WebArchiv - archiv českého webu

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské ke sčítání 2011

Vážení duchovní a vážení členové církve, sestry a bratři,

            pozdravuji Vás a obracím se na Vás v souvislosti s blížícím se sčítáním obyvatel, které proběhne v březnu 2011 v České republice. Jeho součástí je i údaj o náboženském  vyznání. Skutečnost, že tento údaj o náboženském vyznání můžeme ve svobodě a beze strachu uvést, je kladem naší soudobé demokratické společnosti a našeho státu.

            Celkově získané údaje a jejich vyhodnocení budou odrážet stav naší společnosti k datu sčítání. A to se týká i stavu křesťanských církví a religiozity v naší zemi.  Uvědomujeme si, že církev jako Boží skutečnost je více než čísla a statistiky. Ale v pohledu státu a společnosti tyto statistické údaje hrají významnou roli.

            V letech 1991 a 2001, kdy u nás proběhlo sčítání, nebyla v tomto směru žádná výrazná aktivita církví podniknuta. Ekumenická rada církví v České republice k letošnímu sčítání připravila dopis a každá z církví má i své vlastní aktivity. Informační kampaň nemá konfrontační povahu, která by se podobala politickému předvolebnímu boji. Vychází se ze shodného předpokladu, že pokles či růst kterékoli církve je úbytkem či růstem celkového počtu křesťanů v naší zemi.

            Také naše Církev československá husitská chce přistupovat ke sčítání aktivněji než v minulých letech. Biskupským sborem Církve československé husitské v České republice byl připraven List ke sčítání, který je předáván a rozesílán členům naší církve a sympatizantům.

            Naše informační aktivita má dva základní důrazy. Tím prvním úkolem je posílit identitu ve vlastní církvi. Druhým důrazem je překročit prostředí vlastní církve a pokusit se oslovit sympatizanty. Je možné, aby náboženské vyznání Církve československé husitské uvedli i ti, kteří nejsou přímo členové. Mají třeba rodinné vazby v minulosti k této církvi nebo k ní nacházejí kladný vztah. V žádném případě nemůže jít o donucení, přemlouvání či skrytou formu proselytismu. Je to jen nabídka a věc osobního svědomí a přesvědčení.

Předkládáme ještě některé konkrétní náměty k použití tohoto Listu ke sčítání:

 

          Osobní sdělení a předání má nenahraditelný význam.

          Listy mají být k dispozici ve sboru na stolku a v předsálí.

          K viditelnému umístění listů je třeba využití vývěsních skříněk a nástěnek ve sboru.

          Předejte list v domově seniorů či na dalších místech, kde CČSH koná bohoslužby a pastoraci.

          Je žádoucí předání listu účastníkům všech forem duchovní péče, koncertů a pastoračních center.

          Je možné předání listu návštěvníkům kolumbária.

          Umístěte list v časopisech náboženských obcí a diecézí.

          Umístěte list na internetových stránkách jednotlivých náboženských obcí.

          Využijte i další možnosti předání listu a šíření informací o sčítání.

          Informujte o sčítání ve sborových oznámeních.

            Pokles naší členské základny je do značné míry společensky daný proces, který má více příčin. Přesto tato aktivita má svoji velkou důležitost.

            Celá informační akce před sčítáním nemá význam sama o sobě. Má svůj důležitý pastorační rozměr. Musí být provázena vědomím významu duchovního budování církve a tím i spojena s našimi stálými modlitbami za Církev československou husitskou a za všechny křesťany.

S přáním pastorační moudrosti a Boží posily

                                  

 

                                                                                  Tomáš Butta

                                                           patriarcha Církve československé husitské

 

 

V Praze dne 21. února L. P. 2011Marie Trtíková publikováno: 21.02.2011 01:32 zobrazeno: 3602x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus