WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba

Modlitba - s poděkováním za obnovu varhan

Věčný Bože, ke tvé cti zní hudba nebes.

Děkujeme ti za dar hudby, která naše duše obtížené starostmi pozdvihuje k tobě blíž a umožňuje nám vyjádřit, co cítí naše srdce a co nelze vždy vypovědět slovem. Děkujeme ti za to, že tě můžeme chválit zpěvem i hrou na hudební nástroje. Děkujeme ti za varhany, které znějí v tomto sboru. Děkujeme ti za všechny dárce, kteří přispěli na jejich obnovu. Děkujeme ti za ty, kteří je opravovali, aby jejich zvuk byl jasnější a krásnější. Děkujeme ti za ty, kteří je svým lidským uměním dovedou rozeznít a pomocí melodie přednést tobě, Bože, lidskou radost i tíseň, kteří ti mohou pomocí tónů a rytmu vzdávat velebnou a důstojnou chválu. Tvé jméno, náš Trojjediný Bože, buď oslaveno upřímným zpěvem lidských hlasů, prsty rozeznívajícími píšťaly varhan i celým naším životem. Haleluja. Chvalte Pána. Amen.


    
Publikováno: 5. 12. 2006                          TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:28 zobrazeno: 4876x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus