WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – září a říjen 2011

4. 9. 2011    Kázání na slavnostní bohoslužbě v Husově sboru ve Vlašimi za účasti biskupa doc. Davida Tonzara a dalších hostů. Otevření nové  vstupní brány zahrady kostela za účasti starosty Vlašimi a poslance Parlamentu ČR Mgr. Luďka Jeništy

6. 9. 2011    Návštěva hejtmana Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a návštěva Husova sboru v Českých Budějovicích

7. – 8. 9. 2011   Výjezdní zasedání Řídícího výboru ERC v klášteře Chemin Neuf  v Tuchoměřicích u Prahy            

9. 9. 2011     Jednání biskupské rady                                  

10. 9. 2011    Jednání ústřední rady                                                             

11. 9. 2011    Účast na panychidě pravoslavné církve za oběti letecké havárie v Jaroslavli v pravoslavném Chrámu zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze, na Olšanských hřbitovech                                

13. 9. 2011     Ekumenická bohoslužba vyslání vojenských kaplanů v kostele sv. Františka ve Voticích

19. 9. 2011     Ústřední duchovní péče                                                            

21. 9. 2011     Církevní zkušební komise

22. 9. 2011     Zasedání Kulturní rady CČSH

22. 9. 2011     Setkání zástupců církví v ČR s představiteli Konference Evropských církví                  

25. 9. 2011     Bohoslužby v náboženské obci Praha 2 - Nové Město s uvedením pastorační asistentky

26. 9. 2011     Poradní komise ÚR k majetkovému vyrovnání

26. 9. 2011     Jednání Husovské komise na České biskupské konferenci

30. 9. – 2. 10. 2011 Setkání mládeže CČSH 30. 9. - 2. 10. 2011 ve školicím centru v Brně na Lipové  

2. 10. 2011     Bohoslužba v rámci setkání mládeže v Husově sboru v Brně

3. 10. 2011     Slavnostní akademické shromáždění u příležitosti zahájení akademického roku 2011/2012 na HTF UK v Praze

3. 10. 2011     Přijetí delegace Zemské evangelické církve v Anhaltu                        

3. 10. 2011     Správní rada bohoslovecké koleje dr. Karla Farského

7. 10. 2011     Jednání biskupské rady

7. 10. 2011     Projev při setkání u příležitosti 587. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova ve vojenské kapli Kasáren J. Žižky v Liberci

8. 10. 2011     Jednání ústřední rady

8. 10. 2011     Projev při setkání u příležitosti 587. výročí úmrtí Jana Žižky u památníku Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři

9. 10. 2011     Slavnostní bohoslužba se vzpomínkou na Františka Bílka v Husově sboru CČSH v Českých Budějovicích společně s br. biskupem Mgr. Michaelem Mocem

9. 10. 2011     Setkání s pravoslavným patriarchou Danielem z Rumunska v hotelu DAP v  Praze 6 – Dejvicích

12. 10. 2011    Bohoslužba, referát a beseda na vikariátní konferenci v Husově sboru Olomouci

13. 10. 2011    Schůze komise Partnerhilfe

13. 10. 2011    Prohlídka Bílkovy vily v Praze s výkladem PhDr. Hany Larvové

13. 10. 2011    Koncert duchovní hudby s úvodním slovem Mgr. Martina Jindry v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze

14. 10. 2011    Zasedání liturgického sněmovního výboru                    

15. 10. 2011    Setkání absolventů a přátel Husitské teologické fakulty UK

16. 10. 2011    Kázání při ekumenické bohoslužbě v evangelickém Červeném kostele v Brně

17. 10. 2011    Církevní zkušební komise

18. 10. 2011    Přednáška na HITSu              

19. 10. 2011    Zasedání ŘV ERC v Domě Bible

19. 10. 2011    Studentská bohoslužba v Husově sboru v Praze 10 - Vinohradech

21. 10. 2011    Setkání s panem starostou Lipníku nad Bečvou a  setkání se zástupci firem a  města ve Sboru Knížete míru CČSH

21. 10. 2011    Návštěva sboru v Drahotuších a náboženské obce Hranice na Moravě s prohlídkou synagogy

22. 10. 2011    Bohoslužby u příležitosti znovuotevření Sboru Knížete míru CČSH v Lipníku nad Bečvou

24. 10. 2011    Účast na sympoziu k 70. výročí úmrtí Františka Bílka v ateliéru Bílkovy vily

25. 10. 2011    Setkání českých představitelů abrahamovských duchovních tradic na HTF UK s panelovou diskusí                                                                

26. 10. 2011    Účast na sympoziu České křesťanské akademie v Emauzích v Praze

27. 10. 2011    Účast na ekumenickém setkání „Modlitby za vlast“ v katedrále sv. Víta v Praze se slavnostním oratoriem k 800. výročí narození sv. Anežky České

28. 10. 2011    Pietní akt a propůjčení bojových praporů vybraným útvarům AČR za účasti prezidenta republiky ČR u Národního památníku na Vítkově v Praze

28. 10. 2011    Účast na Poutí na Říp - 5. ekumenickém shromáždění "Modlitba za domov" na téma „Svoboda je volba“

28. 10. 2011    Slavnostní večer konaný u příležitosti státního svátku ČR spojený s předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu

31. 10. 2011    Ocenění dobrovolníků z řad církví a náboženských společností

31. 10. 2011    Účast na 20. benefičním koncertu v rámci zahájení Týdne dobrovolnictví v ČR ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Marie Trtíková publikováno: 04.11.2011 10:16 zobrazeno: 3137x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus