WebArchiv - archiv českého webu

Př 16,9 2Te 3,5 Uvažování o společné cestě a spolehnutí na Boha

Kázání ke stříbrné svatbě manželů Štěpána a Lenky Kláskových, Hradec Králové

Vážení manželé, milý Štěpáne a milá Lenko,

vážení členové rodiny i církve, účastníci této slavnosti, sestry a bratři, pokoj vám všem!

            Z Písma svatého čteme ze Starého zákona z knihy Přísloví z 16. kapitoly 9. verš: „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ A z 2. listu křesťanům do Tesaloniky ze 3. kapitoly v 5. verši slyšíme výzvu: „Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově.“

            Milý Štěpáne a milá Lenko,

            dnešní den je pro vás dva i pro celou vaši rodinu slavnostní a významný. Ale nejen pro vaše nejbližší z rodiny, ale i pro širší rodinu církve, pro nás všechny, kteří jsme se zde dnes shromáždili. Dnes je důvod k vděčnosti. Vždyť v současnosti si uvědomujeme nesamozřejmost vztahu, který vytrvá v proměnách času a života kolem nás, který obstojí ve zkouškách, jimiž každý vztah prochází, který obohacuje navzájem a přitom se jeho hodnota neztrácí, který nese všednost a přitom nezevšední, který je spojován trvající Boží láskou, jejímž podobenstvím může a má být vztah mezi mužem a ženou.

            Zvolili jste si pro tuto příležitost verš z Bible, ze Starého zákona, z knihy Přísloví. Není to vyloženě svatební kniha, jakou je Píseň písní, kde se téma lásky rozvíjí od první stránky až do poslední. Kniha Přísloví má velmi široké tématické zaměření. Týká se mezilidských vztahů jako takových. Obsahuje však hlubokou životní moudrost, která je potřebná i pro manželství – vztah mezi mužem a ženou. Navíc v této knize je řeč o ženě statečné (31,10), zbožné (31,30), spolehlivé (Př 31,11), moudré, která buduje svůj dům (14,1), která je dobrem od Hospodina pro muže (18,22).

            Vás oslovuje tento verš: „Člověk v srdci uvažuje o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Zdánlivě jako by se na manželství příliš nevztahoval. Avšak v hebrejském textu je člověk označen slovem „Adam“. Je to ten, který tvoří s druhým společenství, vztah. Lidství se utváří ve vztahu. Bůh stvořil člověka – Adama – ke svému obrazu jako muže a ženu (Gn 1,27). Člověk žije ve vztahu k tomu druhému. „Já“ není bez „ty“. A „ty“ není bez „já“. „Ty“ a „já“ tvoří protiklad. Tento protiklad může překonat jen „my“ – společné sdílení a vzájemnost. To, co vyjadřuje podstata svátosti manželství. „Stanou se ti dva jedním tělem“ (Mk 10,8). Složitost, obtížnost, nevyzpytatelnost, křehkost vztahu na jedné straně, ale na druhé straně je velkým obdarováním života a darem od Hospodina. Vy tento dar můžete zakoušet. Jeden druhého vidíte, poznáváte a uvědomujete si jeho obdarování.

            Uvažujete v čase jubilea o své cestě. Přemýšlíte o své společné cestě. Přemýšlíte o tom, jak jste se seznámili, jak jste navázali vztah, jaké byly první chvíle vašeho setkání. Čím vším jste za těch 25 let prošli! Přemýšlíte o cestě, kterou jste společně šli. Byla to i cesta z Liberce do Hradce Králové. Z liberecké fary jste směřovali do sídla královéhradecké diecéze, když Štěpán byl zvolen a ordinován biskupem. Tam, jako zde, jste vždy naplňovali svůj domov vlídnou atmosférou, zpěvem a modlitbou a i pohostinností vůči druhým. Váš vztah byl obohacen narozením dětí – Františky, Josefa, Marie, Cecilky a Emilky. Vážíme si vás a jsme vděčni za to, že dokážete vytvářet rodinné prostředí i v církvi.

            Člověk uvažuje o své cestě vzhledem k minulosti, ale i ke své budoucnosti. Naše pohledy k budoucnosti jsou spojeny s vědomím, že mnohé si nemůžeme naplánovat, zajistit předem, všechno připravit, ale lze spolehnout na Boha. Ve zvoleném verši z knihy Přísloví slyšíme, že „kroky řídí Hospodin.“ Člověk se má jím nechat v důvěře vést.

            Ve vztahu přichází někdy na pořad otázka, co kdo určuje, rozhoduje a řídí. Zda muž nebo žena má mít rozhodující slovo. Ale nad mužem a ženou je autorita vyšší. Tou skutečnou hlavou církve - velké rodiny i menší rodiny má být Kristus (Ko 1,18;1K 11,4-5). On nás má řídit, když prosazujeme svůj názor, on nás má určovat, když jsme v zajetí své představy. On nás má usměrňovat, když podléháme náladám a pocitům, které narušují vztah. K tomu starozákonnímu textu proto připojme i novozákonní, který zní: „A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově.“ Nejen kroky, ale i srdce má Bůh řídit svou láskou a trpělivostí.

            V Kralické Bibli je užito staročeské sloveso „spravuje“. Hospodin „spravuje kroky.“ Znamená to také řídí, ale i pečuje, opatruje a napravuje. Vztah tvoří nedokonalí lidé. Proto se musí stále napravovat a obnovovat. Při manželském jubileu nejde jen o poděkování za minulé společně prožité chvíle, ale i o obnovu vztahu pro budoucí cestu.

            Nedávno jsem byl na jedné výstavě moderního umění. Zaujalo mě zvláštní dílo. Umělec vystavoval jako výtvarné dílo svůj deník, který si postupně psal. Zvláštnost byla v tom, že si celý deník psal jen na jednu stránku, jeden list. Výsledem byla zcela tmavá stránka, černý list. Uvědomil jsem si, jak je to jedinečné, že každý den můžeme začít psát na nový čistý bílý list. Každý den se obnovuje Boží milosrdenství a my můžeme začínat znovu (Pl 3,22-23).

            Vaše manželské jubileum je příležitostí poděkovat Bohu spolu s Vámi za jeho vedení a milosrdenství, kterým vás provází. A také je připomenutím potřebnosti stálé obnovy vašeho vztahu v lásce. Ať Bůh, který vaše cesty spojil v jednu společnou, řídí stále vaše kroky a vaše srdce vede k lásce a trpělivosti Kristově jako dosud. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 13.10.2010 11:00 zobrazeno: 3580x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus