WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy září až listopad 2010 - výběr

2. 9. 2010  Účast na bohoslužbě u příležitosti pověření nového superintendenta Evangelické církve metodistické Mgr. Petra Procházky v modlitebně v Ječné ul. v Praze

3. 9. 2010  Vzpomínkové setkání k 62. výročí úmrtí dr. E. Beneše u hrobky manželů Benešových v Sezimově Ústí

4. 9. 2010  Účast a projev na Dnech Petra Chelčického v Chelčicích - slavnostní otevření památníku Petra Chelčického a ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina

5. 9. 2010  Bohoslužby v Husově sboru ve Vodňanech, slovo při setkání u pomníku Petra Chelčického od F. Bílka

8. 9. 2010  Řídící výbor ERC

10. 9. 2010  Biskupská rada

11. 9. 2010  Ústřední rada

13. 9. 2010  Vernisáž výstavy „Od Husa k dnešku“ k 90. výročí Církve československé husitské v prostorách Novoměstské radnice v Praze

18. 9. 2010  Konference k 90. výročí Církve československé husitské v Novoměstské radnici v Praze 2 – kázání při zahajovací bohoslužbě

19. 9. 2010  Ekumenické bohoslužby  – kázání v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Setkání s biskupem Mons. F. Radkovským

21. 9. 2010  Vernisáž fotografií děl Jana Znoje v náboženské obci CČSH v Praze 8 – Karlíně             

24. 9. 2010  Setkání diakonických pracovníků ČCSH v Novoměstské radnici

25. 9. 2010   Kázání při stříbrné svatbě manželů Štěpána a Lenky Kláskových v Hradci Králové

26. 9. 2010   Bohoslužby k 75. výročí otevření Husova sboru v Chrudimi s br. vikářem J. Plhákem a br. duchovním V. Pekem

28. 9. 2010   Účast na slavnostní liturgie u příležitosti 75. výročí svěcení pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze        

28. 9. 2010     Svatováclavské slavnosti v chrámu sv. Mikuláše v Praze – Starém Městě

28. 9. 2010   Slavnostní obnovená premiéra filmu z roku 1930 Svatý Václav v Rudolfinu u příležitosti oslav Dne české státnosti

29. 9. 2010  Slavnostní zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě UK v Praze

1. 10. 2010  Setkání mládeže Církve československé husitské v Betlémě v Janských Lázních        

3. 10. 2010  Slavnost díkůvzdání za úrodu v Husově sboru v Jaroměři

6. 10. 2010  Řídící výbor ERC

7. 10. 2010  Setkání církevních a náboženských představitelů na Husitské teologické fakultě  UK (v návaznosti na březnovou konferenci k náboženské svobodě) v Praze 4

8. 10. 2010  Projev ve sboru Církve bratrské v Liberci při příležitosti 586. výročí úmrtí Jana  Žižky z Trocnova

9. 10. 2010  Účast na akci v rámci Fóra 2000

9. 10. 2010  Slovo na setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři

10. 10. 2010  Bohoslužba Evangelické církve a. v. u příležitosti ustanovení nového    evangelického sboru v Brně s uvedením do úřadu Rev. Jaroslava Kratky

13. 10. 2010  Studentské bohoslužby v Husově sboru v Praze na Vinohradech – kázání a setkání se studenty

15. 10. 2010  Slavnostní akademické shromáždění u příležitosti ukončení vědeckého záměru „Církve v českých zemích a otázka nacionalismu“ a  připomenutí 60. výročí vzniku Husitské teologické fakulty UK - projev

16. 10. 2010  Ústřední rada

17. 10. 2010  Bohoslužba u příležitosti narozenin br. faráře Mgr. Stanislava Jurka v Husově sboru v Kladně

20. 10. 2010  Účast na pohřebním rozloučení s br. farářem Mgr. Františkem Slavíkem v Praze 7 –  Holešovicích

23. 10. 2010  Jáhenské svěcení ses. Františky Kláskové ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

27. 10. 2010  Pohřební rozloučení se sestrou Mgr. Věrou Urbanovou v kapli Vily Martha v Hrušovanech u Brna

28. 10. 2010  Pouť na Říp - Promluva na ekumenickém shromáždění v kapli Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích. Účast na pořadu Modlitba za domov vysílaný Českou televizí                 

28. 10. 2010  Slavnostní večer v sále Pražského hradu spojený s předáváním státních vyznamenání

30. 10. 2010  Vzpomínkové bohoslužby v Ostravě – Mariánských Horách

31. 10. 2010  Vzpomínkové bohoslužby v Ostravě – Heřmanicích       

5. 11. 2010  Pozdrav a účast na zasedání Synodu církví Leuenberského společenství v prostoru sboru ČCE v Praze – Nuslích           

7. 11. 2010   Zahájení výstavy praporů z náboženských obcí a středisek církve v Brně na Botanické

10. 11. 2010  Valné shromáždění ERC v modlitebně CASD v Praze 2

10. 11. 2010  Účast na představení „Obrázky ze starých Vršovic“ v Divadle Mana v Husově  sboru v Praze – Vršovicích

11. 11. 2010  Bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 na Staroměstském náměstí ke Dni válečných veteránů a k 71. výročí úmrtí Jana Opletala, člena CČSH

12. 11. 2010  Biskupská rada

13. 11. 2010  Ústřední rada

14. 11. 2010  Bohoslužba v náboženské obci Praha – Spořilov a odhalení pomníku s pamětní deskou k výročí založení CČSH

15. 11. 2010  Církevní zkušební komise             

15. 11. 2010  Promítání dokumentárního filmu „Zachraňte Edwardse“ o členech CČSH v kině v Praze 5 – Smíchov

17. 11. 2010  Vzpomínková slavnost k 17. listopadu u Hlávkovy koleje

20. 11. 2010  Církevní zastupitelstvo                   

23. 11. 2010  Obnovení expozice „Husité“ v Táboře, Husitském muzeu na Žižkově náměstí

24. 11. 2010  Účast na kolokviu Křesťanské akademie  „Polský vztah ke středovýchodní Evropě“ v klášteře Emauzy v Praze 2

27. 11. 2010  Bohoslužba s bratrem biskupem dr. Petrem Šanderou u příležitosti 60. výročí ustavení Brněnské diecéze v Husově sboru Brně na Botanické

28. 11. 2010  Bohoslužba na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze 2 na Novém Městě

28. 11. 2010  Zahájení výstavy ilustrací a poezie Jany Wienerové

28. 11. 2010  Adventní koncert s odhalením dvou nových zvonů v Husově sboru v Praze 10 - Vinohradech

29. 11. 2010  Adventní bohoslužba v úřadě ústřední rady v Praze 6 – Dejvicích

30. 11. 2010  Sympozium pořádané u příležitosti 20. výročí inkorporace teologických fakult do Univerzity Karlovy v Karolinu v PrazeMarie Trtíková publikováno: 17.12.2010 12:09 zobrazeno: 3594x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus