WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za učitele a studenty teologické fakulty

Bože, chválíme tě a uctíváme, neboť přesahuješ všechno naše poznání, které je jen částečné a jako v zrcadle (1 K 13,12). V tobě je plnost poznání i smíření všech protikladů, neboť chceš přivést všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu (Ef 1,10).
Děkujeme ti za učitele teologické fakulty, kteří svou odborností a osobním zápasem víry nás vedli a vedou k poznání světla tvé pravdy v Ježíši Kristu. Děkujeme ti za teology Církve československé husitské, z jejichž literárního díla můžeme stále být obohaceni, ačkoliv již překročili práh pozemského života. Ať jejich odkaz je námi tvořivě rozvíjen i v přítomné době.
Prosíme za studenty a studentky Husitské teologické fakulty i ostatních fakult Univerzity Karlovy a dalších škol. Modlíme se za bohoslovce, za budoucí duchovní a další pracovníky naší církve. Veď je k pokoře před svrchovaností tvých záměrů i k jistotě víry. Ať překonávají všechny pochybnosti a překážky, aby mohli prožít pravou vnitřní svobodu i radost z evangelia a mohli ji tak předávat druhým. Obnovuj církev povoláním nových lidí ke kněžské, učitelské a diakonické službě.
Veď nás svým Duchem v našich studijních a pracovních úkolech a požehnej čas studia a modlitby, čas služby a odpočinku.
Požehnán buď Hospodin navěky (Ž 89,53). Amen.

Publikováno: 12. 11. 2006                     TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:30 zobrazeno: 5361x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus