WebArchiv - archiv českého webu

Dopis pro synodu brněnské diecéze - Ke dni 2. června 2010

Vážený bratře biskupe Petře, vážené sestry a vážení bratři - duchovní a kazatelé,
            pozdravuji vás všechny, kteří se setkáváte na svém pravidelném synodním jednání brněnské diecéze husitské církve. Diecézní synoda je příležitostí, kdy můžete slavit jako duchovní a církevní pracovníci společně bohoslužbu, věnovat se aktuálním tématům, navzájem se informovat o životě v diecézi a náboženských obcích i vést osobní rozhovory.
            Tento rok 2010 je nejen jubilejním rokem celé naší církve, ale i brněnské diecéze. Každá z diecézí má svou historii, specifické duchovní prostředí, ale i charakteristické důrazy svého zaměření. Ve své diecézi se věnujete zejména vzdělávání, spirituálnímu vedení, diakonické činnosti i rozvíjení ekumenických vztahů. Děkuji všem nositelů a organizátorům těchto aktivit, i vám všem za vaši s vírou a s trpělivostí konanou službu v náboženských obcích.
            V letošním roce se vztahuje řada tradičních akcí k jubileu Církve československé husitské. V tomto měsíci se konají bohoslužby s připomenutím svědecké osobnosti dr. Karla Farského dne 12. června v jeho rodišti ve východních Čechách ve Škodějově u Semil a také ve stejný den v Husově sboru v Brně – Králově Poli od 17,30 hodin. V červenci se koná pouť na Sázavu dne 3. 7. a dne 6. 7. shromáždění k památce Mistra Jana Husa v Betlémské kapli v Praze od 15 hodin.
            Zvláštní setkání duchovních a zástupců náboženských obcí z celé církve k jubilejnímu roku, kterému věnujte prosím svou pozornost, se uskuteční dne 18. září 2010 v gotickém sále Novoměstské radnice v Praze, ve které bude přístupna pro veřejnost po dobu jednoho měsíce výstava s názvem „Od Husa k dnešku“.
            Jubilejní rok 2010 je pro nás časem k promýšlení minulé, přítomné a budoucí cesty církve – právě i na úrovni diecézí i náboženských obcí. Lidé o naší církvi mnohdy příliš mnoho nevědí nebo se o ní dovídají zkresleně. Místní živá náboženská obec je tou nejlepší prezentací. Máme společný úkol – usilovat o autentické oslovení současného člověka Kristovým evangeliem a napomáhat svými modlitbami i konkrétní službou k růstu církve. Při všech nejistotách, zkouškách a nezdarech, které prožíváme, smíme mít jistotu v tom, že „Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí“ (Ž 94,14). 
            Ať vás, sestry a bratři, Bůh provází svým požehnáním a posiluje vás ve vaší zvěstovatelské a pastorační práci. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. (Fm 1,25). 

Bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta Marie Trtíková publikováno: 23.06.2010 11:35 zobrazeno: 3745x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus