WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s prosbou za růst církve - červen 2010

„A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“ Sk 9,31

Bože, děkujeme ti za svědectví Kristových apoštolů a příklad prvotní církve, která žila z tvého Ducha.

Děkujeme ti za statečnost tvých svědků v čase pronásledování a útisku církve v dobách dávných i nedávných.

Děkujeme ti za každé klidnější období, kdy církev může rozvíjet svůj život a službu.

Děkujeme ti, že i dnes na mnohých místech ve světě tvá církev roste vnitřně i navenek.

Prosíme tě, dej i v našem společenství růst hlubší víře, vzájemné lásce a trpělivé naději.

Bože, posiluj a povzbuzuj svým Duchem naši církev, každého z nás v našem osobním životě i v naší společné službě Kristovu království.

Prosíme tě o tvé požehnání Otče, Synu, Duchu svatý od věků na věky jediný Bože.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 09.07.2010 12:00 zobrazeno: 2925x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus