WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při děkovné bohoslužbě za dar kněžství - červen 2010

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci.“ 134,2

Bože, vzdáváme ti díky za Ježíše Krista, který je naším pravým, dobrým a milujícím Pastýřem a tvým služebníkem.

Děkujeme ti za mnohá obdarování přijímaná skrze lidské pastýře a služebníky, které jsi povolal a ustanovil ve svém lidu.

Děkujeme ti dnes zvláště za službu emeritního biskupa-patriarchy - bratra Vratislava u příležitosti jeho narozenin.

Děkujeme ti i za svědectví tvých služebnic – sestry Ludmily a sestry Květoslavy i všech, kteří věrně naplňují kněžské povolání.

Prosíme tě, povolávej a posvěcuj své služebníky a služebnice v přítomné i budoucí době k budování církve a předávání evangelia všem lidem.

Žehnej Církvi československé husitské, žehnej všem církvím a křesťanům, všem bratřím a sestrám.

Žehnej zemi a všem lidem.

Bože Otče – Stvořiteli nebe a země, provázej nás svým milosrdenstvím, pokojem a požehnáním skrze Ježíše Krista - tvého Syna a našeho Pána.

Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 09.07.2010 11:49 zobrazeno: 3301x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus