WebArchiv - archiv českého webu

Adventní modlitba

Bože svatý a věčný, který jsi byl, který jsi a který přicházíš, děkujeme ti za čas adventu. Probouzej v nás novou naději a radostné očekávání příchodu tvého Syna Ježíše Krista. Děkujeme ti, že v něm chceš dát všem lidem poznat plnost světla své lásky. Modlíme se za všechny křesťany a za své bližní. Dej, abychom neupadali do lhostejnosti a rezignace, když nevidíme viditelné znamení tvé blízkosti. Buď s námi v každé zkoušce, zmatku a neklidu. Dej, aby lidé opustili cestu lži, neupřímnosti a nenávisti, a hledali cesty pokoje a smíření. Děkujeme ti, že neseš naše starosti a chceš dávat našemu životu dobrý směr. Očekáváme světlo tvé spásy v Ježíši Kristu, které je mocnější než všechny temnosti. Tobě buď sláva, Bože v Kristu, nyní i stále. Amen.

Publikováno: 25. 1. 2007                                 TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:25 zobrazeno: 6053x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus