WebArchiv - archiv českého webu

Meditace o Kristově bolesti a ranách

„Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Iz 53,5

Pane Ježíši Kriste,
         prošel jsi kvůli nám cestou nezměrné bolesti a vytrpěl mnoho ran. Dostal jsi ránu do tváře, když tvým odpůrcům chyběly argumenty (J 18,22). Bodavou bolest ti způsobovala posměšná trnová koruna, kterou ti vložili na hlavu (Mt 27,29). Byl jsi zbičován bezcitnými a krutými vykonavateli rozkazů (Mk 15,15). Zakusil jsi mnoho fyzické bolesti, ale také duševní trýzně. Byla způsobena zradou blízkého člověka (Z 22,48), odcizením přátel (Mt 26,72). Snášel jsi bolest způsobenou lživým obviněním (Mt 26,60), posměchem (L 22,63) i lhostejností (L 23,35).
         My lidé se dokážeme různými způsoby navzájem zraňovat - vědomě i nevědomě. Tím, že způsobujeme rány druhým lidem, způsobujeme je také tobě, neboť ty ses s námi ztotožnil v našem křehkém lidství. Zůstává mnoho hlubokých ran a jizev po zlém lidském jednání. I na tvém těle rány zůstaly, jak jsi je ukázal apoštolu Tomášovi, kterému jsi řekl: „Pohleď na mé rány a dotkni se jich“ (J 20,27).
         Byly to naše nemoci, jež jsi nesl, naše bolesti, které jsi na sebe vzal (Iz 53,4). Byl jsi proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání jsi snášel pro náš pokoj, tvoje jizvy nás uzdravují (Iz 53,5; 1 Pt 2,25). Ty jsi na sebe vzal všechna poranění a nezhojené rány minulosti, abys nás očistil a obnovil naše lidství.

         Smiluj se nad námi, Pane Ježíši Kriste, uzdravuj nás a daruj nám věčnou spásu, kterou jsi přinesl světu skrze svůj kříž. Amen.

Duben 2010Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 22.04.2010 02:04 zobrazeno: 2995x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus