WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Libuší Skořepovou - leden 2012

Bože, ty jsi věčný, ale náš lidský život netrvá na této zemi stále. Uvědomujeme si to právě nyní, když byl uzavřen život naší sestry. K tobě se v této chvíli obracíme pokornou modlitbou a k tobě voláme: SMILUJ SE, HOSPODINE.

Bože, ty povoláváš své služebníky a služebnice, aby hlásali evangelium života. Ty jsi povolal i tuto naši sestru. Ať tvé slovo, které tato tvá služebnice hlásala a předávala druhým, se i pro ni stane světlem nepomíjejícího života. K tobě voláme: SMILUJ SE, HOSPODINE.

Bože, dárce života, před tebou má velkou cenu život každého člověka. My vidíme druhého jen v jeho částečnosti a nejsme schopni ho poznat a posoudit v jeho celku. K tobě, jenž jediný posoudíš spravedlivě náš život a naši službu, voláme: SMILUJ SE, HOSPODINE.

Bože, ty jsi milostivý a odpouštějící. Dej, ať také my dokážeme odpouštět. Pomoz nám překonávat všechen nesoulad, nedorozumění a křivdy. Ať dokážeme konat dobro a nést břemena jedni druhých. K tobě voláme:

SMILUJ SE, HOSPODINE.

Bože, ty jsi v Kristu dárce spásy, odpočinutí a pokoje. Prosíme tě, ať Kristova milost obestře tuto naši sestru a tvou služebnici, aby osvobozena od hříchu a bolesti spočinula ve tvém odvěkém domově.

AMEN.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 23.01.2012 10:35 zobrazeno: 2674x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus