WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy leden a únor 2012

1. 1. 2012  Novoroční ekumenická duchovní slavnost v bazilice svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě   

7. 1. 2012  Pohřební rozloučení se sestrou farářkou Libuší Skořepovou ve Sboru Božích bojovníků v Táboře                                                                                  

8. 1. 2012  Bohoslužba k 92. výročí Církve čs. husitské v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 na Staroměstském náměstí se vzpomínkou na Václava Havla

9. 1. 2012  Ekumenické modlitební shromáždění zástupců ústředí církví v rámci Aliančního týdne modliteb ve sboru CČSH v Praze 6 – Břevnově

13. 1. 2012  Biskupská rada

13. 1.  2012  Stálé předsednictvo církevního zastupitelstva                                  

14. 1. 2012  Ústřední rada                                                                             

15. 1. 2012  Bohoslužba u příležitosti 80. narozenin ses. farářky Věry Majerové v Husově sboru v Českých Budějovicích

17. 1. 2012  Konference o aktuální liturgické službě CČSH pro duchovní do pěti let služby v Praze – Dejvicích                                         

19. 1. 2012  Účast na Setkání liturgistů na ETF UK                                    

21. 1. 2012  Rozloučení se ses. farářkou Drahomírou Krchňákovou v Husově sboru v Havlíčkově Brodě                                                                                           

22. 1. 2012 Bohoslužba v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1 u příležitosti 90. narozenin br. faráře R. Němce 

23. 1. 2012  Ekumenická bohoslužebná slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích                                

26.1.2012  Prezentace knihy „Z milosti trpět pro Krista“ o bratru faráři V. Mikuleckém v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze 3

28.1.2012  Pohřební rozloučení s prof. Milanem Salajkou v Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích                                                                                                         

29. 1. 2012  Bohoslužba v NO Ostrava – Radvanice

29. 1. 2012  Účast na slavnostní instalaci Mgr. Jana Waclawka biskupem Slezské církve evangelické a. v., která se konala v Českém Těšíně                                                

2. 2. 2012  Schůzka s panem radním pro kulturu ing. Václavem Novotným na Magistrát hl. m. Prahy                                     

5. 2. 2012  Bohoslužba v Domě důstojného stáří v Brně

6. 2. 2012  Přednáška na téma „Životní cesta, víra a myšlení Jana Amose Komenského“ v Klubu seniorů v Brně           

8. 2. 2012  Setkání se členy ekumenického odboru Českobratrské církve evangelické                                                                          

8. 2. 2012  Jednání církevní komise k majetkovému narovnání v prostorách Arcibiskupství pražského                                              

9. 2. 2012  Řídící výbor Ekumenické rady církví

10. 2. 2012  Biskupská rada

11. 2. 2012  Ústřední rada

12. 2. 2012  Bohoslužba ve sboru CČSH v Praze 6 – Břevnově

15. 2. 2012  Zasedání vědecké rady Husitské teologické fakulty UK

16. 2. 2012  Církevní zkušební komise

17. 2. 2012  Účast na vikariátní konferenci duchovních v Poděbradech

18. 2. 2012  Úvodní bohoslužba slova a účast na semináři s tématem "Církev jako společenství“ pro statutární zástupce brněnské diecéze a náboženských obcí ve školícím středisku v Brně na Lipové

20. 2. 2012  Slavnostní zahájení festivalu Mene Tekel v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském nám. v Praze – Starém Městě             

21.2.2012  Účast na setkání „Abrahámovského fóra“ na Husitské teologické fakultě UK      

22. 2. 2012  Bohoslužba na Popeleční středu v Husově sboru v Praze 10 – Vinohrady

23. 2. 2012  Jednání komise CČSH pro jubilejní rok 2015

25.2.2012  Rozloučení s br. farářem Milanem Krchňákem v Husově sboru v Havlíčkově Brodě

26. 2. 2012  Bohoslužba na 1. postní neděli ve Sboru dr. Karla Farského v Praze 10 - Strašnicích

27. 2. 2012  Bohoslužba k zahájení postní doby v úřadě ústřední rady

27. 2. 2012  Zahájení pondělních pobožností v letním semestru na Husitské teologické fakultě UK

29. 2. 2012  Seminář "Služba církví v české společnosti“ v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

29. 2. 2012  Účast na kolokviu na téma "Evropská unie a její současná krize" v Křesťanské akademii v klášteře EmauzyMarie Trtíková publikováno: 06.03.2012 03:23 zobrazeno: 3207x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus