WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím trpělivé víry Václava Mikuleckého - leden 2012

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.“ Fp 1,29 

Bože, tvá spravedlnost a milosrdenství trvají na věky!

Před tvou tváří, kterou jsi nám dal poznat v lidství Ježíše Krista, chceme dnes vzpomenout  a myslet na tvého služebníka a svědka.

Připomínáme si s vděčností bratra faráře Václava Mikuleckého.

Děkujeme ti za jeho příklad trpělivé víry, přímého slova a hluboké niterné modlitby.

Ve svém životě zakusil pronásledování a tlak ze strany totalitní moci. Nesl na sobě znaky utrpení pro Krista. Naplnilo se na něm slovo, že všichni, kdo chtějí žít zbožně v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování (2 Tm 3,12). 

Děkujeme ti za jeho lásku k církvi a za pastorační péči a vedení sester a bratří po příkladu Ježíše - pravého dobrého pastýře.

Prosil a usiloval o to, aby se Církev československá husitská stále více otevírala působení tvého Ducha a neřídila se lidskými úmysly a zájmy.

Prosíme tě naplňuj svým Duchem církev i dnes.

Ať nás křesťany tvůj Duch zbavuje lhostejnosti a necitlivosti vůči strádání druhých lidí. Ať v nás působí soudržnost, solidaritu a vzájemnost.

Prosíme tě, dej, aby tvá církev nepodléhala falešným autoritám, vládcům tohoto světa a mocnostem zla. Ať nespoléhá na nikoho jiného než na tvého Syna  Ježíše Krista – ukřižovaného a vzkříšeného.

Tobě jedinému Bohu, nade vše vyvýšenému a přesto nám blízkému v Ježíšově lidství, patří čest, úcta a sláva na věky. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 26.01.2012 11:29 zobrazeno: 2550x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus