WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při předání kalicha, nádob na víno a vodu a misky na bohoslužebný chléb - Blansko, květen 2010

„Kalich mi po okraj plníš.“ Žalm 23,5

Bože, přinášíme tento nově zhotovený kalich, do kterého ještě nebyl nalit nápoj a ze kterého ještě nikdo nepil. Chceme ho oddělit pro službu tobě. Děkujeme ti za znamení kalicha, který držel ve svých rukou Ježíš Kristus (Mk 14,23). Děkujeme ti za kalich, který byl tak drahý a vzácný našim husitským předkům. Odevzdáváme tento kalich k posvátné bohoslužbě a prosíme za všechny, kteří z něho budou přijímat, aby se stal pro nás kalichem nové smlouvy (L 22,20), kalichem oplývajícím Kristovou milostí a kalichem požehnání (1 K 10,16).

Pane, děkujeme ti za tyto nádoby na víno a na vodu. Dej, ať jsou užívány k bohoslužbě konané v Duchu a v pravdě. 

„Pokorní budou jíst dosyta.“ Žalm 22,27

Děkujeme ti za tuto misku na chléb. Klademe ji, Bože, před tebe na bohoslužebný stůl s prosbou, abys nás sytil životodárnou manou, chlebem života, který sestupuje z nebe (J 6,50), pokrmem spásy v Kristu.

Buď požehnáno tvé jméno, Otče, Synu, Duchu svatý, jediný Bože nyní i po věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.06.2010 12:09 zobrazeno: 3286x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus