WebArchiv - archiv českého webu

Výstava k 90. výročí vzniku Církve československé husitské

Dopis bratra patriarchy k výstavě „Od Husa k dnešku“

Sestry a bratři,

v rámci jubilejního roku jsou pořádány různé akce připomínající 90. výročí naší církve. Po dobu jednoho měsíce – od 13. září do 10. října tohoto roku se koná výstava v prostorách Novoměstské radnice v Praze na Karlově náměstí věnovaná tomuto výročí s názvem „Od Husa k dnešku“.

Každá výstava umožňuje viditelnou a názornou prezentaci toho, co má být veřejnosti představeno. Naše výstava klade také důraz na vizuální stránku. Její součástí bude projekce Husovy osoby a života v obrazech, včetně pomníků z našich měst a zobrazení ze sborů naší církve. Druhá projekce je zaměřena k československým legiím, k T. G. Masarykovi a vzniku samostatného státu, v jehož dějinném kontextu se naše církev utvářela. Třetí část je věnována architektuře sborů – exteriérům, interiérům i detailům. Součástí je promítání filmů o Husovi, o dr. Karlu Farském a naší církvi.

Vystaveny budou starší bohoslužebné knihy dokumentující úsilí modernistů o liturgickou reformu na počátku 20. století a také bohoslužebné předměty jako například kalichy i polní oltář vojenského duchovního z 1. republiky.

Výstava má poměrně rozsáhlou textovou část, se kterou se zájemci mohou blíže seznámit i v katalogu, který je k výstavě vytištěn.

V průběhu výstavy se budou konat doprovodné akce jako přednášky, literárně-hudební vystoupení a další setkání.

Předpokládáme, že výstava bude mít putovní charakter a bude po skončení instalována i na dalších místech.

Ideové zaměření výstavy spočívá ve snaze ukázat na základě materiálů spontánní odezvu a přijímání Husovy osobnosti a učení v životě Církve československé husitské. A to jak v počátcích, tak i v celé její cestě a směřování až po současnost.

Věříme, že se tato výstava setká se zájmem členů naší církve, ale i ekumeny a veřejnosti.

 

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

V Praze dne 1. 9. 2010

Přílohy:

docPozvánka a plakát na výstavu a konferenciHelena Bastlová publikováno: 03.09.2010 04:32 zobrazeno: 4116x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus