WebArchiv - archiv českého webu

Církevní zastupitelstvo ke kontrole MK ČR

Církevní zastupitelstvo, které zasedalo 19. listopadu 2011 v Praze-Dejvicích, jednalo mj. i o výsledcích kontroly provedené ministerstvem kultury.

Na zasedání bylo přijato následující usnesení:

Církevní zastupitelstvo:

1. Ukládá statutárním zástupcům církve v České republice, aby okamžitě zabezpečili odstranění případných administrativních nedostatků.

2. Ukládá, aby ústřední rada v ČR okamžitě zabezpečila analýzu protokolu předaného církvi.

3. Ukládá ústřední radě v ČR, aby do 30 dnů  dokončila kompletizaci všech osobních spisů zaměstnanců.

4. Ukládá bratru patriarchovi, aby do deseti dnů svolal ústřední radu.

5. Ukládá bratru patriarchovi do 15. ledna 2012 svolat stálé předsednictvo církevního zastupitelstva k řešení výsledků kontroly MK.

 Helena Bastlová publikováno: 23.11.2011 09:36 zobrazeno: 3859x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus