WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy květnovému shromáždění modlitby v Brně

Vážená sestro Světluše, sestry a bratři,

         vyjadřuji podporu vašemu ekumenickému shromáždění, ve kterém chcete svou účastí a modlitbou pokojným způsobem dát najevo svůj postoj vycházející z motivů biblické a křesťanské víry.

         Je třeba vyslovit jednoznačné ne zjevným i skrytým prvkům nacistické a extremistické ideologie podněcující nesnášenlivost a nepřátelství mezi lidmi a manifestující hrubou moc a sílu. Toto rozpoznání a odmítnutí vychází z bolestných dějinných zkušeností a z našeho postoje víry z biblických a křesťanských zdrojů.  S biblickým pojetím člověka stvořeného k Božímu obrazu (Gn 1,26) a lidstva jako celku v jednotě svého původu (Sk 17,26) jsou neslučitelné myšlenky rasové rozdílnosti či nadřazenosti. Univerzálnost biblického a křesťanského poselství je dána Ježíšovým vztahem a přístupem k lidem, ve kterém se solidarizoval se slabými a potřebujícími pomoc (Mk 2,17).

         Spravedlnost je velká hodnota, kterou společnost potřebuje ke zdravému, důstojnému a smysluplnému životu. Nelze však spravedlnost prosazovat bez soucitu se slabšími a bez přijímání druhého člověka v jeho vnější odlišnosti.

         Počátek měsíce května je příležitostí v našich modlitbách děkovat Bohu za mnohé dary stvoření, za jeho dílo v přírodě, za dary lidské vzájemnosti a blízkosti zakoušené v porozumění a lásce. V květnových dnech také děkujeme za vítězství nad silami nelidské zvůle a ukončení bojů a hrůz druhé světové války. 

         Naše křesťanská modlitba ve své univerzálnosti zahrnuje všechny lidi (1 Tm 2,1-2) a je trpělivým nástrojem proti zlu v nás a v druhých. Prosme za svou zemi, za lidskou vzájemnost a překonávání nepřátelství a nenávisti. Prosme za rozvíjení dobrých hodnot v každém jednotlivém člověku a ve společnosti.

         Kéž vaše brněnské shromáždění modlitby a pokoje přispěje v naší společnosti k přemáhání zla dobrem (Ř 12,21).

 

                                                                 Tomáš Butta

                                               patriarcha Církve československé husitské

 

Adresováno: ThDr. Světluši Košíčkové, mluvčí iniciativy Ekumenické bohoslužby proti násilí Brno – 1. 5. 2011

 

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard pornTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 29.04.2011 02:19 zobrazeno: 3143x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus