WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav diecézním shromážděním - duben 2011

Vážený bratře biskupe, vážení členové diecézního shromáždění, sestry a bratři, zdravím vás všechny alespoň prostřednictvím tohoto dopisu a přeji vám pro vaše jednání milost a pokoj!

Ve vašem shromáždění zazní zprávy, v nichž se promítne obraz pestrého života vaší diecéze. Uslyšíte údaje o minulých a současných aktivitách v jednotlivých náboženských obcích, vikariátech i diecézi jako celku. Můžete společně sdílet své radostné zkušenosti i trpké obtíže, můžete vést rozhovory a společně hledat cestu do budoucího času.

Minulé období bylo spojeno s 90. jubilem naší církve, jubileem některých diecézí i teologické fakulty. Chci poděkovat vám, kteří jste celocírkevní akce podpořili svou účastí, vám, kteří jste ve svých náboženských obcích jubileum nápaditým a zajímavým způsobem připomenuli i vzhledem k veřejnosti.

Jubileum bylo pro nás příležitostí poznávat, jakou vírou, jakou láskou a jakou nadějí žily předcházející generace, jejichž dědictví jsme přejali. A postavilo nás před otázku: Jakou vírou, jakou nadějí a jakou láskou žijeme my? Co my předáme budoucím generacím z duchovního bohatství evangelia ?

Děkuji vám, sestry a bratři duchovní a kazatelé, kteří naplňujete pověření své církve, ale především pověření a poslání samotného Krista (Ř 10,17). Děkuji vám, laickým představitelům náboženských obcí, kteří spolupracujete s duchovními a podporujete svou dobrovolnou a nezištnou službou dílo církve, která není jen lidskou organizací, ale která je chrámem Ducha Božího (1 K 3,17).

Přeji vám všem povzbuzení v srdcích z velikonočního evangelia (Ř 6,9). Ať vzkříšený Pán vám žehná, posiluje vás a provází ve vaší službě, životě a svědectví víry.

 

Duben L. P. 2011 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 29.04.2011 02:15 zobrazeno: 3060x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus