WebArchiv - archiv českého webu

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské

Ke dni 24. dubna L. P. 2010

Vážený bratře biskupe,
vážení účastníci diecézního shromáždění,
sestry a bratři, 

 

                  chtěl bych Vás všechny srdečně pozdravit alespoň prostřednictvím tohoto dopisu. Myslím na Vás a děkuji Vám všem, kteří nesete radost i tíhu duchovenského povolání a kteří jako laičtí pracovníci napomáháte podle svých schopností rozvíjení života v náboženských obcích. Děkuji Vám všem, kteří přispíváte k utváření společenství a služebné organizace Vaší diecéze, a tím napomáháte růstu celku církve jako společenství Ducha Kristova.
         Nacházíme se v čase jubilejního roku 2010. O jednotlivých celocírkevních akcích jste pravidelně informováni, připravujete svá vlastní shromáždění. Chtěl bych připomenout i rok 2011, ve kterém proběhne sčítání obyvatel naší republiky a současně i vykazování náboženského vyznání.
         Počet členů církve není důležitý před Bohem, ale před společností ano. Akce jubilejního roku je třeba proto chápat již v souvislosti s rokem 2011 jako vhodnou prezentaci své církve, jejích obdarování a hodnot, které nám byly svěřeny.
         Církev nežije jen z velkých slavnostních akcí, ale z pravidelného setkávání, často i v malém společenství.  Vím, že i věrné a obětavé služebníky poznamenává někdy únava a nitro naplňují malomyslnost a zklamání z malých výsledků úsilí a námahy. Bůh však vidí dále než my. I naši zdánlivě drobnou a nepatrnou službu si může použít k větším záměrům.

 

Přeji Vám světlo Kristovy moudrosti pro Vaše jednání a rozhodování a pro Vaši službu posilu a vědomí, že naše práce v Pánu není marná (1 K 15,58).

 

„Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu“ (1 Tm 4,10).

 

S přáním víry, lásky a naděje

 

 

 

 

                                                                          

Tomáš Butta 
bratr patriarchaHelena Bastlová publikováno: 22.04.2010 10:54 zobrazeno: 3218x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus