WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při bohoslužbě na pražském diecézním shromáždění - duben 2011

Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Pt 2,9  

Bože, Otče náš a Pane, děkujeme ti, že nás shromažďuješ jako svůj lid, který povoláváš ze tmy ke světlu.

Děkujeme ti, že nás sjednocuješ jako sestry a bratry přes naši rozdílnost pod autoritou slova Ježíše Krista našeho Mistra a Pána.

Děkujeme ti, že nás posvěcuješ svými svatými dary ze stolu, který nám prostíráš jako náš nebeský Hostitel. Tvůj chléb přináší život a tvůj kalich spásu!

Chceme ti poděkovat za církev. Díky za to, co se podařilo a daří v naší církvi, v této pražské diecézi. Děkujeme ti za víru, službu, nápaditost, tvořivost a vytrvalost duchovních i laiků. Děkujeme ti, že naše lidské snažení předchází, vede a podpírá tvá milost. Neboť bez tebe jen ze svých sil nemůžeme nic trvale dobrého vykonat. Prosíme tě, buď s námi svým Duchem v těžkostech a složitostech, kterými naše církev, naše náboženské obce a naše vztahy procházejí. Prosíme tě o Ducha lásky a smíření, kde se projevuje lidské nepřátelství. Prosíme o Ducha pokory, kde se prosazuje jen lidská vůle bez ohledu na prospěch a dobro církve. Prosím o Ducha poznání a soucítění, kde vzniká nedorozumění. Děkujeme ti za tvé odpuštění v oběti Ježíše Krista. Prosíme tě, aby v čase svatého týdne velikonočního nás obnovoval v lásce a posiloval  ve víře, náš vzkříšený Pán Ježíš. Tobě Bože Otče, Synu a Duchu svatý, buď čest a sláva pro věky věků. Amen. 

 

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard pornTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.05.2011 11:25 zobrazeno: 2664x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus