WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím víry Karla Farského

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ Ž 19,2

Bože, veliký a mocný, před tebou se skláníme a vzdáváme ti svou úctu.
Děkujeme ti za našeho bratra a prvního patriarchu dr. Karla Farského. Děkujeme ti za jeho hlubokou víru, zbožnost i činné svědectví a službu. Děkujeme ti, že ve své době - v čase lidských pochybností a vytrácející se víry - vnímal tvé tajemství, věčný a svatý Bože, a dokázal spatřovat tvou mnohotvárnou zjevující se přítomnost v pozoruhodném světě. Vnímal tvé působení nejen v přírodě a lidském nitru a svědomí, ale slyšel zřetelně tvůj hlas především z Písma svatého jako slovo proroků a apoštolů. Bože, ty promlouváš k  lidem mnohými způsoby. Nejzřetelněji jsi však promluvil ve svém Synu Ježíši Kristu (Žd 1,1-3a), skrze kterého nám nabízíš nové společenství s tebou (1 K 1,9). Děkujeme ti, že k nám stále mluvíš skrze svědectví Písma svatého Starého a Nového zákona. Promlouváš k nám též prostřednictvím svého stvoření a podivuhodného díla v přírodě (Ř 1,19-20) i lidském svědomí (Ř 2,14-15). Učiň i nás vnímavými pro svůj hlas a vzbuzuj v nás hlubokou úctu před tebou tak, jako je nám v tom příkladem tvůj svědek Karel Farský. Požehnáno buď jméno Boží od věků na věky (Da 2,20). Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.06.2010 11:58 zobrazeno: 3073x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus