WebArchiv - archiv českého webu

Diamantová svatba v Jaroměři

V sobotu 23. èervence v 11 hodin podìkují v Husovì sboru v Jaromìøi, kde právì pøed 60
lety pøijali svátost man�elství, za svùj spoleèný �ivot man�elé Dagmar a
František Kuchtovi.

Ve své slu�bì Pánu prošli za tuto dobu nábo�enskými obcemi v Aši, Tachovì, �amberku, Broumovì a Machovì, Dvoøe Králové a Bílé
Tøemešné a v Jaromìøi, kde také nyní bydlí.

"Diamantovou svatbu" vykoná a oslaví bratr biskup Štìpán Klásek a Jana Wienerová, dcera, spolu s rodinou,
pøáteli a bratry a sestrami z církve.

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard porn

Přílohy:

jpgManželé KuchtoviJana Wienerová

Helena Bastlová publikováno: 19.07.2011 03:40 zobrazeno: 3736x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus