WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - únor až duben 2010

7. 2. 2010       Bohoslužby v kapli Domova důstojného stáří v Brně – Maloměřicích

                

7. 2. 2010        Účast na benefičním koncertu pro Haiti v Husově sboru v Brně na Botanické

 

10. 2. 2010      Zasedání řídícího výboru Ekumenické rady církví a prezentace Studijní bible s výkladovými poznámkami v Domě Bible v Praze - Kobylisích                      

                       

12. 2. 2010      Biskupská rada

 

13. 2. 2010      Zasedání ústřední rady

 

14. 2. 2010      Bohoslužba v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích

 

16. 2. 2010      Účast na inauguraci rektora a děkanů Českého vysokého učení technického v Praze v Betlémské kapli                                          

 

19. 2. 2010      Návštěva sociálního zařízení Villa Martha v Hrušovanech u Brna         

 

20. 2. 2010      Účast na kurzu vzdělávání v Brně na Lipové

 

21. 2. 2010      Bohoslužby na 1. postní neděli v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2

 

22. 2. 2010      Bohoslužba s pracovníky úřadu ústřední rady k začátku postní doby

 

22. 2. 2010     Setkání k přípravě výstavy v rámci jubilejního roku.

 

28. 2. 2010      Bohoslužby v náboženské obci Rakovník

 

1. 3. 2010        Přednáška o prezidentovi T. G. Masarykovi v klubu seniorů v Brně

 

3. 3. 2010        Kázání na studentské bohoslužbě v Husově sboru v Praze - Holešovicích       

 

4. 3. 2010        Církevní zkušební komise                                       

 

6. 3. 2010        Bohoslužba na vikariátním shromáždění v Brně na Lipové

 

7. 3. 2010        Bohoslužba se vzpomínkou na prezidenta T. G. Masaryka s br. biskupem Dr. D. Tonzarem v  Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích.

                       

7. 3. 2010       Promluva a modlitba při pietním setkání u hrobu T. G. Masaryka v Lánech

 

8. 3. 2010        Setkání při příležitosti 160. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze

 

10. – 11. 3. 2010   Dvoudenní konference na Husitské teologické fakultě UK „Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás.“

 

12. 3. 2010      Biskupská rada

 

13. 3. 2010      Zasedání ústřední rady                        

 

4. 3. 2010        Bohoslužba se vzpomínkou na T. G. Masaryka v Čejkovicích                                                           

16. 3. 2010      Přípravný výbor k výstavě a jubilejnímu roku

 

20. 3. 2010      Referát o CČSH na vikariátním shromáždění v Náchodě

 

26. 3. 2010      Slavnostní akademické shromáždění u příležitosti 80. narozenin

                        prof. ThDr. Zdeňka Kučery v aule Husitské teologické fakulty UK v Praze 4 – projev 

 

28. 3. 2010     Bohoslužba na Květnou neděli ve Sboru smíření v Rudolfově, návštěva rodiště Jany Žižky v Trocnově, návštěva diakonických zařízení v Borovanech a Trhových Svinech

 

31. 3. 2010      Natáčení hudebního pořadu „Duchovní hudba“ s Dr. P. Veberem pro Český              rozhlas – stanici Vltava

 31. 3. 2010    Účast na kolokviu „Praktické dopady ratifikace Lisabonské smlouvy“                         v Křesťanské akademie v klášteře Emauzy v Praze

 

1. 4. 2010     Účast na ekumenické křížové cestě v Praze na Petříně

                                  

2. 4. 2010     Čtení pašijí a meditace na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze na Novém Městě

 

4. 4. 2010      Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v chrámu sv. Mikuláše v Praze – Starém Městě

 

5. 4.  2010     Bohoslužba na Pondělí velikonoční ve sboru v Praze10 – Strašnicích

 

7. 4. 2010      Setkání přípravného výboru k jubilejnímu roku CČSH – příprava výstavy

 

7. 4. 2010     Účast  na slavnostním zasedání u příležitosti 662. výročí založení Univerzity Karlovy ve Velké aule  budovy  Karolina  

                                              

10. 4. 2010   Účast na slavnostní bohoslužbě u příležitosti intronizace Mons. ThLic. Dominika Duky OP do úřadu pražského arcibiskupa v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za CČSH

 

14. 4. 2010    Řídící výbor Ekumenické rady církví v pastoračním středisku vojenské

                      duchovní správy v Lulči u Vyškova

 

14. – 15. 4. 2010   Studijní den ERC v ČR na téma "Duchovní služba v armádě" v Lulči u Vyškova s návštěvou výcvikové vojenského zařízení ve Vyškově

 

16. 4. 2010    Účast za ERC  na zádušní mši za oběti leteckého neštěstí u Smolenska ve Svatovítské katedrále v Praze             

17. 4. 2010     Ústřední rada

 

18. 4. 2010     Bohoslužba k 90. výročí církve ve sboru v Hovoranech

 

19. 4. 2010     Bohoslužba slova pro studenty HTF UK

 

19. 4. 2010    Účast na mši svaté u příležitosti 5. výročí volby papeže  Benedikta XVI.

                        v katedrále sv. Víta v Praze

 

4. 4. 2010       Slovo na diecézním shromáždění v Olomouci

 

25. 4. 2010     Bohoslužby ve Frenštátu pod Radhoštěm v Orlovně a v Kunčicích pod Ondřejníkem

 

30. 4. 2010     Účast na smutečním rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem při zádušní mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na VelehraděHelena Bastlová publikováno: 04.06.2010 08:48 zobrazeno: 3531x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus