WebArchiv - archiv českého webu

Dopis patriarchy s pozváním na celocírkevní setkání k Jubilejnímu roku 2010

„Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ Jan 3,34

Sestry a bratři,
            srdečně Vás pozdravuji a předávám Vám informaci o probíhajících akcích k jubilejnímu roku Církve československé husitské a o programu „Odkaz české reformace v našich zemích“. Připojuji pozvání na celocírkevní setkání dne 18. 9. 2010 v Praze na Novoměstské radnici, kterému, prosím, v náboženských obcích věnujte zvláštní pozornost.

            Dne 8. ledna 2010 jsme vstoupili do jubilejního roku, kdy se v den 90. výročí vzniku Církve československé husitské konala slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Tentýž den proběhla prezentace publikace „90 let Církve československé husitské“ v Karolinu v Praze, která byla předána do všech náboženských obcí. K celocírkevním akcím, které se již v rámci jubilejního roku uskutečnily, patří výtvarná soutěž s názvem „Ke kameni kámen a je tu chrám - místo k modlitbě“ a vzpomínkové setkání k 160. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR, které bylo letos rozšířeno o zájezd do Lán i bohoslužby v Praze - Holešovicích dne 7. 3. a dne 14. 3. v Čejkovicích. V květnu jsme si připomínali 65. výročí ukončení druhé světové války a zapojení duchovních i laiků naší církve v odboji při bohoslužebném shromáždění v Husově sboru v Praze – Vinohradech. Souvislost s jubilejním rokem budou mít i další akce jako vzpomínka na prvního patriarchu ThDr. Karla Farského při bohoslužbě v jeho rodišti ve Škodějově u Semil dne 12. 6., pouť na Sázavu dne 3. 7., festival duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí dne 5. 7. a bohoslužba k uctění památky mučedníka Mistra Jana Husa konaná v Betlémské kapli dne 6. 7. v Praze.             V rámci jubilejního roku 2010 jsme v březnu vyhlásili a v květnu v rozpracovanější podobě projednali a schválili v biskupské i ústřední radě České republiky program nazvaný „Odkaz české reformace v našich zemích“ (otištěno v ČZ 2010 č. 22 – viz též příloha tohoto dopisu). Tímto programem chce naše církev posílit u svých členů i veřejnosti poznání vlastní minulosti a důležitých dějinných, společenských a duchovních tradic naší vlasti i Evropy, kterými jsou husitství a celá česká reformace. Tento program byl vytvořen v souvislosti s blížícím se Husovým výročím v roce 2015 a s možností převzetí do správy Husův rodný dům, respektive Památník Mistra Jana Husa v Husinci, ke kterému má dojít dne 7. 7. 2010.
           
            V současnosti připravujeme výstavu s názvem „Od Husa k dnešku“ v Novoměstské radnici v Praze. Tuto výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Městská část - Praha 2. Katalog bude mít podobu stručné a přehledné publikace o naší církvi včetně barevných fotografií a cenově bude oproti jubilejní monografii dostupnější pro šíření většího množství výtisků, jak vzhledem k členům církve, tak i k dalším zájemcům z veřejnosti. Výstava bude v podstatě souborem několika výstav se samostatným řešením panelů v jednotlivých celcích, které budou po jejím skončení využitelné na dalších místech i samostatně (Mistr Jan Hus, česká reformace, historie CČSH, sněmy, diakonie a další).
                       
            Celocírkevní setkání duchovních a zástupců náboženských obcí k jubilejnímu roku se uskuteční dne 18. září 2010 v gotickém sále Novoměstské radnice v Praze s tímto programem: 1) Bohoslužba se svátostí pokání a večeří Páně bude začínat v 10 hodin. 2) Následovat bude Ocenění osobností CČSH. Oceněni budou duchovní Alois Tuháček (liturgická tvorba, zahynul v době 2. světové války) a laická pracovnice Berta Mildová-Bílková (rozvíjení sociální práce v CČSH). 3) Přednáška prof. PhDr. Jana Royta na téma „Umění a architektura v utrakvismu a reformaci“ a „Architektura sborů Církve československé husitské“ bude od 13 hodin. 4) Následovat budou pozdravy hostů z ekumeny a veřejného života. 5) Prezentace služeb církve bude probíhat na třech místech od 15 hodin (duchovní hudba, diakonie, specifické služby - armáda, vězeňství, zdravotnictví. Modlitební zakončení bude v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2.
           
            Sestry a bratři, věřím, že svou účastí podpoříte jak bohoslužebné shromáždění v Betlémské kapli dne 6. července, tak také naše celocírkevní setkání dne 18. září 2010, které v současnosti připravujeme.
            Děkuji Vám za Vaši službu v církvi. Modlím se spolu s Vámi v tomto svatodušním čase za přítomnost Ducha Božího v našem společenství, aby nás uváděl do pravdy evangelia (J 16,13), sjednocoval nás (Ef 4,3) a udílel své dary v plnosti (J 3,34).

Tomáš Butta, patriarcha

V Praze, dne 8. června L. P. 2010Marie Trtíková publikováno: 23.06.2010 11:30 zobrazeno: 3372x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus