WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční modlitba

Pane Bože, děkujeme ti, že nás zveš v této tiché a posvátné noci ke slyšení vánočního evangelia. Z hlubin věků se k nám nese tvé slovo, že se narodil také pro nás Spasitel v městečku Betlém. Jak nevyzpytatelné tajemství. Pravý člověk a pravý Boží Syn. Tak velká je tvá láska k nám, k našemu světu, ke každému z nás, že jsi nám dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Dal jsi nám ho do betlémské stáje, zabaleného v plenkách a položeného do jeslí. Kvůli lhostejnosti a zlobě nás všech musel snášet jesle a později nést kříž. Kvůli nám byl ponížen, abychom my byli povýšeni, kvůli nám vstoupil do tmy, abychom my byli přivedeni ke světlu. Dal jsi ho pastýřům za Pastýře a králům za Krále. Děkujeme ti za tvého Syna, za tento největší nezasloužený vánoční dar. Ať zazní z našich srdcí i úst vděčná píseň ke tvé cti a chvále. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Amen.

Publikováno: 25. 1. 2007                                    TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:19 zobrazeno: 6325x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus