WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za český stát - březen 2012

Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9  

Bože, tvoje království trvá na věky,

tvoje vláda přesahuje všechna pokolení (Ž 145, 13).

Ty probouzíš v lidských srdcích touhu po spravedlnosti a tvém království.

Děkujeme ti za svou zemi a za ty, kteří v ní usilovali o moudrou a spravedlivou vládu.

Vyslovujeme ti vděčnost za všechny, kteří budovali a utvářeli náš stát.

Děkujeme ti za knížete Václava, panovníka Karla IV. i krále Jiřího z Poděbrad.

Vyjadřujeme ti vděčnost za prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Děkujeme ti za jeho hluboké poznání, za jeho opravdovost (Ž 51,8) i za příklad jeho srdečné lidskosti.

Ty umožňuješ dozrávat lidskému duchu v různých zápasech, těžkostech a příkořích.

Vedeš jednotlivce i národy rozmanitými cestami zkoušek ke svobodě a plnohodnotnému životu.

Veď, prosíme svým Duchem také nás k plnosti lidství. Ať dokážeme čelit těžkostem a společně usilovat o dobro v síle tvé milosti.

Bože všemohoucí a Otče Pána Ježíše Krista provázej nás svým požehnáním a milostí, naplňuj nás pokojem a uchovej ve své lásce pro věčnost. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 16.03.2012 01:01 zobrazeno: 2689x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus