WebArchiv - archiv českého webu

Úvaha o naději k novému roku 2011

„Naději slož v Hospodina.“ Žalm 27,14

Vážené sestry a vážení bratři,

            v jubilejním roce 2010 nás provázelo motto vyjadřující jedinečnost víry, lásky a naděje. Domnívám se, že je třeba trvale promýšlet a modlit se za tyto dary a hodnoty, které jsou nepostradatelné pro náš křesťanský život a účinné působení církve.

            Ačkoliv jsou všechny tyto tři dary vzájemně úzce spojeny, přesto každá doba některý z nich vyzdvihne nebo naopak potřebuje. Světová reformace jedinečným způsobem zdůraznila víru, humanismus lásku k člověku a naše doba potřebuje naději. O tomto tématu v čase současné krize často slyšíme v dílech a projevech filozofů, teologů a církevních představitelů.

            Naděje je biblické téma, které nás provází stránkami Bible od jejího začátku až do konce. Mužem velké naděje byl Abraham, který měl naději i tam, kde z lidského pohledu už žádná naděje nebyla. Naději měl Job, který procházel těžkým osobním utrpením a kladl si nezodpověditelné otázky. Naději zvěstovali izraelští proroci, kteří nesli trpký úděl se svým poraženým a rozptýleným lidem. Nadějí žili pronásledovaní křesťané, kteří pociťovali blízkost Božího království na dosah.

            Naději potřebujeme pro náš osobní život, naději potřebujeme v církvi, naději potřebujeme ve společnosti.

            Co je vlastně naděje? Mohli bychom vyjádřit toto slovo tak, že je to nová budoucnost, zcela nová netušená perspektiva. Je to nově se otvírající možnost, když už všechny možnosti byly vyčerpány. Je to nová šance, když jsme v některém zápase prohráli.

            Bůh má pro nás přesto připravenou budoucnost, ale možná jinou, než jsme předpokládali. Některé lidské představy a plány se mohou rozplynout. Naivní a nestřízlivý optimismus se může změnit v pesimismus a lhostejnost, ale jen vytrvalá naděje obstojí a posílí nás v každodenních zkouškách, obtížích a složitostech. Takovou naději potřebujeme a takovou nám dává jen Bůh – zdroj naší osobní naděje (Ž 71,5) i společné naděje (1 Tm 4,10). „Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu“ (Žd 4,10).

            Dostatek pravé, hluboké a pevné naděje vám přeje do dnů roku 2011

                                                                                                        Tomáš Butta, bratr patriarcha

 Marie Trtíková publikováno: 03.02.2011 10:51 zobrazeno: 3648x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus