WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v Husově rodišti - květen 2010

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.                                                                                               

Ju 21-22

            Bože věčný, spravedlivý a dobrý, tvé jméno chválíme a oslavujeme. Děkujeme ti, že tvůj Duch utváří vesmír a vane dějinami. Děkujeme ti, že tvůj Duch shromažďuje, vede a obnovuje církev Ježíše Krista od počátku až po současnost. Děkujeme ti, že tvůj Duch seslaný na apoštoly a učedníky působí a probouzí stále své svědky. Děkujeme ti, že tvůj Duch v našem národě vzbudil nositele tvé pravdy a lásky – Mistra Jana Husa. V krajině spojené s jeho narozením a mládím ti děkujeme za jeho svědectví evangelia, které žádná doba neumlčela. Chceme ti poděkovat za všechny, kteří odkaz Mistra Jana Husa v minulosti v našem národě nesli a šířili. Dej, ať budujeme život svůj i život církve na víře, lásce a naději, jako Mistr Jan. Prosíme, zmocňuj také nás svým Duchem k věrnějšímu svědectví Kristovu evangeliu slovem a životem v naší přítomné době. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.06.2010 11:06 zobrazeno: 3022x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus