WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na Květnou neděli - duben 2011

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?" Mt 21,15-16  

Pane, buď chválen v tento den. Ať ke tvé slávě zní Hosanna jako tehdy, když jsi byl vítán u bran Jeruzaléma (Mk 11,9). Zakusil jsi velkolepou oslavu obklopen volajícími zástupy, ale i ticho, samotu a opuštěnost uprostřed Getsemanské zahrady. Zakusil jsi ponížení od lidí, abys byl vyvýšen a oslaven Otcem. Děkujeme ti, že jsi přijal v pokoře úděl služebníka, abychom my byli přijati do tvé slávy. Prosíme tě, ať nepatříme k anonymnímu davu, který v proměnlivosti nálad vyjadřuje své mínění, ale k tvým učedníkům, kteří tě hledají, v hloubce víry poznávají a s vytrvalostí následují. Na Květnou neděli se v chvalozpěvu zástupů ozývaly i hlasy dětí. Děkujeme ti, že ses dětí, vzdávajících ti chválu, zastal. Děkujeme ti, že se dotýkáš dětí a zachováváš je ve své lásce (L 18,15). Provázej a posiluj nás svým Duchem na cestě k věčnému Jeruzalému, místu pokoje a požehnání. Amen.

 

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard pornTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.05.2011 11:31 zobrazeno: 2826x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus