WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - květen až srpen 2010

3. 5. 2010    Setkání přípravného výboru k jubilejnímu roku – příprava výstavy 

4. 5. 2010    Valné shromáždění České biblické společnosti                                    

8. 5. 2010    Přednáška v Brně na téma  "CČSH v počátcích a dnes“ v Akademickém klubu Tábor

9. 5. 2010    Bohoslužba u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války v Husově

sboru v Praze 10 – Vinohradech společně s br. biskupem dr. Davidem Tonzarem a br. vikářem D. Majerem

10.5.2010    Prezidium Ústřední rady 

12.5.2010    Setkání na HTF UK s přednáškou  prof. Zdeňka Sázavy  na téma "Novozákonní obraz církve v  pojetí Lukášově“

13. 5. 2010   Projev při zahájení výstavy "90 let CČSH"  v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Nové Město

14. 5. 2010  Biskupská rada v Husinci a návštěva Chelčic                  

15. 5. 2010  Zasedání Ústřední rady v Husinci a návštěva rodného Husova domku              

17. 5. 2010  Podpis smlouvy o převzetí do správy Památníku M. J. Husa v Husinci

17. 5. 2010  Benefiční koncert pro Haiti v chrámu sv. Mikuláše v Praze

18. 5. 2010  Bohoslužba s br. biskupem D. Tonzarem na zahájení synody pražské diecéze ve Zlenicích

18. 5. 2010  Vzpomínkové ekumenické bohoslužebné shromáždění s modlitbami za oběti leteckého neštěstí u Smolenska v kostele sv. Michala v Jirchářích v  Praze 1

20. 5. 2010  Pietní shromáždění k uctění zapojení železničářů v 1. a 2.odboji konané na Masarykově nádraží v Praze                                    

23. 5. 2010 Svatodušní bohoslužby ve sboru v Blansku s vysluhováním svátosti křtu a svátosti pokání

23. 5. 2010 Svatodušní bohoslužby ve sboru dr. K. Farského ve Vyškově s umísťování nových obrazů s biblickými náměty a s poděkováním za nové liturgické     předměty

24. 5. 2010  Bohoslužba na svatodušní pondělí v Praze – Dejvicích

26. 5. 2010  Správní rada Nadačního fondu dr. K. Farského

27. 5. 2010   Kulturní rada CČSH

27. 5. 2010   Účast na zahajovací bohoslužbě v kostele u Salvátora a na 4. zasedání 32. synodu ČCE

 28. 5. 2010  Pietní akt u příležitosti 126. výročí narození prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí                                                                 

31. 5. 2010  Církevní zkušební komise

1. 6. 2010    Akademická slavnost s uvedením do úřadu nového děkana ETF UK doc.  Jindřicha Halamy                         

4. 6. 2010    Biskupská rada

4. 6. 2010    Ústřední rada 

5. 6. 2010    Církevní zastupitelstvo

6. 6. 2010    Bohoslužba v kostele sv. Ducha v Novém Boru u příležitosti 60. výročí náboženské obce. Zahájení výstavy k historii a životu náboženské obce       

7. 6. 2010      Bohoslužba na zahájení synody královéhradecké diecéze v Janských Lázních společně s br. biskupem Š. Kláskem; slovo a účast na synodě                            

10. 6. 2010   Správní rada Institutu evangelizace a pastorace v Roháčově ul.v Praze

na Žižkově                                                                 

12. 6. 2010   Celocírkevní bohoslužby u památníku dr. Karla Farského ve Škodějově společně se ses. biskupskou J. Šilerovou a br. biskupem Š. Kláskem

12. 6. 2010   Slavnostní bohoslužby k výročí dr. K. Farského, k 90. výročí založení církve a 85. výročí  postavení sboru Páně – Králově Poli v Brně společně s br. biskupem   dr. Petrem Šanderou                                         

13. 6. 2010    Bohoslužby v Náboženské obci Brno - Husovice a Brno - Botanická                 

16. 6. 2010    Komise církev a stát

16. 6. 2010    Řídící výbor ERC v ČR, v Donské v Praze 10                                              

17. 6. 2010    Přednáška na liturgickém kolokviu na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci na témata - přednáška o liturgii Církve československé husitské – jejím vzniku a utváření v počátečním obdob

19. 6. 2010    Bohoslužba na vikariátním dni v Jihlavě a prohlídka kostela sv. Kříže v Jihlavě a jeho rekonstrukce                                                   

20. 6. 2010    Bohoslužba v náboženské obci Červený Kostelec a ve Rtyni v Podkrkonoší - Sborové odpoledne s přednáškou                                               

21. 6.2010    Vzpomínková pobožnost s připomenutím patriarchy K. Farského, G. A. Procházky a F. Kováře v Husově sboru v Dejvicích

21. 6. 2010   Účast na pietním shromáždění k uctění památky 27 popravených pánů na Staroměstském náměstí v Praze                                             

23. 6. 2010    Setkání zástupců CČSH s občany Husince                                             

24. 6. 2010   Shromáždění na Roztylském náměstí v Praze 4 - Spořilově u  příležitosti 93. výročí bitvy u Sborova

24. 6. 2010   Církevní zkušební komise                                                

25. 6. 2010   Bohoslužba k 80. narozeninám br. emeritního biskupa a patriarchy V. Štěpánka v náboženské obci v Brně na Botanické                                                                

27.6.2010     Bohoslužby v Husově sboru v Jílovém u Prahy společně s br. biskupem dr. D. Tonzarem u příležitosti 70. narozenin br. faráře L. Polinského

29.6.2010    Prezidium ústřední rady            

29. 6. 2010   Návštěva prof. Krzysztofa Bilinskeho z Polska, pracovníka Wroclawské Univerzity a  profesora Institutu filologie                                                           

30. 6. 2010   Slavnostní nástup příslušníků Armády ČR u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR u Národního památníku na Vítkově v Praze    

1. 7. 2010   Natáčení pořadu o M. J. Husovi pro radio Proglas v Brně

1. 7. 2010   Návštěva em. biskupa K. Pudicha a jeho manžely v Domově důstojného stáří v Brně                

3. 7. 2010  Pouť na Sázavu, bohoslužba vedená společně s br. biskupem D.Tonzarem

5. 7. 2010  Festival duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí

6. 7. 2010   Kázání při ekumenické bohoslužbě v Husinci v modlitebně Církve bratrské

6. 7. 2010   Slavnostní bohoslužba na svátek M. J. Husa v Betlémské kapli v Praze

12. 7. 2010  Prezidium ÚR

12. 7. 2010  Správní rada Institutu evangelizace a pastorace v Roháčově ul. v Praze 3 na Žižkově

17. 7. 2010  Účast a projev na oslavách 590. výročí bitvy u Sudoměře a 85 let od postavení mohyly Jana Žižky z Trocnova

17. 8. 2010  Smuteční rozloučení s bratrem farářem Mgr. Jiřím Kalenským v kostele sv. Václava v Tachově. Obřad vedl br. biskup Mgr. M. Moc

22.8.2010   Bohoslužby v Kapli svaté rodiny v Benátkách nad Jizerou u příležitosti 75. narozenin em. biskupa Mgr. R. Hradského

30. 8. 2010  Církevní zkušební komise

30. 8. 2010  Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

 

                                  

 

 

 

 

 

 Marie Trtíková publikováno: 21.09.2010 09:16 zobrazeno: 3781x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus