WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav při otevření divadla Mana - březen 2011

Vážený pane starosto, vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři,

chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit jménem Církve československé husitské při znovuotevření divadla při Husově sboru v Praze – Vršovicích.

Významný představitel české reformace Jan Amos Komenský přirovnal svět k divadlu. Theatrum – „to jest Divadlo světa a všechněch všudy předivných věcí jeho, kteréž na nebi, na zemi, pod zemí, u vodách, v povětří a kdekoli v světě jsou aneb se dějí a díti budou od počátku až do skonání jeho, a až na věky věků.“

Sám napsal několik divadelních her jako například o biblickém praotci Abrahamovi nebo o filozofovi Diogénovi.

V čase národního obrození byl inspirujícím dramatický příběh Husův. Divadlo posilovalo vztah k vlasti, k rodné řeči a k historii.

Na tuto obrozeneckou tradici navazovala Církev československá husitská, když budovala své nové kostely a sbory, jejíž součástí byl často i samostatný divadelní prostor. Nebylo to jen z praktických důvodů, aby se z výnosů za divadelní představení splatila co nejdříve stavba nového kostela. Je v tom od počátku zřejmá otevřenost naší církve vůči kultuře, jak výtvarnému umění nebo hudbě, ale i k dramatickému umění. Divadelní sál představuje pospolitý a umělecky aktivní život církve, která žije v tomto světě.

Zde v Praze ve Vršovicích se daří v této tradici pokračovat. Chtěl bych vyslovit poděkování bratru faráři Mgr. Davidu Frýdlovi a všem, kteří tyto kulturně pestré aktivity vytvářejí a podporují. Předávám také pozdrav pražského bratra biskupa dr. Davida Tonzara, který se ze služebních důvodů nemohl dnešního večera zúčastnit.

Obnovené vršovické divadlo nese název MANA. Mana je biblickým pokrmem z nebe na poušti (Ex 16,31; Ž 78,24). Je projevem zázraku. Navracení tohoto divadelního sálu k původnímu účelu je také svým způsobem zázrakem. Vždyť tyto prostory odebrané církvi se staly později místem pouště či dokonce spouště. Nyní dochází k postupné jeho obnově a kulturnímu oživení.

Přeji vám Boží požehnání, zdar, úspěšnost a tvůrčí inspiraci přicházející z divadla života, ale i shůry jako mana.

 

 

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard pornTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 01.04.2011 10:38 zobrazeno: 3012x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus