WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k 70. výročí Františka Bílka

K 70. výročí úmrtí Františka Bílka se bratr patriarcha Tomáš Butta obrací ke členům církve dopisem.

Vážené sestry a vážení bratři,

 

v říjnu tohoto roku uplyne 70 let od úmrtí umělce a mystika Františka Bílka (6. 11. 1872 – 13. 10. 1941). Bílkova tvorba vyvěrá z náboženské a duchovní inspirace. Ježíš Kristus jako Syn člověka se stal ústředním motivem celé jeho tvorby. Jeho osobité ztvárnění ukřižovaného a vítězného Ježíše Krista je umístěno v katedrále sv. Víta v Praze, ale nachází se i ve sborech Církve československé husitské. Bílkovo umělecké dílo s biblickými obrazy i náměty z období české reformace obohacuje liturgický prostor řady našich sborů. Tento umělec projevoval vřelý vztah k naší církvi a podílel se na jejím poslání a aktivitách se svou rodinou.

V časové blízkosti jeho výročí vzpomeňme ve svých náboženských obcích, zvláště tam, kde je umístěno některé z jeho děl, ve vděčné modlitbě při bohoslužbě tohoto umělce spjatého s Církví československou husitskou. Prosme v přímluvných modlitbách za rozvíjení daru umění a tvořivosti v naší církvi i v přítomné době. Vždyť křesťanská víra a náboženství se projevují také uměleckou tvořivostí a předáváním kulturních hodnot v nových formách. Važme si kvalitních umělců, kteří svým uměním sloužili a slouží k šíření poselství evangelia a rozvíjení trvalých duchovních hodnot.

Umělce Františka Bílka si připomeneme u příležitosti jeho výročí při bohoslužbě dne 9. října od 9 hodin v Husově sboru v Českých Budějovicích. Tomuto sboru vtiskl jedinečný charakter souborem svých sochařských a výtvarných prací. Ve výroční den jeho úmrtí 13. října se uskuteční setkání v jeho pražské vile s ateliérem od 16 hodin a koncert duchovní hudby od 18 hodin v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze na Malé Straně. V tomto sboru působil šiřitel jeho díla bratr farář Bohuslav V. Lohniský. Dne 23. listopadu se bude konat konference ve Sboru Gustava Adolfa Procházky v Praze - Karlíně od 10 hodin.

František Bílek je pro nás stále inspirující osobností svým hlubokým duchovním životem, originálními mystickými vizemi, svou rozsáhlou tvořivostí a nezměrnou pílí. Všemi těmito akcemi chceme vyjádřit vděčnost Bohu za tohoto umělce, jehož dílo nás přibližuje k jeho Světlu, Pravdě a Životu.

V září L. P. 2011

Tomáš Butta

patriarchaHelena Bastlová publikováno: 19.09.2011 12:35 zobrazeno: 3746x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus