WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za církev

BOŽE OTČE, milující nás odvěkou láskou a přibližující se k nám v Ježíši Kristu, svém Synu. Prosíme tě za tvůj lid po celém světě a za Církev československou husitskou, která je jeho součástí. Prosíme o tvého svatého Ducha, jehož znakem je láska. Probouzej v nás lásku ke své církvi, ke své obci, ke konkrétnímu společenství, které tvoříme my nedokonalí lidé. Potřebujeme tvou lásku a shovívavost, proto ať je máme i my pro druhé. Dej, abychom neopovrhovali ve své církvi tím, co je slabé a nepatrné, ale současně dej, ať se s tím nesmíříme, nýbrž se modlíme a usilujeme o viditelnější podobu tvého království mezi námi a ve světě. Ty znáš všechny dobré a v upřímnosti konané činy svých věrných. Současně si uvědomujeme tvůj soud, který začíná od Božího domu. Je toho dost, co v našem životě a v naší službě tobě neunese tvůj přísný nárok a spravedlivé posouzení. Prosíme posiluj naši víru a uzdravuj vzájemná zranění. Ať překlene most tvého smíření v Kristu všechna nedorozumění. Dávej nám schopnost oslovit druhé upřímným svědectvím slova a života. Blahoslaveno buď, Bože, tvé království v nás a mezi námi. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému nyní i po věky věků. Amen.

Publikováno: 24. 10. 2006                      TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:44 zobrazeno: 5313x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus