WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke svátku Mistra Jana Husa - Husinec - červenec 2011

„Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.“ Ž 119,36

Bože,

v těchto místech ti chceme vyjádřit vděčnost za tvého svědka Mistra Jana z Husince. Děkujeme ti, že svým rozumem usiloval o poznání tvého Zákona a svým srdcem a jednáním toužil jej naplňovat až do posledních chvil svého pozemského života. Bože v Kristu, ty ses stal jeho nadějí a silou od kolébky v rodném domě až po kostnickou hranici. Děkujeme ti za jeho lásku k našemu národu. Děkujeme ti, že rozvíjel českou řeč svým kázáním i svými spisy. Děkujeme ti, že slyšel tvé Slovo jako výzvu k nenadržování mocným, k lásce vůči všem lidem, zvláště strádajícím a trpícím, a k hledání tvé spravedlnosti ve společnosti. Veď všechny lidi k poznání světla tvé věčné pravdy. Uč nás hledat cestu porozumění, smíření a pokoje. Bože, obnovuj i dnes Kristovu církev svým Duchem. Posiluj ve víře, lásce a naději každého jednotlivého křesťana, abychom mohli věrně nést druhým evangelium, jako to činil tvůj svědek Mistr Jan. Buď tobě, Bože, věčná čest a chvála na věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.08.2011 02:41 zobrazeno: 2970x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus