WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na setkání mládeže v Brně - říjen 2011

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Jan 15,5

         Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravý vinný kmen, který v sobě spojuje všechny větve navzájem. Bez tebe jsou oddělené a nemohou se setkat. Děkujeme ti, že v tobě můžeme být spojeni v jeden celek, v jeden tvůj lid, v jednu vinnou révu na Boží vinici. Děkujeme ti, že toto spojení v tobě a skrze tebe jsme mohli zakoušet na setkání mládeže zde v Brně. Prosíme tě spojuj mladé lidi v naší církvi. Spojuj všechny generace v našich sborech navzdory rozdílnosti a dej nám zakoušet sounáležitost, vzájemnost a pravou vnitřní jednotu.

        Pane Ježíši Kriste, ty jsi pravý vinný kmen, který pevně drží své větve. Děkujeme ti, že silou své lásky neseš a podepíráš své učedníky. Prosíme tě, buď nám jistotou a oporou v našich pochybnostech a nejistotě. Přenes nás přes náročné zkoušky a přidržuj nás na správné cestě.

         Pane Ježíši Kriste, ty jsi zdroj životodárné síly. Bez tebe nemohou větve nést plody. Děkujeme ti, že dáváš svým učedníkům novou sílu, aby vytrvali v dobrém a přinášeli ti svou službou a svědectvím užitek a stávali se tak ratolestmi, které vydávají dobré a kvalitní hrozny. Prosíme tě, buď naší silou a obnovuj svůj lid z kořenů Otcovy lásky. Ať zůstáváme v každém věku s tebou spojeni a čerpáme z Ducha novou sílu víry a novou naději. Prosíme tě o tvou trpělivost, milost a požehnání. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.10.2011 10:01 zobrazeno: 2944x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus