WebArchiv - archiv českého webu

Pozvání do Betlémské kaple

Církev èeskoslovenská husitská pøi pøíle�itosti 596. výroèí muèednické smrti Mistra Jana Husa zve na bohoslu�bu do Betlémské kaple.

Bohoslu�ba pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty, Th.D. a slovenského biskupa ThDr. Jana Hradila, Th.D. se koná 6. èervence 2011 od 15 h. Kázáním poslou�í pra�ský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Bohoslu�ba je vysílána v pøímém pøenosu na programu ÈT 2 a ÈRo 2.Helena Bastlová publikováno: 29.06.2011 11:05 zobrazeno: 3719x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus