WebArchiv - archiv českého webu

Pozdravný list bratra patriarchy

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ 1. list Petrův 4,10

Vážené sestry a vážení bratři,

         u příležitosti 70. výročí vaší náboženské obce vás pozdravuji apoštolským pozdravem „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho“ (Ko 1,2). Náboženská obec, její založení, rozvoj i překonávání překážek jsou dokladem působení Božího Ducha v minulosti. Náboženská obec jako společenství sester a bratří je prostorem pro působení Božího Ducha a rozvíjení jeho darů i v přítomnosti. Každý z členů má své specifické obdarování, kterým může přispívat k životu a růstu své náboženské obce i křesťanské vzájemnosti. Vyjadřuje to apoštol Petr svou výzvou ve svém listě: „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ S vaší náboženskou obcí v Praze 4 - Spořilově jsou spjaty zejména dvě význačné osobnosti Církve československé husitské, které rozvinuly svá obdarování ve velké míře. Oba duchovní a teologové. Prvním z nich je prof. Alois Spisar, jehož jménem byl tento sbor označen. Většinou nesou církevní stavby jména svědků Krista, kteří žili v dávné době. Tento sbor novodobé husitské církve svým názvem odkazuje ke svědku Ježíše Krista, který žil ve 20. století. Patřil k představitelům katolického modernismu a byl jedním ze zakladatelské generace  nové církve.  Stal se blízkým spolupracovníkem prvního patriarchy dr. Karla Farského. Vytvořil jako systematický teolog a filozof věroučné dílo nové církve ve snaze obhájit křesťanskou víru a její obsah před lidmi moderní doby. Druhou osobností spojenou s touto náboženskou obcí byl prof. ThDr. Rudolf Horský. Byl zaměřen na práci s dětmi a mládeží. Organizoval hnutí Nedělích škol po 2. světové válce, později se stal profesorem praktické teologie na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze. Je autorem řady publikací a článků. Zde působil jako farář v letech 1967-1993. Měl jsem možnost bratra profesora osobně poznat. Mohli bychom vděčné připomenout i další svědky z řad duchovních a laiků, kteří přispívali k životu náboženské obce svou konkrétní službou a schopnostmi. Na jejich službu a svědectví víry můžeme navazovat v přítomné době, abychom i my byli „dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ Přeji náboženské obci, aby se v ní působením Ducha a pod autoritou Božího slova utvářelo živé křesťanské společenství víry, naděje a lásky. Ať rozvíjíte duchovní dary v jejich rozmanitosti k prospěchu církevní obce i veřejnosti. Ať Vám Bůh, sestry a bratři, žehná a vede vás svou moudrostí a milostí.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 01.04.2011 10:32 zobrazeno: 3355x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus