WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí brněnské diecéze CČSH

„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ Žd 10,23

Děkujeme ti, Bože, že nás svoláváš v Ježíši Kristu jako svůj lid a v bratrském společenství Ježíšova stolu nás obnovuješ svým slovem a svatými dary. Děkujeme ti dnes a předkládáme ti své prosby za brněnskou diecézi husitské církve u příležitosti jejího 60. výročí. Modlíme se za náboženské obce, které k této diecézi náležejí, za bratra biskupa Petra, za emeritní bratry biskupy Karla, Rudolfa a Vratislava, za všechny duchovní a laiky. Prosíme tě, dávej všem křesťanům v hojnosti své dary Ducha – víru, lásku a naději. Zvláště tě prosíme o dar naděje. Kdykoli zakoušíme prázdnotu a vyhaslost, vzbuzuj v nás živou naději (1 Pt 1,3). Kdykoli nás přemáhá skleslost a smutek, dávej nám radostnou naději (Žd 3,6). Když se nás zmocňuje pocit bezmocnosti a chceme vzdát své úsilí o dobro, dej nám vytrvalou naději (1 Te1,3). Povzbuzuj nás, abychom nehleděli k budoucnosti v nejistotě a s obavami, ale s neotřesitelnou (Žd 10,23) a pevnou nadějí (2 K 1,7), kterou máme v tobě (Ž 65,6). Provázej nás svou milostí a požehnáním, o to tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

Verš k požehnání (Ř 15, 13)

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Listopad 2010Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 10.12.2010 10:48 zobrazeno: 3032x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus