WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za předávání víry - únor 2012

Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Žd 6,12

Bože, děkujeme ti za dar víry, který je předáván v církvi z generace na generaci.

Děkujeme ti za příklad tvých svědků a služebníků, kteří naplňovali úkol šířit tvé evangelium, utvářeli společenství a budovali sbory Církve československé husitské.

Děkujeme ti, že vytvořili zázemí pro život církve i pro budoucí generace.

Děkujeme ti, že jsme mohli převzít toto hmotné bohatství z jejich obětavosti.

Děkujeme ti za nejcennější bohatství – tvé evangelium, které máme střežit a rozvíjet.

Trápí nás, že víra v naší církvi není v rodinách, z generace na generaci dostatečně předávána.

Poznáváme, že živé společenství víry není samozřejmostí, ale projevem tvé milosti a působení tvého Ducha.

Uvědomujeme si na příkladu tvých svědků, že předávání víry druhým lidem je ovocem vytrvalého úsilí, svědectví a služby.

Prosíme tě, uschopňuj nás k tomu, abychom dokázali i my v přítomné době předávat a šířit víru. Bože buď s námi v čase náročných rozhodování v církvi, která čekají nás a naše nástupce.

Bože, buď s Církví československou husitskou, která je tvým dílem. Provázej nás své služebníky požehnáním, milosrdenstvím a moudrostí svého Ducha pro Ježíše Krista našeho Pána.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 01.03.2012 04:23 zobrazeno: 2834x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus