WebArchiv - archiv českého webu

Sčítání 2011

Praha 17.01.2011

K dispozici jsou metodické pokyny pro duchovní a členy rad starších a informační materiály ke stažení.

Metodické pokyny k listu ke sčítání obyvatel 2011
 

Sestry a bratří, členové rad starších, pastorační asistenti a duchovní,

do svých rukou dostáváte list, který Biskupská rada Církve československé husitské a Ústřední rada CČSH v České republice vydává jako pomoc při vyplňování formulářů při sčítání obyvatel s vyplněním a označením náboženské víry pro naše členy, jejich rodiny, příznivce a přátele naší církve i pro váhající. Text a úprava listu tomuto účelu odpovídají.
Vám, sestry a bratří, není třeba zvlášť připomínat, jaký vliv bude mít počet těch, kteří se k nám hlásí, na postavení naší církve ve společnosti, ale i při jednání o platech a hospodaření církve i na její budoucí práci.
Jistě je Vám zřejmé, že při veškerých povinnostech a úkolech na začátku občanského roku má zcela zásadní přednost účelné a správně zvolené rozšiřování listu, pokud jde o adresáty i čas doručení. Nejde jenom o služební povinnost pro ty, jež jsou k tomu zavázáni, nýbrž o prokázání horlivosti a vynalézavosti všech členů církve. V tomto smyslu se obracíme na duchovní, pastorační asistentky a asistenty, ale i další aktivní členy našich náboženských obcí, aby s rozšířením dopisu byli nápomocni a hledali vhodné způsoby k jejich distribuci.
K povzbuzení a k smysluplném splnění úkolu je vhodné poradit se v diecézních orgánech, na vikariátech i v náboženských obcích v radách starších, komu adresně a jakým způsobem  list a jeho výzvu rozšiřovat. Zásadně platí, že jakýkoli jednoduchý způsob doručení je lepší, než dělat málo nebo vůbec nic.
Lze samozřejmě listy nebo i jejich kopie, zhotovené v místě, poslat poštou, vyvěsit ve skřínkách či užít jako plakátky. Nejúčinnější způsob je ovšem osobní doručení a vysvětlení a doporučení. Podle podmínek je možné list zveřejnit v místním tisku nebo rozhlasu anebo na webových stránkách či Facebooku. Není snad nutné připomínat, že lze využít moderní prostředky veřejné prezentace při zachování důstojnosti, vkusu a míry.
Obracíme se na všechny náboženské obce, aby duchovní a literárně schopní laici využili místní tisk (noviny, časopisy) a uveřejnili své články, ve kterých bude přiblížena historie, charakteristika a současnost Církve československé husitské a její místní obce.
Přejeme Vám požehnanou práci, z níž budete mít radost i užitek, bratrskou a sesterskou spolupráci mezi církevními složkami.
Budete-li potřebovat další informace nebo materiály, obraťte se na Úřad Ústřední rady CČSH  - sestru Mgr. Kateřinu Děkanovskou (e-mail: dekanovska@ccsh.cz, tel.: 220398114, mobil: 724045197).

S bratrským pozdravem

Za ústřední radu CČSH

RNDr. Ivana Macháčková,  místopředsedkyně

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha 


Přílohy:

pdfList ke sčítání černobílý pdfList ke sčítání v barvě docPastýřský list patriarchy ke sčítání lidu pdfPlakátAdministrátor publikováno: 19.01.2011 01:59 zobrazeno: 5914x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus