WebArchiv - archiv českého webu

Jubilejní rok pokračuje

Sestry a bratři,

 

         dnem 8. ledna vstoupila naše církev do jubilejního roku 2010, který je ve znamení motta „Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí“ (1 Te 5,8). Ačkoliv se přihlásil nástup tuhé zimy a lednová setkání provázelo počasí velmi nepříznivé pro cestování, přesto bohoslužba v Mikulášském chrámu i akce v Karolinu byly se značným zájmem navštíveny a zúčastnili se jich duchovní, členové církve i ekumeničtí hosté. Cítili jsme radost ze setkání s Bohem v Ježíši Kristu i z našeho vzájemného setkání, kteří jsme přijeli z různých míst. Výročí naší církve neproběhlo bez povšimnutí, ale naopak vyvolalo zájem a ohlasy. Věcné zprávy i zaujaté diskusní příspěvky se objevily ve sdělovacích prostředcích i na internetu. Dokument o naší církvi připravený náboženskou redakcí Brno byl vysílán 17. ledna v rámci pořadu Cesty víry. Do náboženských obcí se dostává publikace „90 let Církve československé husitské“ spojující odborné zaměření a dárkový charakter, která vzbudila větší zájem, než se očekávalo. V jednotlivých náboženských obcích se již některá k jubileu pořádaná setkání uskutečnila nebo se připravují. To vše je spojeno se vstupem  do jubilejního roku, který dále pokračuje a je před námi.
         V průběhu celého roku se budou konat celocírkevní bohoslužby a setkání zaměřená k důležitým dějinným událostem a osobnostem, které mají k naší církvi vztažnost. Jsou to převážně tradiční akce, přesto v jubilejním roce bude zvýrazněn jejich celocírkevní charakter. O každé jednotlivém shromáždění bude podána v církevním tisku podrobnější informace, nyní si alespoň připravované akce přibližme ve stručném přehledu.
            V pondělí 8. března  od se uskuteční  shromáždění věnované osobnosti prvního prezidenta  Tomáše G. Masaryka v budově Parlamentu České republiky.
V neděli  9. května se bude konat od 15 hod. v Husově  sboru v Praze – Vinohradech bohoslužba, při níž připomeneme zapojení členů naší církve v odboji. V sobotu 12. června se koná pouť do  rodiště prvního patriarchy dr. K. Farského – do Škodějova u Semil.  Tradiční cyrilo-metodějská pouť na Sázavu se uskuteční v sobotu  3. července, kde se shromáždíme k bohoslužbě ve 14 hodin. V pondělí 5. července se koná festival duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše se zaměřením na písňové bohatství našeho zpěvníku. V úterý 6. července od 15 hod. se koná bohoslužba s připomenutím odkazu mitra Jana Husa v Betlémské kapli v Praze. V pondělí 13. září bude zahájena výstava k jubilejnímu roku v Praze na Novoměstské radnici v Praze. V sobotu 18. září se bude konat setkání duchovních a zástupců náboženských k jubilejnímu roku CČSH na Novoměstské radnici v Praze. Na víkend 1. - 3. října je připravován sraz mládeže. Ve dnech 14. – 15. října proběhne vědecká konference v Karolinu organizovaná Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Ve čtvrtek 28. října od 15 hodin se koná bohoslužba k výročí samostatného státu ve sboru kněze Ambrože v Hradci Králové a dne 11. listopadu k ukončení první světové války v chrámu sv. Mikuláše v Praze.
         Připomínáme si devadesát let cesty své církve dějinami. Zamýšlíme se nad touto cestou, která vede z minulosti přes naši přítomnost do budoucnosti. diskusích V diskusích se objevují v různé lidské úvahy a hodnocení, někdy i velmi přísné soudy, ve kterých jakoby chybělo to základní -  láska k církvi a k těm, kteří ji tvoří. Jen Bůh zná pravdivě cestu naší církve i každého jednotlivého člověka, který v ní jemu slouží, ale i toho, kdo se od něho vzdálil. Ke spravedlivému i milostivému Bohu se během celého jubilejního roku obracejme ve svých modlitbách a prosme za svou církev, za své náboženské obce i za sebe navzájem. „Bože spravedlivý a milostivý, předkládáme ti v tomto postním čase svá selhání a nedostatečnost. Prosíme tě o tvé odpuštění v Kristu. Osvoboď nás od toho, co nás zatěžuje z minulosti, pro nový život ze tvé milosti. Bože, který jsi zdrojem požehnání, žehnej dílu církve a jejím služebníkům. Prosíme tě, smiluj se nad námi a veď nás svým Duchem dobrou cestou. Amen.“ 

 

 

                                                                                   

Tomáš Butta
patriarchaHelena Bastlová publikováno: 01.04.2010 09:22 zobrazeno: 3285x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus