WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za vlast a za ty, kteří ji chrání

Štítem je mi Bůh, on zachranuje ty, kdo mají přímé srdce. žalm 7,11 - říjen 2010

Bože,

jenž jsi pavézou a štítem (ž 33,20). Ty jsi byl nadějí a posilou našich předků v těžkých časech poznamenaných válkami a boji.

Tys je obdařoval mocí Ducha a statečností.

Chceme ti poděkovat za statečnost a odhodlanost legionářů; a vojáků;, kteří bojovali za svobodu naší vlasti a obětovali pro ni své životy.

Prosíme za ty, kteří v současné době konají vojenskou službu a kteří jsou v zahraničních misích – v místech konfliktů; a bojů;.

Děkujeme ti za vojáky, kteří pomáhají tam, kde lidé byli postiženi živelnými pohromami.

Modlíme se za vojenské kaplany, aby svou službou přinášeli konkrétní posilu ze zdrojů; evangelia naděje.

Prosíme tě o pokoj všude tam, kde lidé spolu nesmiřitelně bojují a způ;sobují si navzájem zlo.

Uvědomujeme si, že není samozřejmostí žít v pokojném čase.

Děkujeme ti za mír a svobodu. Modlíme se za svou vlast a prosíme, abys ji ochraňoval a umožòoval nám i budoucím generacím žít pokojný, důstojný a hodnotný život.

K tomu nám pomáhej skrze Ježíše Krista našeho bratra a Pána.

Amen.

Tomáš Butta

patriarcha



Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.09.2011 10:59 zobrazeno: 2904x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus