".

S iniciativou přišlo plenární zasedání Komise „Víra a ústava“ při Světové radě církví, které se uskutečnilo v říjnu minulého roku na Krétě. Cílem projektu, který potrvá do září 2012 je, aby záležitosti byly přezkoumané nejen v teoretické a teologické rovině, ale také v rovině "prožité zkušenosti" jednotlivých církví. Jak na margo toho poznamenal Viorel Ionita „přáním je, aby do budoucnosti mohly být do projektu zahrnuty i jiné teologické tradice, informuje tkkbs.“  (ath)

 

           28. února 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal, Autor: Libor Dvořák

V ruské armádě snad začnou působit vojenští kaplani

Institut vojenských kaplanů funguje už po dlouhá léta, ba staletí ve většině velkých armád světa. Výjimku v tomto ohledu tvoří armáda čínská, severokorejská a také ruská. V tom posledním případě by se to ale brzy mohlo změnit. Rozhovor Rádia Svoboda s petrohradským protojerejem Alexandrem Stěpanovem poslouchal Libor Dvořák. 

Spolupráce Ruské pravoslavné církve s armádou není ničím novým. Ve všech velkých eparchiích už fungují zvláštní oddělení pro spolupráci s ozbrojenými složkami. Právě ty zřejmě budou už v blízké budoucnosti formovat sbor ruských vojenských kaplanů. Přestože však zásadní rozhodnutí už bylo přijato a schváleno, zatím není jasné, jak bude celý mechanismus fungovat. Neví se zatím dokonce ani to, zda tito vojenští kaplani budou působit jen v armádních jednotkách, či zda zároveň budou mít na starosti ještě nějakou civilní farnost.

Z hlediska Alexandra Stěpanova je kněžská služby u armády velmi specifická. Podle něj je v ozbrojených silách aktivně praktikujících věřících zhruba stejně jako ve zbytku populace, tedy 5-7 %. Ze znalostí zvyků v ruské armádě se obává, že vojáci prostě dostanou nástup, kolektivně budou pokřtěni, kolektivně se odeberou k bohoslužbě a podobně. Reglementovaný styl života, který je v ruské armádě samozřejmostí, bude podle otce Alexandra kaplanovi působit značné starosti: Mohlo by se mu stát, že k němu na rozdíl od civilního života přijdou i ovečky z donucení, asi jako v sovětských dobách na politické školení. Dobrý kněz ale i podobnou nesnáz jistě překoná.

Situace lidí, kteří jsou ve své činnosti přímo ohroženi na životě a z jejichž poslání mimo jiné vyplývá, že mají a musejí i zabíjet, je opravdu zvláštní a z hlediska víry snad i schizofrenní. Přesto otec Alexandr připomíná známý aforismus, že „ve válce není nevěřících“ a že to jistě platí i o ruské armádě. Proto se průběh bohoslužby pro ruské vojáky od té civilní nijak zvlášť lišit nebude. Na otázku, zda se přikázání „nezabiješ“ u armádních kaplanů bude či nebude uplatňovat, protojerej Stěpanov odpověděl, že samozřejmě ano, ale že armádní duchovní vojáky povedou k tomu, aby nezabíjeli zbytečně. Ontologicky však církev podle něj nikdy netvrdila, že zabíjení, byť ve válce, je oprávněné. S námitkou, že zabíjet je hřích, otec Alexandr souhlasil, ale jedním dechem dodal: „Prakticky není hříchu, který by se nedal odpustit.“

 

           28. února 2010, www.krestandnes.cz, Napsal(a): Klára Máziková

Gordon Brown hovořil proti legalizaci asistované sebevraždy

Předseda britské vlády Gordon Brown varoval, že legalizace asistované sebevraždy by mohla způsobit, že se nemocní lidé budou cítit pod tlakem, aby ukončili svůj život.

V příspěvku pro The Daily Telegraph Gordnon napsal, že pokroky v léčbě bolesti v posledních svou desetiletích oslabily možnosti schválení této změny v zákoně, kterou parlament již dříve zamítl.

„Zákon – společně s hodnotami a standardy našeho ošetřovatelského personálu – podporuje dobrou péči, včetně prostředků tišících bolest v těch nejsložitějších situacích, a také chrání ty nejzranitelnější v naší společnosti,“ pokračoval.

„Aby bylo jasno: smrt jakožto možnost a právo, skrze jakýkoli byrokratický proces, a změna zákona, kterou lze vymyslet, by mohly od základu změnit náš způsob vnímání smrtelnosti.“

„Riziko tlaku – jakkoli slabého – na slabé a zranitelné, kteří mohou cítit, že jejich život je někomu břemenem, nemůže být vyloučeno. A nevyhnutelné podkopávání důvěry mezi pečovateli – pokud jsou v pozici, že by měli ukončit život – by vedlo ke ztrátě něčeho velmi vzácného.“

Gordon Brown toto napsal den před tím, než ředitel veřejných záležitostí, Keir Starmer, vydal svou konečnou koncepci objasňující okolnosti, za nichž osoba může být obviněna za to, že pomohla někomu jinému zemřít. Chtěl vyjádřit, že lidé, kteří ze soucitu pomohou někomu zemřít, nebudou čelit postihu.

Ačkoli podle současných zákonů člověk může čelit trestu ve výši 14 let vězení, pokud někomu jinému pomůže zemřít, nedávné soudní řízení vrhlo pochybnosti na postoj zákona vůči milosrdnému zabití.

Předseda vlády prohlásil, že většina podpory legalizace asistované sebevraždy je důsledkem obavy o kvalitu péče dostupnou umírajícím. Řekl, že vláda má povinnost „minimalizovat strach ze špatného umírání“ zlepšením péče o umírající.

„V srdci vím, že existuje taková věc jako dobrá smrt. A věřím, že je naší povinností, jakožto společnosti, poskytnout odbornou a láskyplnou péči, která to umožňuje; a používat zákony, které máme, dobře, spíše než abychom spěchali je měnit,“ pokračoval.

Církevní představitelé vydali podobná prohlášení ohledně léčby bolesti, která by měla mít přednost před právem zemřít. Na generálním synodu Anglikánské církve začátkem tohoto měsíce arcibiskup z Canterbury, Rowan Williams, varoval, že by bylo „morální chybou“ legalizovat asistovanou sebevraždu. Řekl, že změna v zákoně by „překročila morální hranice“ a dopustila, aby se zranitelní členové společnosti cítili manipulovaní, demoralizovaní a že jsou na obtíž.

Hlava římskokatolické církve v Anglii a Walesu, arcibiskup Vincent Nichols, řekl v nedávném kázání, že péče o umírající by neměla být vedena strachem, ale principy úcty k životu a přijetí smrti. Vyzval k soucitu a tomu, aby duchovní bytí člověka bylo v centru péče o umírající.

Zprávy z ČTK:

 

           24. února 2010, Šéfka německých evangelíků kvůli řízení v opilosti oznámila rezignaci,  http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19085

           25. února 2010, USA dávají náboženství do souvislosti s terorismem, tvrdí studie,  http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19087

 

           26. února 2010, Němečtí biskupové vybrali pověřence pro boj se zneužíváním, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19088

 

           27. února 2010, Švýcarští muslimové se ohradili proti Kaddáfího výzvě k džihádu,  http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19093

 

           27.  února 2010, http://cs.christiantoday.com/article/libyjsky-vudce-muammar-kaddafi-vyzval-k-dzihadu-proti-svycarsku/16484.htm

 

 

Zprávy z CECu:

 

25.02.10

First step in a study project on Church Unity

A study project on Church unity was launched at a meeting hosted in Geneva by the Churches in Dialogue Commission (CiD) of the Conference of European Churches (CEC) on 22 February 2010. The four theologians who participated were: Prof. Dr. Paul M. Collins, University of Chichester, UK, Anglican; Prof. Dr. Myriam Wijlens, University of Erfurt, Germany, Catholic; Dr. Minna Hietamaki, from Helsinki, Evangelical Lutheran Church of Finland and Prof. Dr. Viorel Ionita, CiD, Orthodox.

The aim of the project is to investigate the understanding of the concept of “Church unity in relation to the concept of identity”. In order to achieve this aim the group will examine “Church unity” and “identity” at a theological-theoretical level and also at the level of lived experience; this will entail examining church practices.

The idea to launch this project came from the experiences of all four participants at the WCC Plenary Commission on Faith and Order, held last October in Crete. Through Prof. Collins, who is the coordinator of this group, the project is connected with the network on “Ecclesiological Investigations”. The main purpose of the meeting on the 22nd was to shape the whole project in terms of aims, working methodology, partners and timing. For that purpose each one of the four participants prepared a paper on unity from their respective theological traditions.

The project will last until September 2012 and will include presentations at the European level (CiD) as well as world wide levels (network on Ecclesiological Investigations and the annual meeting of the American Academy of Religion). The final outcome will be a publication with all the findings in order to promote the search for the Church unity world wide.

Viorel Ionita stated that, “the meeting on 22nd of February was very dynamic and constructive. The four theological traditions represented were presented in a complementary way and we hope that in the future other theological traditions could be included such as those from a free-church background. As CEC we were happy to facilitate this first meeting and I hope that this project will very well fit into the CiD work on Church unity as recommended by the 13th  CEC Assembly which was held in Lyon (July 2009)”.

Překlad:

 

První krok ve studijním projektu o Církevní jednotě

 

Studijní projekt o církevní jednotě byl zahájen na setkání,  které se uskutečnilo 22. února 2010  v Ženevě na pozvání Komise pro dialog mezi církvemi při Radě evropských církví. Účastnili se ho čtyři teologové: za anglikánskou církev Prof. Dr. Paul M. Collins z Univerzity v Chichesteru  ve Velké Británii, za církev katolickou Prof. Dr. Myriam Wijlens z erfurtské univerzity v Německu, za finskou Evangelickou lutherskou církev Dr. Minna Hietamaki z Helsinek a Prof. Dr. Viorel Ionita za pravoslavné.

 

Cílem projektu je průzkum porozumění konceptu "církevní jednoty ve vztahu ke konceptu identity”. Za účelem dosažení tohoto cíle bude komise zkoumat "církevní jednotu" a "identitu" na teologicko-teoretické úrovni a také na úrovni žité zkušenosti, což bude obnášet zkoumání církevní praxe.

 

Myšlenka na vznik tohoto projektu vzešla ze zkušenosti všech čtyř účastníků, kteří byli při plenárním zasedání Komise pro víru a řád Světové rady církvi loni v říjnu na Krétě. Prostřednictvím Prof. Collinse, který je koordinátorem skupiny, je projekt spojen se sítí "Ekleziologických výzkumů". Hlavním tématem prvního setkání komise bylo uchopení cílů projektu, metody práce, výběr partnerů a časový plán. Za tímto účelem připravil každý se čtyřech účastníků pojednání o jednotě z hlediska jejich teologické tradice.

 

Projekt potrvá do září 2012 a bude zahrnovat prezentace na evropské úrovni stejně jako na světové (síť Ekleziologických výzkumů a roční setkání Americké náboženské akademie). Závěrečným výstupem bude publikace obsahující všechny poznatky, která poslouží celosvětově k podpoře hledání církevní jednoty.

 

Viorel Ionita uvedl, že "schůzka 22. února byla velmi dynamická a konstruktivní. Všechny čtyři zúčastněné teologické tradice se vzájemně doplňovaly a věříme, že v budoucnu se připojí i další. Coby zástupce CECu musím vyjádřit potěšení, že jsme mohli toto setkání uspořádat a věřím, že tento projekt se stane součástí práce Komise pro dialog mezi církvemi, která je pověřená 13. Valným shromážděním CECu zabývat se církevní jednotou”.

 

 

Zprávy ze Světové rady církví:

 

The cross of Christ, a reality check for the ecumenical movement

24.02.10

 

"To be one, the Church must go back to its common basis. Nothing except Jesus Christ, and him crucified", the World Council of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit has said. The cross is not just a sign of religious identity, he added, but a "reality check" for both the churches and the ecumenical movement.

 Tveit was preaching at a service in the Ecumenical Centre in Geneva on 23 February. During the service, the WCC Executive Committee formally installed Tveit as the Council's general secretary. A pastor and theologian from Norway, Tveit, 49, was elected as the WCC's 7th general secretary in August 2009 and began his term on 1 January 2010.

 "Seen in the perspective of the resurrection", Tveit said, "the cross becomes the sign of God's victory over sin and evil" and of "God's unconditional love to all human beings". It is also at the root of any possible Christian unity: "We are one as Christians because we receive the same gift" of God's "being with us and for us" through the cross.

 "It doesn’t sound like very diplomatic language", acknowledged Tveit in his sermon, referring to the statement that the cross is "the symbol of what the churches have to give to the world […] nothing except Jesus Christ, and him crucified". Nevertheless, he affirmed that such a statement offers "substance and direction to the ecumenical movement".

 "How shall we, then, best give shape to the ecumenical movement of the cross in our time?" Tveit wondered. "And how can the ecumenical movement be a movement of the cross – the tree of life?"

 Following early teachers of the church, Tveit suggested that "when Christ stretches out his arms at the cross, he is stretching out to the whole world, embracing everybody". The uniqueness of the cross "is precisely that it is inclusive", he said.

 For Tveit, the call of the ecumenical movement goes beyond successes and failures. "Whether we are heard or not, our call is to carry the cross with one another". This may entail walking in the shoes of the poor and oppressed, suffering distress when agreements are not reached, overcoming disappointment when problems are not solved.

However, Tveit said, the call to "carry the cross in our search for unity" remains. "And we shall do it together, never alone."

 The service of installation of the new WCC general secretary was led by the moderator of the WCC central committee Rev. Dr Walter Altmann. Participants included a large number of representatives of churches, ecumenical and international organizations, and members of the diplomatic corps based in Geneva.

 After the service, greetings were presented by Mr. Jens Petter Johnsen, director of the Church of Norway national council; the Rev. Thomas Wipf, president of the Council of the Federation of Swiss Protestant Churches; Mr. Alain Stehlé, president of the Association of Churches and Christian Communities of Geneva; the Rev. Dr. Setri Nyomi, general secretary of the World Alliance of Reformed Churches on behalf of the ecumenical organizations in the Ecumenical Centre; Archbishop Silvano Maria Tomasi, permanent observer of the Holy See to the United Nations; and Ms Bente Angell-Hansen, Norwegian ambassador to the United Nations and other international organizations.

 The WCC executive committee is meeting in Bossey, near Geneva, from 23-26 February.

 

Překlad:

 

Kristův kříž, zkouška opravdovosti ekumenického hnutí

 

"Aby byla Církev jednotná, je třeba jít ke společným základům. Nic víc než Ježíš Kristus a jeho ukřižování", řekl Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, generální sekretář Světové rady církví (SRC).

 

23. února kázal Tveit během bohoslužby v Ekumenickém centru v Ženevě. Během ní byl formálně uveden do úřadu generálního sekretáře. Devětačtyřicetiletý pastor a teolog z Norska byl zvolen sedmým generální sekretářem SRC v srpnu 2009 a jeho působení začalo 1. ledna 2010.

 

Tveit uvedl, že "v perspektivě vzkříšení, stává se kříž znaměním Božího vítezství nad hříchem a zlem" a "znamením Boží nepodmíněné lásky ke všem lidským bytostem". A to je také v kořenech křesťanské jednoty: "Jako křesťané jsme jedno, protože dostáváme stejný dar" Božího "bytí s námi a pro nás" skrze kříž.

 

"Nezní to příliš diplomaticky", přiznal Tveit ve svém kázání ve vztahu ke tvrzení, že kříž je "symbolem toho co církve musí dát světu (...) nic víc než Ježíše Krista a jeho ukřižování". Ujistil však, že takové tvrzení nabízí "základ a směr ekumenického hnutí".

 

"Jak bychom tedy měli dnes co nejlépe uchopit ekumenické hnutí založené na kříži?" ptal se Tveit. "A jak se může ekumenické hnutí stát hnutím kříže - tohoto stromu života?"

 

Následujíc první církevní učitele, Tveit řekl: "když Kristus rozpíná své ruce na kříži, směřuje je k celému světu a každého objímá". Jedinečnost kříže spočívá v tom, že "je všezahrnujícím”.

 

Podle Tveita přesahuje výzva k ekumenickému hnutí všechny úspěchy a pády. "Ať jsme vyslyšeni či nikoli, naším úkolem je nést kříž společně". To obnáší nést spolu utrpení chudých a utlačovaných, utrpět bolest, když není dosaženo souhlasu, předcházení rozkolu, když se problémy nevyřeší.

 

Tveit řekl, že výzva k "nesení kříže v našem hledání jednoty" zůstává. "A měli bychom tak činit společně, nikdy ne sami."

 

Bohoslužbu k uvedené nového sekretáře SRC vedl moderátor Ústřední rady SRC Rev.  Dr. Walter Altmann. Zúčastnila se jí řada zástupců církví, ekumenických a mezinárodních organizací a členové diplomatických organizací v Ženevě.

 

Po skončení bohoslužby následovalo několik pozdravů, pronesly je Jens Petter Johnsen, ředitel Národní rady Církve norské; Rev. Thomas Wipf, prezident Rady federace švýcarských protestantských církví; Alain Stehlé, prezident Asociace církví a křesťanských společenství v Ženevě; Rev. Dr. Setri Nyomi, generální sekretář Světové aliance reformovaných církví; arcibiskup Silvano Maria Tomasi, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN; Bente Angell-Hansen, norská velvyslankyně při OSN.

 

Výkonná komise SRC se setká 23. - 26. února v Bossey u Ženevy.

 

 

           1. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Lucie Koutová

Blahopřejný telegram Benedikta XVI. ekumenickému patriarchovi

V sobotu 27.2.2010 zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce telegram, v němž Svatý otec pogratuloval ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I., arcibiskupovi Konstantinopole, u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.

 

Vatikán: Svatý otec popřál ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I., arcibiskupovi Konstantinopole, k jeho sedmdesátým narozeninám. "Tato radostná událost je pro mě příležitostí vzdát díky Bohu… za hojná požehnání, kterými Vás obdařil a zároveň Vám vyjádřit vroucí a bratrské přání a ujistit modlitbou za to, aby Vás Pán zachoval při síle a provázel svou milostí při výkonu Vašeho poslání pastýře, kazatele evangelia a učitele duchovního života", píše Sv. otec ve svém telegramu.

Benedikt XVI. také vzpomenul na společná setkání a především na setkání při návštěvě v sídle ekumenického patriarchátu ve Fanáru na svátek sv. apoštola Ondřeje roku 2006 a vyjádřil pevnou víru, že duch Boží bude nadále osvěcovat a vést vzájemné cesty k plnému společenství s Kristem a jeho učedníky.

 

           1. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Irena Sargánková

Slova, která se mění ve skutky

Ve dnech 25.-28.2.2010 se v Kišiněvě (Moldavská republika) setkali již podesáté předsedové biskupských konferencí jihovýchodní Evropy.

 

Kišiněv: Během čtyř dní se účastníci setkali s místní komunitou, navštívili charitativní a evangelizační díla místní církve a věnovali se tématu "Práva katolíků ve společnosti, v níž jsou menšinou – přínos katolíků pro realizaci společného dobra ve společnosti: obtíže a nové výzvy."

Zastoupeny byly biskupské konference Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, mezinárodní konference sv. Cyrila a Metoděje a Turecka. Setkání se zúčastnil také arcibiskup z Kypru a biskup z Kišiněva. Přítomen byl také apoštolský nuncius z Rumunska a Moldávie Mons. Francisco-Javier Lozano a stálý pozorovatel Svatého stolce při Radě Evropy Mons. Aldo Giordano. Setkání pořádá Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) na pozvání kišiněvského biskupa Mons. Antona Cosy.

Setkání zahájil kardinál Vinko Puljic. Přivítal místopředsedu vlády Iona Negreie, který chtěl svou účastí na zahájení zasedání dosvědčit, nakolik si místní představitelé váží toho, že se koná v jejich zemi mezinárodní setkání katolické církve. V pátek 26.2. dopoledne se s účastníky setkal také premiér Vlad Filat. Ve svém projevu připomněl, "že tak jako země nemůže být vzhledem ke své velikosti více či méně důležitá, ani menšinová církev nemůže být méně důležitá. Uvědomujeme si, co musíme ještě udělat a doufáme, že církev se zapojí do podpory formace národa, aby jeho základem byly ty nejlepší morální principy, na nichž lze stavět novou společnost. Problémů v Moldávii je mnoho, ale příčinou všech těchto problémů je morální krize. Proto se musíme vrátit k jejich kořenům. Jen když víme, odkud vycházíme, budeme vědět, kam jdeme."

Dvacet let od konce totalitních režimů, které poznamenaly většinu zemí jihovýchodní Evropy v druhé polovině minulého století, zbývá ještě mnohé vykonat, zvláště v oblasti uznání práv náboženských menšin. I když ve většině případů byly vztahy církve a státu stvrzeny smlouvou nebo snahou právně zakotvit přítomnost katolíků v těchto zemích (kromě Turecka), často zůstaly dohody a smlouvy na papíru a je obtížné je uskutečňovat. Právní nástroj neznamená automaticky spravedlnost a ochranu katolických menšin. V některých případech nechrání komunity před porušováním lidských práv, zvláště práva svobody náboženského přesvědčení. Ve většině zemí zůstává problémem restituce majetku, který byl znárodněn během komunismu nebo odpovídající náhrada za něj.

Katolická církev i ve společnosti, v níž je v menšině, považuje za svou povinnost přispívat ke společnému dobru a rozvoji společnosti, v níž působí. V některých zemích je často vyhledávaný příspěvek církve do veřejné diskuse, protože se týká témat etické povahy. Angažování církve ve službě místním lidem je znamením, že je živou součástí těch území, pro která každý den kněží, řeholníci, řeholnice i laici poskytují hmotné i duchovní zdroje, aby se národy těchto zemí mohly rozvíjet. V solidaritě katolického světa rovněž nacházejí důvod k velké naději. Církev se skrze své struktury věnuje řešení problémů sociální bídy.

Biskupové byli osloveni tím, co se již v těchto zemích uskutečnilo díky velkorysému příspěvku charitativních organizací a nadací zemí západní Evropy a Severní Ameriky, a vyjádřili vděčnost za tuto podporu nejen v Moldávii, ale ve většině zemí východní Evropy.

Během společně prožívaných dní biskupové slavili mše svaté s komunitami ve farnosti Stauceni, ve večeřadle Regina Pacis a v katedrále v Kišiněvu.

Díky návštěvám charitativních a poradenských center a slavení eucharistie s místními komunitami se účastníci cítili povzbuzeni v tom, co je podstatné, také díky jednoduchosti a vitalitě této mladé církve, která – ačkoli jako menšinová – odpovídá svému poslání šířit evangelium a lásku moldavskému lidu. "Být menšinovou církví nás nesmí nikdy zbrzdit v naší povinnosti konat dobro," konstatovali na závěr setkání biskupové.

 

           2. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Irena Sargánková

Irák: den modlitby a půstu jako odpověď na vraždy křesťanů

Jako reakci na vlnu protikřesťanského násilí, která otřásá Irákem a má za následek řadu obětí, vyhlásil arcibiskup Louis Sako z Kirkúku na pondělí 1.3.2010 den modliteb a půstu.

 

Kirkúk: Iniciativa arcibiskupa chaldejské katolické církve následovala po vraždě asi osmi křesťanů v Mosulu v uplynulých dvou týdnech a po sérii zločinů, které vedly k dalšímu odchodu věřících z města na sever Iráku.

"Barbarské útoky na nevinné křesťany, zvláště v uplynulých dnech v Mosulu, v souvislosti s volbami jsou zahanbující," řekl arcibiskup v nedělním kázání v kirkúkské katedrále. "Zasahují do záměru Božího, neboť jsme byli stvořeni odlišní, a porušují lidská práva, ohrožují národní soudržnost a náboženské hodnoty," pokračoval. Arcibiskup dále uvedl, že chtěl uspořádat den modliteb a půstu, protože "likvidace křesťanství z oblasti či posílení věřících v následování islámské korouhve způsobí pouze to, že se (Irák) stane nejradikálnější zemí. "Proto jsme se odhodlali k půstu a modlitbě, abychom protestovali proti krutým činům a byli solidární s našimi bratry, kteří důvěřují v nevyhnutelnou Boží spravedlnost." Arcibiskup také sdělil, že církev vyvěsila na zdech arcibiskupství a katedrály v Kirkuku plakáty s arabskými a anglickými nápisy, které zabíjení odsuzují.

I když motiv atentátů není dosud znám, podle mnohých souvisí s parlamentními volbami, které se mají konat v neděli 7.3.2010. I podle Mons. Saka jsou události v Mosulu výsledkem "napětí a boje mezi politickými silami". Dodal, že bez národní jednoty nebude v Iráku stabilita. Proto požádal o soulad mezi různými politickými stranami v zemi, ale uznal, že to "nenastane automaticky", neboť to vyžaduje partnerství a dialog. Mons. Sako dále řekl, že "země směřuje bohužel k vyšší etnické nesnášenlivosti, náboženskému a sektářskému rozdělení."

Mnozí křesťané opouštějí Irák a odcházejí do sousedních zemí, do Sýrie a Turecka. Arcibiskup vyzval věřící, aby zůstali v zemi a pomáhali při její obnově: "Naše postavení a naše vůle je budovat budoucnost společně s našimi bratry muslimy: Araby, Kurdy a Turkmeny. " Povzbudil křesťany, aby nepodléhali tlaku a neupadali do temnoty a izolace, a požádal vládu, místní komunity a strany v Mosulu, aby "chránili občany, především křesťany, kteří se stali nejednou terčem útoků."

Den modlitby a půstu byl ukončen večerní modlitbou.

K poslední vraždě v Mosulu došlo 23.2.2010, kdy ozbrojený muž vstoupil do obydlí křesťanské rodiny a zabil otce a dva syny před zraky manželky a dcery.

V nedělním pozdravu po modlitbě Anděl Páně (28.2.) papež Benedikt XVI. upozornil na obtížnou situaci, kterou Irák prožívá. Řekl, že přijal "s hlubokým zármutkem tragickou zprávu o nedávných vraždách několika křesťanů v Mosulu" a sledoval "s velkým znepokojením další projevy násilí, které sužují zkoušenou iráckou zemi a ubližují bezbranným lidem různého náboženského vyznání." A dodal: "Jsem nablízku křesťanským komunitám celé země. Buďte dál neúnavně kvasem dobra ve své vlasti, do níž plným právem dlouhá staletí patříte." Vyzval "veřejné činitele, aby vynaložili veškeré úsilí, aby zajistili bezpečnost lidu, zvláště nejzranitelnějším náboženským menšinám."

Zároveň povzbudil "mezinárodní společenství, aby se vynasnažilo poskytnout obyvatelům Iráku budoucnost, smíření a spravedlnost."

 

           3. března 2010, www.krestandnes.cz  Autor: Klára Máziková

EU chce vytvořit manuál pro ambasády ve státech, kde dochází k pronásledování křesťanů

Evropská unie vytvořila uskupení na ochranu práv křesťanů v zemích, kde čelí pronásledování.

„Vytvořili jsme pracovní skupinu a definujeme, jaké dvoustranné akce mohou být vykonány mezi Evropou a konkrétními zeměmi, kde jsou ohrožena práva křesťanů,“ řekl italský ministr zahraničí, Franco Frattini.

„Studujeme, které mezinárodní iniciativy EU můžeme přijmout, abychom tento problém dostali více do popředí.“

V rozhovoru s italským deníkem Avvenire Frattini dále naznačil, že EU by chtěla vytvořit manuál pro ambasády zemí EU ve státech, kde k pronásledování dochází.

„Do konce dubna budeme mít hotový manuál pro evropské ambasády ve zbytku světa, jehož cílem bude zacházení s křesťanskými náboženskými menšinami,“ řekl.

Takovýto „společný protokol“, poznamenal, nebyl nikdy předtím zaveden, a když bude, pomůže to „zblízka sledovat zacházení s náboženskými menšinami, zejména křesťanskými, v nejcitlivějších zemích“.

Vysvětlil, že „sledování“ by se týkalo pouze náboženské svobody. EU chce použít nedávno vydaný dokument organizace Open Doors, který obsahuje detailní analýzu pronásledování křesťanů ve světě a uvádí seznam zemí, kde se situace náboženské svobody pohybuje v měřítku „pronásledování“, „vážné pronásledování“, „omezování“ po „problematická“.

Na prvním místě tohoto žebříčku je Severní Korea, následuje Somálsko a Saudská Arábie.

Vědom si tohoto Frattini zdůraznil potřebu vytvoření skupiny stejně smýšlejících zemí, které by mohly hovořit za práva křesťanů hlásit se ke své víře kdekoli ve světě.

Do konce dubna budeme mít hotový manuál pro evropské ambasády ve zbytku světa, jehož cílem bude zacházení s křesťanskými náboženskými menšinami

Franco Frattini

„Víte, křesťané nikdy neměli politickou skupinu nabízející jim silnou podporu skrze jejich vlády. Zjistili jsme to, když jsme si uvědomili, že stojíme sami v souboji s předpisy kvůli křížům. Vedli jsme ráznou kampaň a uspěli jsme v tom ohledu, že došlo k dohodě s 15 – 16 zeměmi, které se k nám přidaly,“ poznamenal.

Začátkem minulého měsíce delegace EU navštívila Kandhamal – dějiště potyček v roce 2008 - a setkala se se zástupci vlády a policie.

Jedenáctičlenná delegace vedená Christophem Manetem, hlavním představitelem EU v politických záležitostech, zhodnotila základní situaci a setkala se s oběťmi násilí. EU silně odsoudila násilí a vyzvala k ochraně menšin.

 

           5. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Irena Sargánková

Společná komise CCEE a KEK bude jednat o migraci

Zasedání společné komise Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) se bude konat ve dnech 7.-11.3.2010 v Instanbulu na pozvání ekumenického patriarchy Bartoloměje I.

 

Istanbul: Členové společné komise Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) se budou na svém výročním zasedání věnovat tématu migrace.

Cílem společné komise, založené v roce 1972, je vedení spolupráce mezi KEK a CCEE. Kromě generálních sekretářů obou institucí ji tvoří sedm zástupců za KEK a stejný počet zástupců za CCEE.

Zástupci CCEE se tak poprvé setkají s nově zvoleným vedením a členy společné komise za KEK, k jejichž jmenování došlo v prosinci loňského roku.

Během setkání bude uspořádán kulatý stůl na téma migrace, kterého se jako hosté účastní se svými odbornými příspěvky Theodora Tzakri, náměstkyně ministra vnitra Řecka, Johan Ketelers, generální sekretář Mezinárodní katolické migrační komise (ICMC, International Catholic Migration Commission) se sídlem v Ževeně a Alp Ay, ředitel politického odboru a generální sekretář pro vztahy s Evropskou unií. Následovat bude diskuse o činnosti, zkušenostech a projektech církví a biskupských konferencí v oblasti migrace.

Dále se zazní informace o setkáních obou institucí v uplynulém období, zejména o 13. zasedání KEK ve francouzském Lyonu ve dnech 15.-21.7.2009. Členové společné komise budou také diskutovat o aktuálních tématech projednávaných v evropských institucích.

V úterý 9.3. přijme účastníky jednání na soukromé audienci ekumenický patriarcha Bartoloměj I.

V programu dne bude vyhrazen prostor modlitbě. Dne 8.3. bude modlitba na úvod dne bude věnována obětem zemětřesení v Chile.

 

           5. března 2010, www.krestandnes.cz  Autor: Imrich Gazda

Kardinál Francis George vyzval k spolupráci katolíkov a mormónov

Počas prednášky na mormónskej univerzite vyzval predseda Konferencie biskupov USA a chicagský arcibiskup, kardinál Francis George k zjednoteniu katolíkov a mormónov pri obrane spoločných hodnôt.

„Som vďačný za to, že po 180 rokoch, počas ktorých sme žili do veľkej miery vzdialení jedni od druhých, sa katolíci a ,svätí neskorších dní´ vnímajú ako dôverujúci si druhovia pri obrane spoločných morálnych princípov,“ povedal kardinál George (na obr.) pred 12 000 poslucháčmi zhromaždenými v priestoroch univerzity Brigham Young. Škola sa nachádza v meste Provo, v štáte Utah, ktorý je baštou mormónov.

Medzi spoločné ciele podľa kardinála patrí ochrana detí od počatia, tradičné manželstvo, právo cirkví ovplyvňovať spoločenské dianie a boj proti chudobe. Referendum, v ktorom kalifornskí voliči odmietli homosexuálne zväzky, je podľa neho dôkazom úspešnej spolupráce medzi katolíkmi a mormónmi.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ako znie oficiálny názov mormónov, založil v 19. storočí Joseph Smith ml. Dnes má viac ako 13 miliónov členov, v Česku a na Slovensku ich žije okolo 2000. Ústredie sa nachádza v utahskom Salt Lake City.

 

 

           6. března 2010, https://cs.ecumenicalpress.com, Autor: Kamil Sedláček

Zpráva konstatuje, že americké zahraniční politice chybí pochopení pro náboženské záležitosti

Stostránková zpráva Rady pro světové záležitosti připomíná, že význam náboženství ve světě stále roste.

Chicagská Rada pro světové záležitosti vydala stostránkovou studii, v níž konstatuje, že zahraniční politice Spojených států chybí porozumění pro náboženské záležitosti, informují internetové noviny Ecumenical Press.

Studie, nazvaná „Engaging Religious Communities Abroad: A New Imperative for U. S. Foreing Policy“ („Zařadit zahraniční náboženské komunity: Nový imperativ pro zahraniční politiku USA“), byla dodána do Bílého domu v úterý 23. února 2010. Jejím původcem je dvaatřicetičlenná Rada pro světové záležitosti.

Zpráva doporučuje, aby političtí představitelé Spojených států zařadili náboženství jako „integrální část“ americké zahraniční politiky a také vyzývá prezidenta Barraca Obamu, aby učinil konkrétní kroky k podpoře tohoto kurzu.

Jako důvody pro provedení těchto kroků zpráva uvádí fakt, že náboženství hraje ve veřejném životě velmi významnou roli a její důležitost stále roste. Náboženství přitom může hrát kladnou i zápornou roli, jako příklad je na jedné straně uváděn boj proti chudobě na celém světě a na straně druhé stojí skutečnost, že právě víra je jedním z „iniciujících faktorů terorismu“.

„Potřebujeme informovaný a koherentní rámec, který umožní činitelům ve vládě i mimo ni lépe pochopit nábožensky inspirované činitele a záležitosti, a spolupracovat s nimi způsobem, který věřící podpoří v konání dobra. Pokud je ale izolujeme, budou věřící jen rozsévat násilí a zmatek,“ stojí ve zprávě. „V dalším výhledu na budoucnost Ameriky je jasné, že náboženští činitelé budou nadále nejen znamenat hlavní výzvu pro naši národní bezpečnost, ale také poskytnou velmi mnoho příležitostí k navázání nových spojenectví a k vytvoření cest k dosažení míru a prosperity v mnoha problémových oblastech světa.“

Rev. C. Welton Gaddy, předseda Interfaith Alliance (Aliance víry, americká organizace spojující 185 000 osob hlásících se k 75 různým systémům víry), ocenil snahu zaplnit „díru po Bohu“ v zahraniční politice USA, současně však varoval, že vláda má náboženství „respektovat, nikoli zneužívat“. „Pochopit, jakou roli hraje náboženství v té či oné zemi je jedna věc. Ale snaha formovat, řídit nebo ovlivňovat tuto roli kdekoliv na světě, to není věc vlády Spojených států,“ řekl.

„Představa, že nějaká vláda, a obzvláště ta americká, může nebo by dokonce měla používat náboženství jako strategii v zahraniční politice, to je předehra ke katastrofě,“ pokračoval reverend Gaddy. „Základní princip náboženské svobody si zaslouží výraznou podporu ze strany naší vlády v zahraničí i doma, dokonce, i kdyby jiné vlády nedokázaly ocenit nebo podpořit podobné závazky".

 

           6. března 2010, https://cs.ecumenicalpress.com   Autor: Kamil Sedláček

Zpráva Evangelikálního společenství Kanady se zabývá náboženskou svobodou iráckých křesťanů

Devatenáctistránková zpráva podrobně popisuje utrpení věřících v Iráku a hledá, jak jim může Kanada pomoci.

Komise pro náboženskou svobodu při Evangelikálním společenství Kanady (The Evangelical Fellowship of Canada’s Religious Liberty Commission EFC RLC) vydala v pátek 5. března 2010 v souvislosti s volbami do iráckého parlamentu zprávu, mapující náboženskou svobodu křesťanů v této zemi. Informovaly o tom internetové stránky Světové evangelikální aliance (World Evangelical Alliance, WEA).

Devatenáctistránková zpráva, nazvaná A History of Faith – A New Century of Suffering – A Report on Religious Liberty for Christians in Iraq (Historie víry – Nové století utrpení – Zpráva o náboženské svobodě křesťanů v Iráku, v angličtině dostupná zde) podrobně popisuje, jak jsou iráčtí věřící ve svém každodenním životě pronásledováni za svou víru v Krista. Zahrnuje delší časové období včetně éry Saddáma Hussaina, zabývá se i vlivem, který měla na místní křesťanskou komunitu operace „Irácká svoboda“, invaze amerických vojsk do Iráku.

Zpráva vychází z ověřených zdrojů. Jak uvádí stránky WEA, vykresluje dokument na příkladech dobře zdokumentovaných útoků „mučivý“ obraz „reality utrpení, jaký si jen málokterý západní křesťan dokáže představit.“ Iráčtí křesťané se podle zprávy musí rozhodnout, zda za těchto obtížných podmínek zůstanou ve své vlasti, nebo zda odejdou za hranice, což pro ně znamená upadnout do chudoby. Navíc mnoho z nich považuje odchod z Iráku za zradu „hrdé a bohaté“ historie iráckých křesťanů. Častější je vnitřní migrace, kdy se věřící přesunují z místa pronásledování do oblastí, kde perzekuce není tak intenzivní.

Na závěr přináší dokument praktická doporučení, jakými kroky může kanadská vláda napomoci iráckým křesťanům. Mimo jiné je zde uvedeno, že Kanada pro ně může zlepšit podmínky pro získání azylu, na mezinárodním poli pak jako členský stát OSN může vyvíjet tlak na iráckou vládu, aby byla v Iráku zajištěna náboženská svoboda a došlo k celkovému zlepšení situace.

Don Hutchinson, předseda EFC RLC, k tomuto dokumentu řekl: „Křesťané v Iráku žijí již čtrnáct století, avšak irácká církev dosud nikdy nečelila takové hrozbě zániku, s jakou je konfrontována od americké invaze v roce 2005.“ Dále dodal, že ani změna ústavy nezaručila iráckým křesťanům náboženskou svobodu a nezabránila jejich krutému pronásledování.

 

           6. března 2010, www.krestandnes.cz  Autor: Klára Máziková

Skupina hájící lidská práva chce pro muslimské konvertity ke křesťanství svobodu k uctívání Boha

Nová skupina hájící lidská práva mobilizuje lidi po celém světě, aby se postavili za svobodu náboženských konvertitů, aby mohli svobodně žít svou víru.

Osvoboďte můj lid, aby mne mohl uctívat je skupina, která plánuje na 3. dubna v Londýně, Frankfurtu, Melbourne, Cairu, Jižní Africe, Stockholmu a Sydney současně probíhající pochody.

Zakladatel skupiny, Kamal Fahmi, řekl, že organizuje protesty, aby dosáhl svobody, spravedlnosti a rovnosti pro náboženské konvertity. Hnutí především vyzývá ke svobodě konvertitů uctívat, ženit se a vdávat a vychovávat děti podle jejich nové víry.

„Chceme obhajovat, že všichni lidé, především muslimové, mají svobodu změnit své vyznání, žít a praktikovat svou novou víru,“ řekl.

Hnutí je nenásilné a inspirované hnutím Martina Luthera Kinga Jr. za občanská práva, zdůraznil Fahmi. „Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale ticho našich přátel.“

Skupina Osvoboďte můj lid, aby mne mohl uctívat spustila petici požadující „svobodu k uctívání v muslimském světě“ a odsouzení zákonů o odpadlictví.

Ve srovnání s dobou před 20 lety jsou nyní otevřené skupiny muslimských konvertitů ke křesťanství téměř ve všech převážně muslimských zemích, uvádí petice. Konzervativní odhady předpokládají, že jen v Alžírsku žije nejméně 70 000 křesťanů, kteří mají muslimské kořeny. V této souvislosti se odpadlictví rychle stává globálním tématem ve velkém měřítku.

„Je to kvůli tomu, že islám je jednosměrná ulice,“ stojí v petici. „Člověku je dovoleno konvertovat k islámu, ale není mu dovoleno konvertovat od islámu jinam. Věci se však mění, protože muslimové touží po svobodě vyznání bez strachu, obtěžování a násilí.“

Dva ze tří lidí na světě žijí v zemi s velkým stupněm omezení v oblasti náboženství, uvedla zpráva společnosti Pew Research Center z roku 2009. mezi všemi regiony je v oblasti Středního Východu a severní Afriky nejvyšší omezení náboženství ze strany vlády a společnosti. V 75 zemích (to je 38 procent všech zemí) vláda omezuje svobodu náboženských skupin nebo jednotlivců sdílet jejich víru ve snaze přesvědčit lidi, aby následovali její náboženství.

„V našem rychle se měnícím světě náboženské hodnoty a lidská práva čelí výzvám. Každý rok tisíce lidí umírají kvůli pronásledování, nespravedlnostem a útlakům ze strany vlády a náboženských institucí,“ stojí dále v petici. „Pokud na to nebudeme dávat pozor, velmi brzy bude potlačena spravedlnost a rovnost mužů a žen. V muslimském světě lidé nemají možnost si vybrat svou víru. Přejeme si jasně vystupovat proti muslimským odpadlickým zákonům ve světě.“

Petice je adresovaná celosvětovým čelním představitelům, vládám a parlamentům, včetně generálního tajemníka OSN, předsedy Evropské Komise a Islámskému centru ve Washingtonu D.C.

Fahmi, který více než 20 let pracoval na Středním Východě a v Africe v křesťanských organizacích, doufá, že protestní pochody se stanou každoročními událostmi.

„Věříme, že je čas podpořit naše trpící křesťanské bratry a sestry z muslimského prostředí a zvýšit povědomí o nespravedlnostech, kterým čelí,“ řekl.

Zprávy z ČTK:

 

           4. března 2010, www.christnet.cz, Násilí vyhání z domovů irácké křesťany http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19107

           http://cs.christiantoday.com/article/izraelska-policie-zasahla-pri-incidentech-na-chramove-hore/16494.htm

           http://cs.christiantoday.com/article/radnice-jeruzalema-zatim-ustoupila-od-strzeni-palestinskych-domu/16499.htm

           http://cs.christiantoday.com/article/nasili-vyhani-z-domovu-iracke-krestany/16507.htm

           http://cs.christiantoday.com/article/izraelska-policie-zasahovala-pri-incidentech-na-chramove-hore/16517.htm

           http://cs.christiantoday.com/article/kvuli-stavbe-kostela-v-tremosnici-vzniklo-obcanske-sdruzeni/16496.htm

 

Zprávy z CECu

05.03.10

Press Release 10-08efg Joint CCEE-CEC

CCEE and CEC meet to discuss migration

Geneva/St Gallen, 5 March 2010                     

Istanbul (Turkey), the European Capital of Culture 2010, will host the annual meeting of the Joint Committee of the Conference of European Churches (CEC) and the Council of Bishops' Conferences of Europe (CCEE) which will be held from 7 to 11 March 2010, following an invitation by the Ecumenical Patriarch Bartholomew I.

The Joint Committee was set up in 1972, and its task is to oversee the co-operation between CEC and CCEE. As well as the General Secretaries of the two bodies, it comprises seven members of CEC and seven appointed by CCEE.

CCEE members will meet the Presidency and the members appointed by CEC Central Committee last December for the first time.

The agenda of the meeting features:

- A round table on the theme of Migration with the contribution of the following experts:

• Her Excellency Mme Theodora Tzakri, Vice Minister of Interior of Greece

• Mr. Johan Ketelers, Secretary General of the Geneva-based International Catholic Migration Commission (ICMC)

• Mr Alp Ay, Director for Political Affairs -  Secretariat General for EU Affairs

Afterwards, participants will hold a debate-exchange on the actions, experiences and projects of the Churches and Bishops' Conferences in the field of Migration;

 

- A communiqué on the current year agenda of both bodies and specifically on the 13th CEC Assembly (Lyon, France, 15 to 21 July 2009);

- A debate on pressing issues being tabled at the European institutions.

On Tuesday March 9 Participants will be received in a private audience by His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew I.

Times devoted to prayer will feature throughout the daily programme. Especially, the opening prayer on Monday, March 8, will be for the numerous victims of the earthquake in Chile.

Working sessions will take place behind closed doors.

CEC Members:

H.E. Metropolitan Emmanuel of France, CEC President; Ecumenical Patriarchate

H.E. Metropolitan Michael of Austria, Ecumenical Patriarchate

Rt Rev. Bishop David Hamid, Church of England

The Most Rev. Rauno Pietarinen, Orthodox Church of Finland

Dr Joanna J. Matuszewska, Evangelical Reformed Church in Poland

Pasteur Claire Sixt-Gateuille, Reformed Church of France

Prof. Dr Viorel Ionitá, Acting General Secretary

Ms Doris Peschke, Director Churches' Commission for Migrants in Europe

CCEE Members:

H. Em. Card. Péter Erdő, Archbishop of Esztergom-Budapest, CCEE President;

H. Em. Card. Jean-Pierre Ricard, Archbishop of Bordeaux, CCEE Vice President;

H. Em. Card. Josip Bozanic, Archbishop of Zagreb, CCEE Vice President;

H. E. Mgr Stanislav Hocevar, Metropolitan Archbishop of Belgrade;

H. E. Mgr Vincenzo Paglia, Bishop of Terni - Narni – Amelia;

H. E. Mgr Virgil Bercea, Bishop of Oradea;

Fr Piotr Mazurkiewicz, ComECE General Secretary;

Fr Duarte da Cunha, General Secretary

Mr Thierry Bonaventura, Media Officer

For further information, please contact:

CEC General Secretariat

phone: +41 22 791 6226

e-mail: GenSecretariat@cec-kek.org

Thierry Bonaventura

CCEE Media Officer

phone +41 71 227 6040, mobile +41 78 851 6040

e-mail thierry.bonaventura@ccee.ch

 

Překlad:

CCEE a CEC se setkají, aby se zabývali otázkami migrace

 

Turecký Istanbul, evropské hlavní město kultury roku 2010, bude místem setkání společné komise Rady evropských církví (CEC) a Evropské rady biskupských konferencí (CCEE). Uskuteční se od 7. do 11. března 2010 na pozvání ekumenického patriarchy Bartoloměje I.

 

Společná komise byla založena v roce 1972 a jejím úkolem je dohled na spolupráci mezi CECem a CCEE. Jejími členy jsou generální sekretáři obou institucí a dalších sedm delegátů CECu a sedm delegátů CCEE.

 

Zástupci CCEE se setkají se s předsednictvem a nově jmenovanými zástupci CECu poprvé.

 

Program jednání:

 

- Kulatý stůl na téma “migrace” s příspěvky expertů

• Her Excellency Mme Theodora Tzakri, Vice Minister of Interior of Greece

• Mr. Johan Ketelers, Secretary General of the Geneva-based International Catholic Migration Commission (ICMC)

• Mr Alp Ay, Director for Political Affairs -  Secretariat General for EU Affairs

Poté si účastníci vymění názory, zkušenosti a představí projekty církví a biskupských konferencí na téma migrace.

- komuniké o aktuálních událostech obou institucí a zvláště o 13. Valném shromáždění CECu v červenci 2009 v Lyonu

- debata na téma naléhavých problémů předložených evropským institucím

V úterý 9. března budou účastníci setkání přijati Jeho svatostí ekumenickým patriarchou Bartolomějem na soukromé audienci.

Čas určený k modlitbě bude provázet celodenní program . Úvodní modlitba v pondělí 8. března bude věnována početným obětem zemětřesení v Chile.

Jednání komise bude uzavřené.

Zástupci CECu:

H.E. Metropolitan Emmanuel of France, CEC President; Ecumenical Patriarchate

H.E. Metropolitan Michael of Austria, Ecumenical Patriarchate

Rt Rev. Bishop David Hamid, Church of England

The Most Rev. Rauno Pietarinen, Orthodox Church of Finland

Dr Joanna J. Matuszewska, Evangelical Reformed Church in Poland

Pasteur Claire Sixt-Gateuille, Reformed Church of France

Prof. Dr Viorel Ionitá, Acting General Secretary

Ms Doris Peschke, Director Churches' Commission for Migrants in Europe

Zástupci CCEE:

H. Em. Card. Péter Erdő, Archbishop of Esztergom-Budapest, CCEE President;

H. Em. Card. Jean-Pierre Ricard, Archbishop of Bordeaux, CCEE Vice President;

H. Em. Card. Josip Bozanic, Archbishop of Zagreb, CCEE Vice President;

H. E. Mgr Stanislav Hocevar, Metropolitan Archbishop of Belgrade;

H. E. Mgr Vincenzo Paglia, Bishop of Terni - Narni – Amelia;

H. E. Mgr Virgil Bercea, Bishop of Oradea;

Fr Piotr Mazurkiewicz, ComECE General Secretary;

Fr Duarte da Cunha, General Secretary

Mr Thierry Bonaventura, Media Officer

           8. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Imrich Gazda

Kresťansko-islamská komisia: Nie náboženskému násiliu

Koncom februára sa na egyptskej univerzite al-Azhar konalo stretnutie zmiešanej komisie pre kresťansko-islamský dialóg. Záverečné vyhlásenie odmieta náboženské násilie a diskrimináciu na základe náboženského vyznania.

Stretnutiu spolupredsedali kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej komisie pre medzináboženský dialóg a šejk Muhammad Abd al-Aziz Wasil, predseda Stálej komisie univerzity al-Azhar pre dialóg medzi monoteistickými náboženstvami. Tohtoročná téma, ktorej sa obe strany venovali počas dvoch dní znela Fenomén náboženského násilia.

V záverečnom vyhlásení účastníci stretnutia odporučili venovať väčšiu pozornosť faktu, že ak sa náboženstvo stáva politickou zbraňou, je zdrojom násilia. Vyzvali taktiež k odmietnutiu diskriminácie na základe viery a otvoreniu sŕdc pre vzájomné odpustenie a zmierenie. Kresťania aj moslimovia prejavili vôľu rozhýbať kultúru rešpektu a vzájomného dialógu prostredníctvom vzdelávania v rodinách, školách, kostoloch aj mešitách.

Kresťanskú stranu na stretnutí zastupoval aj arcibiskup Michael Louis Fitzgerald, apoštolský nuncius v Egypte, biskup Botros Fahim Hanna, vikár Koptského katolíckeho patriarchátu v Káhire či dominikán René-Vincent de Grandlaunay z Inštitútu východných štúdií v Káhire. Medzi členmi moslimskej delegácie boli napríklad profesori Omar al-Dieb Muhammad, Taha Musatfa Abu Kreisha a Abdallah Mabrouk al-Naggar z Akadémie pre islamský výskum a členovia stálej komisie univerzity al-Azhar.

Zmiešaná komisia pre kresťansko-islamský dialóg vznikla v roku 1998. Každoročné stretnutia sa konajú striedavo v Ríme a Káhire. Minuloročnou témou bola Podpora výchovy a kultúry mieru so zvláštnym prihliadnutím na rolu náboženstva.

           9. března 2010, www.christnet.cz

Španělský organizační tým SDM vyzývá k aktivní účasti na přípravách

"Víra může být vyjádřená také prostřednictvím uměleckých a kulturních aktivit" - to jsou slova, kterými španělský organizační tým vyzývá celý svět k aktivní účasti na přípravách Světových dní mládeže, které se budou konat ve dnech 16.-21. srpna 2011 v Madridu.

Organizační výbor adresuje výzvu všem biskupským konferencím, diecézím, farnostem, katolickým hnutím, univerzitám, kongregacím a institutům zasvěceného života, aby předložily své podněty z oblasti umění a kultury. Termín odevzdání návrhů je 30.září letošního roku. Témata by měla být inspirovaná křesťanskými činnostmi, podporou důstojnosti a krásy lidské lásky, úsilím o budování spravedlivé společnosti nebo motivem skutečné svobody a zodpovědnosti jednotlivce - vše v duchu motta akce: „Zakořeněni v Ježíši Kristu, upevněni ve víře“ (porov. Kol 2:7), informuje tkkbs.  (ath)

           11. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Evangelikální a ekumeničtí představitelé se sešli v Ženevě

Generální tajemník Světové rady církví (World Council of Churches - WCC) Rev. Dr. Olav Fukse Tveit a mezinárodní ředitel Světové evangelikální aliance (World Evangelical Alliance - WEA) Rev. Dr. Geoff Tunnicliffe, se setkali, aby diskutovali o společných postupech směrem ke křesťanské jednotě.

Setkání se konalo minulý týden v Ekumenickém centru v Ženevě ve Švýcarsku, kde je také ústřední WCC. Bylo to první setkání těchto dvou uskupení od Globálního křesťanského fóra v Limuru v Keni v roce 2007. Setkání bylo také prvním od doby, kdy Dr. Tveit v lednu převzal úřad generálního tajemníka WCC.

Oba představitelé diskutovali oblasti společního zájmu a spolupráce, k nimž patří misie a evangelizace a pokračující práce na kodexu praxe konverzí, který se týká také římskokatolické církve.

„Potvrdili jsme, že všichni křesťané mají stejné povolání být v jednotě, takže chceme být citliví k obavám ostatních,“ řekl Dr. Tveit na setkání.

„Toto důležité setkání bylo nápomocné k budování mostů pochopení v otázkách evangelizace, náboženské svobody a péče o zranitelné. Těšíme se na pokračování rozhovorů se WCC,“ řekl Dr. Tunnicliffe.

Oba představitelé potvrdili pokračující podporu WCC a WEA Globálnímu křesťanskému fóru jakožto platformě poskytující příležitosti k setkáním a dialogům mezi ortodoxními, katolickými, anglikánskými, protestantskými, evangelikálními, letničními a ustanovenými africkými církvemi.

 

           11. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Násilí v Nigérii zanechalo 500 mrtvých

Až 500 lidí mohlo být zabito během útoků na dvě převážně křesťanské vesnice poblíž nigerijského města Jos.

Nejhorší útok byl ve vesnici Dofo Nahawa, kde muslimové údajně zapálili domy předtím, než pozabíjeli vesničany, kteří se snažili uprchnout.

Oficiální odhady zvýšily údaje o počtu mrtvých z předchozího odhadu 100. Uvedli, že útočníci byli ozbrojeni mačetami.

Jeden reportér z nezávislých nigerijského zpravodajského kanálu napočítal více než 200 těl, hlavně žen a dětí, uvedl deník Guardian. Některá těla měla na sobě rány od mačet, jiná byla spálená.

Místní věří, že útoky byly odplatou za zabití stovek muslimů v lednu. Tato oblast je dlouhá léta zanedbávaná kvůli napětí mezi etnickou skupinou fulanských muslimů a beromskými křesťany.

Peter Gang, který ztratil ženu a dvě děti během útoků, byl citován agenturou Agence France Presse: „Výstřely padaly jen na to, aby vyděsily lidi, kteří pak vybíhali a byli rozsekáni mačetami, když se snažili utéct do lesa. Akce začala ve tři ráno a trvala do šesti. Střílelo se, ale nebyl tam ani jeden policista. Už nedůvěřujeme bezpečnostním složkám.“

Současný president Goodluck Jonathan rozmístil bezpečnostní jednotky v Plateau State a okolních státech s vysokým stupněm pohotovosti a rozkazem zastavit šíření násilí.

 

           12. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Nigerský arcibiskup: Masovými útoky byly vyhlazeny generace

Nigerský anglikánský arcibiskup, který dohlíží na oblast, kde bylo nedávno zabito více než 500 lidí, projevil smutek nad ztrátou a řekl, že lidé potřebují pochopit svatost lidského života.

„Některé z těchto komunit patrně už nikdy v historii nebudou známé, protože byly vyhlazené celé generace,“ řekl Rev. Benjamin Kwashi, anglikánský arcibiskup z Jos v Nigérii ve svém prohlášení.

„Stovky těl mužů, žen, dětí a vnoučat leží ve vypálených domech, na silnicích, lesních cestách, v zemědělských oblastech i skrýších,“ řekl.

Během posledního víkendu byly dvě převážně křesťanské vesnice v oblasti Jos napadeny muslimskými extrémisty ozbrojenými mačetami. Navenek to vypadalo, že má násilí náboženský motiv. Někteří říkali, že nedávné násilnosti jsou odplatou za útok na muslimy, ke kterému došlo v lednu.

Místní experti ale říkají, že konflikt je podnícený také soubojem o zdroje, půdu a práci v této chudobou zasažené oblasti.

„Není zde jiná cesta, kterou by se mohly tyto problémy řešit, než sadistické a kruté metody přinášející bídnost do lidského života?“ ptal se Kwashi. „Pro mne jakožto křesťana je lidský život natolik posvátný, že nikdo, absolutně nikdo, by si s ním neměl zahrávat, ať patří ke kterékoli náboženské skupině.“

Nigerský arcibiskup řekl, že je nutné lidi učit o posvátnosti lidského života, který je darem od Boha.

Papež Benedikt XVI. se ve středu přidal k mezinárodnímu protestu proti těmto jatkům.

Hlavní představitel Římskokatolické církve popsal násilí jako „otřesné“ a vyzvala lídry ke „spolupráci na bezpečnosti a mírovému soužití“.

„Násilí nevyřeší spory, pouze zvýší jejich tragický dopad,“ řekl.

Zhruba 8000 Nigerijců bylo z oblasti Jos vysídleno kvůli tomuto konfliktu, uvedl Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Arcibiskup Kwashi a vesničané společně silně kritizovali nečinnost vlády během masakru. Kwashi řekl, že v oblasti byl nucený zákaz vycházení, ale je s podivem, že se na místě nevyskytovala žádná bezpečnostní složka, která by násilí zabránila.

President americké organizace Open Doors, Carl Moeller, řekl, že násilí proti křesťanům v oblasti Jos se od začátku tohoto roku stupňuje.

„Prosím modlete se se mnou za to, aby do oblasti Nigérie přišel mír,“ uvedl Moeller. „Modlete se, aby se násilí nešířilo, a modlete se za moudrost pro úřadujícího presidenta Goodlucka Jonathana.“

Nigérie, nejlidnatější země v Africe, je zhruba napůl křesťanská a napůl muslimská.

 

           12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Zástupci CCEE a KEK jednali v Istanbulu o migraci

Výroční setkání společné komise Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) se konalo v Istanbulu, hlavním evropském městě kultury pro rok 2010, ve dnech 7.-11.3.2010 na pozvání ekumenického patriarchy Bartoloměje I.

Istanbul: Letos se členové Společné komise věnovali jevu migrace mimo jiné také z kulturního, sociálního a ekonomického hlediska. V tomto roce totiž organizuje CCEE svůj VII. kongres o migraci ve španělské Malaze ve dnech 27.4.-1.5. v rámci projektu Rok evropských církví v reakci na migraci, který koordinují Konference evropských církví (KEK) a Komise církví pro migraci v Evropě (CCME). Tento projekt je zaměřen na prezentaci aktivit církví na podporu cizinců a politiky integrace migrantů prostřednictví práce "pro" a "s" migranty, utečenci a etnickými menšinami na evropské i národní úrovni.

Během setkání účastníci hovořili o tom, jak církve a ekumenické instituce na různé úrovni provázejí jev migrace a co dělají na národní, evropské i mezinárodní úrovni pro přijetí a usnadnění spoluúčasti migrantů na společenském životě hostitelské země. Jednání se účastnilo i několik odborníků: Doris Peschke, generální tajemnice Komise církví pro migraci v Evropě (CCME), Johan Ketelers, generální tajemník Mezinárodní katolické komise pro migraci (CMC), zástupce turecké vlády Alp Ay, ředitel politického odboru a generální sekretář pro vztahy s Evropskou unií,  a Theodora Tzaki, náměstkyně ministra vnitra řecké vlády.

Migrace není v Evropě novinkou. Je to jev naší doby, ale v dějinách lidstva  nový není. Každá historická epocha byla poznamenána více či méně rozsáhlou migrací. Dnes je ve světě v pohybu každý šestý člověk. Je zřejmé, že také v Evropě vedle pohybu kapitálu a služeb existuje i pohyb lidí, na který nejsme v našich zemích zcela připraveni.

Příčiny migrace jsou složité, a proto je nutné, abychom se snažili pochopit její příčiny. Většinou se jedná o ekonomické důvody, ale příčinou "vynucené" migrace je také životní prostředí a sociální a politické poměry.

Nejvíce jevem migrace trpí rodina. Často jsou členové rodiny nuceni žít odděleně, protože v dané zemi nejsou podmínky pro přistěhování celé rodiny. Trpí tím nejvíce děti.

Přístup k migraci je v církvích a jednotlivých zemích různý. Křesťané mají "povolání k migraci", nakolik se sami chápou jako lidé na cestě. Spravedlnost a láska jsou základní linie jednání křesťanů. Kdekoli na světě musí být uznávána lidská  důstojnost každého člověka, i u dočasných emigrantů či žadatelů o azyl.

Migrace je impulsem ke změnám kultury a mentality. Předkládá výzvy pro oblast lidských práv vzhledem k odlišenostem v pojetí určitých mezinárodně uznávaných norem.

Účastníci se setkali 9.3. s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., který církve vyzval k pokračování ve společném úsilí a spolupráci, aby tak vydávaly společné svědectví v Evropě a mohly poskytnout svůj specifický příspěvek k mnoha výzvám, které před nimi stojí.

 

           12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Lucie Koutová

Vatikán se zasazuje za ženy ve světě

Stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů Mons. Celestino Migliore na 54. zasedání komise pro postavení ženy (8.3.2010), která podléhá Hospodářské a sociální radě, upozornil na mnohé problémy, se kterými se ženy v dnešním světě potýkají.

Řím: I přes všechny podpůrné programy a právní opatření ženy v mnohých částech světa nadále trpí. Šokující fenomény jako je obřízka ženských pohlavních orgánů, usmrcení narozených dívek nebo jejich odložení jsou interpelacemi celosvětové společnosti, zdůraznil stálý pozorovatel Vatikánu při OSN, arcibiskup Celestino Migliore.

Diskriminace žen a dívek v oblasti nedostatečné základní zdravotní péče a výživy nesmí být opomíjena. „Nedostatečná výživa postihuje děvčata častěji než chlapce a brzdí tak jejich tělesný i duchovní růst,“ upozornil zástupce papeže při OSN, který dále požaduje více úsilí při prosazování práva žen a jejich důstojnosti. Podle statistik tvoří dvě třetiny analfabetů ve světě právě mladé ženy starší patnácti let, tři čtvrtiny lidí nakažených virem HIV jsou dívky a ženy ve věku 15 až 24 let, oběti obchodu s bílým masem jsou z poloviny nezletilí a z 70% dívky a ženy. Arcibiskup Migliore dále shrnul: „Na celém světě jsou dívky a ženy obětí tělesného, sexuálního a psychického násilí včetně znásilnění, které často bývá válečnou zbraní nemluvě o hospodářském vykořisťování.“ Důvody jsou rozmanité, jako například odlišná dynamika sociálního a kulturního rozvoje v různých oblastech světa nebo taktika odsouvání a zpomalování řešení, kterou politická zřízení v této otázce uplatňují.

Jako pokrok ve vývoji za posledních patnáct let označil Mons. Migliore například zlepšení vzdělávání dívek, podporu žen jako klíčových prostředníků v procesu odstraňování chudoby a rozvoje regionů ve světě, zvýšení účasti žen na společenském životě, politické reformy k odstranění diskriminace žen a speciální zákony proti domácímu násilí.

Zprávy z ČTK

             Vatikán znovu zdůraznil význam celibátu kněží, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19156

           Ruské pravoslaví se modernizuje, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19148

 

 

 

 

Zprávy z CECu

Press Release 10-11e CEC-CCEE Joint PR

10.03.10 11:40

The CCEE-CEC Joint Committee meets Ecumenical Patriarch Bartholomew I

The Joint Committee of the Council of European Bishops’ Conferences (CCEE) and the Conference of European Churches (CEC) were received in a private audience by His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew I yesterday afternoon at 5 p.m. The meeting took place at the Ecumenical Patriarchate in the framework of the yearly meeting of the CCEE-CEC Joint Committee which is now in progress in Istanbul (March 7-11, 2010). “It is a great joy for me to welcome here the representatives of the Christian Churches at the Ecumenical Patriarchate, a venue which has played a pioneering role in the ecumenical movement. We are all working to the benefit of humankind, and I invite all the Churches to go ahead in their commitment and cooperation to promote a common Christian witness in Europe and in the aim of giving their specific contribution vis-à-vis the many challenges they have to face. Since last December, the CEC has begun a new period of its life. The collaboration with the CCEE shall certainly help the common mission of these two bodies in giving a common witness of faith as our faithful expect from us.”

 In his opening address, Cardinal Péter Erdő, Archbishop of Esztergom-Budapest and President of CCEE, explained the reasons for the work of the Joint Committee: “We hope that our work can bring a common message to the European society. The historical and cultural changes which have taken place in Europe in the last decades urgently demand a common witness and cooperation of the Christian communities for the defence and promotion of Christian values in our society.” The President of the CCEE invited the Ecumenical Patriarch to move forward in his commitment for the unity of Christians and “to continue to act with wisdom.”

 At the end of the meeting, His Eminence Metropolitan Emmanuel of France, President of CEC, thanked the Ecumenical Patriarch for his invitation to hold the 2010 meeting in Istanbul and reminded everyone about “the duty to give witness which falls upon the CCEE and the CEC. We have decided to continue our way forward and our common witness in Europe, because the world needs to see us working together. It is then necessary to strengthen the links between our Churches and bodies.”

 During the audience several topics concerning the life of the two European Church bodies were discussed and some ideas on projects about the celebrations that will take place in several European cities (Istanbul, Milan, Belgrad) in 2013 to commemorate the 1,700th anniversary of the Edict of Milan (313) were exchanged.

 

Překlad:

Zástupci evropských církví se setkali s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I.

 

Zástupci společné komise Evropské rady biskupských konferencí (CCEE) a Rady evropských církví (CEC) byli přijati na soukromé audienci Jeho Svatostí ekumenickým patriarchou Bartolomějem I.. Setkání se uskutečnilo v Ekumenickém patriarchátu v rámci výročního setkání Společné komise CCEE-CEC, které proběhlo v Istanbulu od 7. do 11. března 2010. "S velkou radostí vítám zástupce křesťanských církví zde v Ekumenickém patriarchátu, na místě, které hrálo jednu z hlavních rolí při vzniku ekumenického hnutí. Všichni pracujeme ku prospěchu lidstva a já vyzývám všechny církve, aby pokračovaly ve svém závazku a spolupracovaly na zviditelnění společného křesťanského svědectví v Evropě,  a aby vnášely svůj zvláštní vklad výzvám, kterým čelí. Počínaje loňským prosincem nastala pro CEC nová perioda jeho existence. Spolupráce s CCEE napomůže společnému poslání obou instutucí, které spočívá ve společném svědectví víry tak, jak od nás naši věřící očekávají."

 

Ve své úvodní řeči vysvětlil práci Společné komise kardinál Péter Erdö, arcibiskup z Ostřihomi a Budapešti a zároveň prezident CCEE: "Doufáme, že naše úsilí přinese společné poselství evropské společnosti. Historické a kulturní změny, které se v posledních desetiletích v Evropě udály naléhavě volají po společném svědectví a spolupráci křesťanských společenství v obraně a podpoře křesťanských hodnot naší společnosti." Prezident CCEE vyzval ekumenického patriarchu k pokračování ve snaze o dosažení jednoty křesťanů a "k pokračování jeho moudrého jednání."

 

Ke konci setkání poděkoval prezident CECu Jeho Eminence Metropolita Emmanuel z Francie ekumenickému patriarchovi za pozvání do Istanbulu a připomněl všem "povinnost podávat svěděctví, která leží na CECu a CCEE. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat na naší cestě a že budeme společně svědčit v Evropě, protože svět potřebuje vidět, že spolupracujeme. Je nutné posílit spojení mezi církvemi a jejich institucemi."

 

Během audience zazněla některá témata týkající se obou evropských  církevních institucí a některé myšlenky o projektech kolem oslav v roce 2013, kdy si připomeneme 1700 let od Ediktu milánského (313).

 

 

Press Release 10-12e CCEE-CEC Joint PR

11.03.10 15:36

Christians: migrants by vocation

Issued jointly with the  Council of European Bishops' Conferences (CCEE)

The annual meeting of the Joint Committee of the Conference of European Churches (CEC) and the Council of European Bishops’ Conferences (CCEE) has just taken place (7-11 March 2010) in Istanbul, 2010 European Capital of Culture, at the invitation of the Ecumenical Patriarch His All Holiness Bartholomew I.

This year the members of the Joint Committee decided to examine the phenomenon of migration from a variety of perspectives: cultural, social, economic, etc., in the year in which CCEE is organising its VIII Congress on Migration (Malaga, Spain, 27 April-1 May), part of the framework for the 2010 CEC-CCME Year of European Churches responding to migration: a project aimed at promoting the visibility of the Churches’ commitment to migrants and to a policy of integration through work for and with migrants themselves, refugees and ethnic minorities at European and national levels.

 In the course of the meeting, the participants were able to verify how the churches, at different levels, and the ecumenical organisations are attending to the phenomenon of migration and to see what they are doing at national, European and international levels to welcome and facilitate a migrant’s participation in the social life of the host country. Four experts joined in the work: Doris Peschke, General Secretary of the Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME); Johan Ketelers, General Secretary of the ICMC (International Catholic Migration Commission); a representative each from the Turkish and Greek Governments, respectively, Alp Ay, Director for Public Affairs – General Secretariat for European Union Affairs, and the Deputy Minister from the Greek Republic’s Ministry for Internal Affairs, Ms Theodora Tzakri.

The phenomenon of migration is not something new in Europe. It is a phenomenon of our time, even if it is not new in the history of humanity. Each period of history has been marked by more or less substantial migratory movement. If anything, the numbers, the areas of migration and the places of immigration have changed. Today, one person in six is on the move in the world! Therefore it seems obvious that in Europe, too, alongside the mobility of goods, capital and services, there is also human mobility for which our countries do not seem to be completely prepared.

The causes of migration are complex and manifold and for this reason it is necessary to understand the real reasons behind it, from the purely and typically economic reasons to “forced” migrations for environmental, social and political reasons.

It is the institute of the family which suffers the most from some unjust norms which regulate the phenomenon of migration. Often, the family nucleus is forced to be broken up due to the unsuccessful possibility of family reunion. In this case, the first victims of such policies are the children who grow up in a social context deprived of the joint affection and education of a father and a mother because they are entrusted to grandparents, if not in fact distant relations or neighbours. This causes serious forms of depression among members of a family and, in some cases, suicides have been recorded. Europe has perhaps still not yet clearly grasped the devastating significance of this phenomenon for its future. Instead, it must be clear that our societies cannot do without the family and family unity not just for the good of the person but for the whole of society.

The perspectives with which Churches and State look at the migratory phenomenon are different. Christians are “migrants by vocation” in that they understand themselves as people on a journey. Justice and charity are the guiding lights for all Christian behaviour. The human dignity of all people, including irregular immigrants and asylum seekers, must be recognised everywhere. Even with recognizing the responsibility of states to their citizens in the protection of the cultural heritage of their nations,  lawfulness and justice on the one hand, with the proper and absolute recognition of the human dignity of all people, and mercy towards the most in need on the other hand, ought to form an organic whole.

Migration is a pressing call for change at structural and cultural levels, as well as a change in mind-set. It lays down challenges to which it is necessary to respond, such as: guaranteeing the rights of the human person in the face of the diversity of status to which certain sometimes internationally recognised rights correspond. Of the Churches, furthermore, is asked that they welcome and promote the integral good, including the spiritual good, of all people, as an assurance of total integration.

In addition, during the meeting policies and projects furthered by the Turkish and Greek Governments were presented, in particular in connection with asylum seekers and refugees.

The service of the CEC “Church and Society” Commission (CSC) and of COMECE

The participants were up-dated about current issues at the European institutions and on the activities of the CSC and COMECE. The Churches in Europe support and follow carefully the new configuration of the European Union which has come about with the coming into force of the Lisbon Treaty, and in the light of the opportunities offered by Article 17. 

However, there are some currents of thought spreading throughout Europe which harm the dignity of the person and which concern the Churches because of the anthropological model which is somewhat far from the culture of life and the natural model of the family. There are serious questions about the ostensible values which up to now some EU representatives, through European legislation, have tried to spread in individual nations, especially in matters of education, the role of religion, life and the traditional family and the very identity of the person. In particular, the plan for the law on non-discrimination can have serious repercussions on the life and activities of church bodies. Participants were also informed of parliamentary initiatives about the Protection of a work-free Sunday; the European Commission Consultation on the revision of the Directive on family reunion, in particular on the right of citizens from Third World countries legally resident in the EU to be reunited with members of their own family; and again on the Proposal on the Directive on the protection of animals used for scientific purposes. Such a proposal concerns reducing recourse to tests carried out on animals (for example in the area of pharmaceutics) as well as promoting alternative available methods. One of these alternatives consists in the use of human embryo stem cells.

Dialogue with Islam

CCEE and CEC recognise the importance of the joint work undertaken in the past in the area of relations with Muslims in Europe and therefore intend to pursue this dialogue at local and continental levels, with bilateral meetings between a Church and a Muslim association or group, or through plans and initiatives promoted jointly between CEC and CCEE.

Meeting with Patriarch Bartholomew

On the afternoon of Tuesday 9 March, the participants were received in private audience by the Ecumenical Patriarch, His Holiness Bartholomew I, who invited the churches to continue their common commitment and collaboration to promote a common Christian witness in Europe and so that they might make their specific contribution in the face of the numerous challenges placed before them.

2011 meeting

The 2011 meeting of the CCEE-CEC Joint Committee will take place in Belgrade (Serbia) from 17-20 February, at the invitation of His Grace Mgr Stanislav Hocevar, a member of the Joint Committee.

 

Překlad (zkrácený):

 

Křesťané: povoláním migranti

 

V Istanbulu, evropském hlavním městě kultury 2010,  se ve dnech 7. - 11. března 2010 uskutečnilo výroční zasedání Společné komise Rady evropských církví (CEC) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) na pozvání ekumenického patriarchy Jeho Svatosti Bartoloměje I.

 

Letos se členové Společné komise pokusili uchopit fenomén migrace z různých perspektiv: kulturní, společenské, ekonomické atd.. V letošním roce organizuje CCEE 8. kongres o migraci (v Malaze od 27. dubna do 1. května) jako součást projektu Evropské církevní komise pro migranty při CECu nesoucí název Migrace 2010.  Tento projekt je zaměřen na zviditelnění závazku církví k migrantům a k jejich integraci prostřednictvím práce pro a s migranty, uprchlíky a etnickými menšinami na evropské i národní úrovni.

 

Během zasedání účastníci zjistili, jak církve a ekumenické organizace na různých úrovních přistupují k fenoménu migrace a co dělají na národní, evropské i mezinárodní úrovni proto, aby přivítali a umožnili účast migrantů na životě společnosti v hostitelské zemi. K jednání se připojili čtyři experti: Doris Peschke, generální sekretářka Evropské církevní komise pro migranty (CCME), Johan Ketelers, generální sekretář Mezinárodní katolické komise pro migraci (ICMC), zástupci turecké a řecké vlády, jmenovitě Alp Ay, ředitel vnějších vztahů Generálního sekretariátu pro vztahy s EU a zástupkyně ministra řeckého Ministerstva zahraničních věcí Theodora Tzakri.

 

Fenomén migrace není v Evropě ničím novým. Je to fenomén naší doby, přesto však neodmyslitelně patří k dějinám lidstva. Každé historické období bylo méně či více poznamenáno migrací. Co se však změnilo je počet, území a místa, kterých se migrace dotýká. V dnešní době je každý šestý človek na světě v pohybu! Proto je zřejmé, že také v Evropě vedle pohybu zboží, kapitálu a služeb dochází také k pohybu obyvatel, na což naše země zřejmě nejsou zcela připraveny.

 

Příčiny migrace jsou komplexní a různorodé, proto je důležité pochopit opravdové důvody od čistě ekonomických až k "nuceným" migracím kvůli prostředí a ze společenských a politických důvodů.

 

Nejčastěji jsou to rodiny, kdo nejvíce trpí kvůli nespravedlivým normám omezujícím migraci. Rodinné jádro se rozpadá, mnohdy není možnost opětovného shledání. V tomto případě jsou prvními obětmi děti, jimž scházejí rodiče. Jsou svěřováni do péče prarodičů nebo dokonce do péče vzdálených příbuzných či sousedů. To způsobuje vážné formy depresí mezi členy rodin, což v některých případech může vést až k sebevraždám. Evropa si stále ještě neuvědomila zničující význam tohoto jevu pro budoucnost. Je třeba si uvědomit, že naše společnost bez rodiny fungovat nemůže, rodinná pospolitost je důležitá nejen pro dobro člověka, ale i pro celou společnost.

 

Perspektiva, z níž se dívají na migraci církve se liší od té, kterou upřenostňuje stát. Křesťané jsou "povoláním migranty", jelikož sami sebe chápou jako lidi na cestě. Spravedlnost a charita jsou hlavními rysy křesťanského chování. Lidská důstojnost musí být respektována u všech i u ilegálních přistehovalců a žadatelů o azyl. I když uznáváme odpovědnost státu za své občany v ochraně kulturního dědictví národa, musí právo a spravedlnost jít ruku v ruce s absolutním uznáním lidské důstojnosti všech lidí a slitováním nad těmi, kteří jsou v nouzi.

 

Migrace přináší naléhavou výzvu ke změně na strukturální a kulturní úrovni, ale i v myšlení. Ukládá výzvy, na něž je nutné odpovídat,  jako například garance práv člověka navzdory jeho postavení. Od církví se očekává, že vítají a podpoří celkové dobro včetně toho duchovního u všech lidí.

 

Během zasedání byly také představeny projekty turecké a řecké vlády týkající se žadatelů o azyl a uprchlíků.

 

Služba Komise pro církev a společnost (CSC) při CECu a COMECE

Účastníci byli informováni o aktuálních událostech v evropských institucích a o aktivitách CSC a COMECE. Církve v Evropě podporují a pečlivě sledují novou konfiguraci Evropské unie, která přišla se snahou o Lisabonskou smlouvu a ve světle příležitostí, které nabízí Článek 17.

 

Dialog s islámem

CCEE a CEC vnímají jako důležitou spolupráci v oblasti vztahu s muslimy v Evropě. Chtějí posílit dialog na lokální i kontinentální úrovni skrze setkání mezi církvemi a muslimskými komunitami nebo skrze plány a iniciativy podpořené společně CECem a CCEE.

 

Sektání s patriarchou Bartolomějem

V úterý 9. března byli účastníci přijati na soukromé audienci ekumenickým patriarchou Bartolomějem I., který vyzval církve k pokračování ve společném závazku a spolupráci a k podávání společného křesťanského svědectví v Evropě.

 

Setkání v roce 2011

V roce 2011 se uskuteční zasedání Společné komise CCEE-CEC v srbském Bělehradě od 17. do 20. února na pozvání Jeho Milosti Mgr. Stanislava Hocevara, metropolitního arcibiskupa bělehradského.

 

 

 

 

Přehled zpráv

 

z domova

 

         8. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Jiří Gračka

Křesťanský půst má být odtučňováním srdce, ne těla

         8. března 2010, www.christnet.cz, Autor: ČCE

Zástupci Evangelické církve uctili památku 160. výročí narození T. G. Masaryka

         8. března 2010, www.tisk.cirkev.cz,   Autor: Vojtěch Macek

Pouť biskupů do Číhošti

         9. března 2010, www.christnet.cz

Česká evangelikální aliance zaštítila akci Celonárodní čtení Bible

         10. března 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Lenka Jansová, Martin Drtina, Alice Kottová

Tibetskou vlajku vyvěsilo v Česku přes 350 radnic

         11. března 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: CASD

Stanovisko církve adventistů ke zprávám o gymnáziu Amazon

          12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Martina Jandlová

Noc kostelů 2010 na internetu

         12. března 2010, www.ekumenickarada.cz, Autor: Sandra Zálabová

 Noc kostelů 2010

         13. března 2010, www.rozhlas.cz/nabozenstvi, Autor: Eva Hůlková

Ukazatel - směr budoucnost

Zprávy z ČTK

         Průzkum: Jmenování arcibiskupa Duky je polovině lidí lhostejné, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19153

         Do Noci kostelů se letos zapojí na 140 modliteben po celém Česku,

http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19167

ze světa

 

         8. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Imrich Gazda

Kresťansko-islamská komisia: Nie náboženskému násiliu

         9. března 2010, www.christnet.cz

Španělský organizační tým SDM vyzývá k aktivní účasti na přípravách

         11. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Evangelikální a ekumeničtí představitelé se sešli v Ženevě

         11. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Násilí v Nigérii zanechalo 500 mrtvých

         12. března 2010, www.krestandnes.cz, Autor: Klára Máziková

Nigerský arcibiskup: Masovými útoky byly vyhlazeny generace

         12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Irena Sargánková

Zástupci CCEE a KEK jednali v Istanbulu o migraci

         12. března 2010, www.tisk.cirkev.cz, Autor: Lucie Koutová

Vatikán se zasazuje za ženy ve světě

 

Zprávy z ČTK

         Vatikán znovu zdůraznil význam celibátu kněží, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19156

         Ruské pravoslaví se modernizuje, http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19148

 

Zprávy z CECu

The CCEE-CEC Joint Committee meets Ecumenical Patriarch Bartholomew I

Christians: migrants by vocation

Zpracovala: Zuzana Dvořáková

Ekumenická rada církví

zdvorakova79@gmail.comKateřina Děkanovská publikováno: 22.03.2010 11:30 zobrazeno: 5043x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus