WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k začátku nového roku 2011

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Ř 12,21

Bože, Dárce času,

na počátku cesty novým rokem tě prosíme o tvou milostiplnou přítomnost v Ježíši Kristu. Modlíme se za sebe navzájem, za své blízké, za sestry a bratry z církve, za své spolupracovníky na díle evangelia, za lidi známé i neznámé. Prosíme tě o dobro pro tvůj lid i celé tvé stvoření, neboť ty jsi, Bože, dobrý (Ž 100,5) a prokazuješ dobro (Ž 125,4).

Vstoupili jsme do nového roku s mnohými nadějemi, ale i s těžkostmi světa, s nedořešenými problémy, křivdami, bolestmi.

Děkujeme ti, Bože, že jsi v Ježíši Kristu přemohl zlo světa i smrti. Děkujeme ti, že v této jistotě víry můžeme jít novým rokem. Ať se z této naděje evangelia můžeme stále posilovat, když na nás doléhá zlo v různých podobách. Ať je dokážeme rozpoznávat, čelit mu a přemáhat ho dobrem, které můžeme, Bože,  čerpat a přijímat z tebe.

Dávej nám dobré myšlenky (Př 2,10), dobrá slova (Př 12,25) a pomáhej nám uskutečňovat dobré dílo v církvi i ve světě (Ga 6,9). Prosíme tě, abychom v prosazování dobra vytrvali, když budeme narážet na překážky. Ať dokážeme přemáhat sami sebe v síle lásky Kristova Ducha.

Veď nás a provázej na cestě novým rokem svým požehnáním. Tobě patří, Bože, náš Otče, chvála, čest, moc i vláda od věků na věky.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 04.01.2011 09:24 zobrazeno: 2844x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus