WebArchiv - archiv českého webu

Děkovná modlitba za zvony Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha - listopad 2011

„Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu." Ž 66,8

Bože, ty jsi chválen všemi národy.

Děkujeme ti za zvony, které nám připomínají hlas tvého evangelia vysílaného k lidem ze všech národů.

Děkujeme ti za Cyrila a Metoděje, kteří šířili Kristovo učení lásky a položili základy kultury v naší vlasti.

Děkujeme ti za knížete Václava, který tvé evangelium slyšel, přijal a v pokorném následování tvého Syna setrval až do konce.

Děkujeme ti za biskupa Vojtěcha,  který přes nepochopení, protivenství a příkoří šířil víru a poznání Krista v Čechách i Evropě. 

Ať tvé evangelium zní k naši srdcím jako velebný hlas svátečních zvonů z výšin.

Ať nás poselství evangelia naplňuje posvátnou radostí a hlubokým pokojem.

Děkujeme ti za zvony, které nám svým hlasem připomínají, že zveš a svoláváš svůj lid ke slyšení svého slova a ke Kristovu stolu milosti v tomto čase.

Děkujeme ti za zvony, které jsou znamením, že svoláš jednou svůj lid ze všech končin a míst ke věčné chvále a slavnosti Beránkovy hostiny při dovršení věků.

Tobě patří čest a chvála Bože Otče, Synu i Duchu svatý po věky věků.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 15.11.2011 10:20 zobrazeno: 2789x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus