WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za víru, lásku a naději J. A. Komenského - březen 2012

„Pevná věž je jméno Hospodinovo.“ Př 16,10

Bože, tvé svaté jméno je jako pevná věž poskytující bezpečný úkryt, jak vyznával Jan Amos Komenský.

V březnovém čase u příležitosti výročí jeho narození myslíme na něho jako tvého služebníka a biskupa Jednoty bratrské.

Děkujeme ti za příklad jeho hluboké víry, s níž nesl svou vlastní bolest, utrpení své pronásledované církve, svého národa i bolesti celého lidstva své doby. 

Děkujeme ti za jeho poznání a moudrost, ale především za jeho lásku pramenící z tebe, s níž konal všechno své dílo jako kazatel, teolog, filozof a učitel.

Děkujeme ti za jeho silnou a odolnou naději, s níž prosazoval tvé dobro a šířil světlo.

Děkujeme ti za jeho úsilí o výchovu člověka, aby se přibližoval tvému obrazu, a o nápravu poměrů světa, aby se tak tento svět více podobal ztracené rajské zahradě.

Děkujeme ti za celé jeho bohaté a nepřeberné dílo, které je svědectvím o tobě a tvém Synu Ježíši Kristu.  

Bože, ty jsi byl pro něho jistotou v každé nejistotě a bezpečným úkrytem v dobách pronásledování a nebezpečí.

Ty ses stal pro tohoto hledajícího poutníka věčným domovem.

Bože, dávej nám víru, lásku a naději, abychom i my byli tvými dobrými svědky a služebníky v tomto čase.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 16.03.2012 01:05 zobrazeno: 3142x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus